fbpx
loader

Ügyvédkereső – biztosan tudjuk, hogy mire van szükségünk?

Ügyvédkereső

Az ügyvédi hivatást a közvélemény a legnehezebb tevékenységek között tartja számon. Érdekes ellentét húzódik azonban az ügyvédek nézőpontja és az emberek elképzelései között, hiszen sok tévhit és előítélet él róluk a köztudatban. Ahhoz, hogy megfelelő ügyvédet találjunk magunknak, fontos, hogy megértsük a helyüket a jogrendszerben és ismerjük, hogy milyen tevékenységeket végeznek. Ebben a cikkünkben néhány alapvető információt gyűjtöttünk össze, mert fontos, hogy a jog területén is fontos a tudatosság.

Hogyan találjuk meg a tökéletes ügyvédet?

Az életünk során bármikor adódhatnak olyan szituációk, amikor szükségünk lehet egy megbízható és tapasztalt ügyvéd segítségére, legyen szó személyes ügyről, a vállalkozásunkkal kapcsolatos kérdésről, vagy bármilyen más jogi kérdésről, dilemmáról. Nem kérdés, hogy a megfelelő jogi képviselő megtalálása létfontosságú tényező, így az ügyvédkeresés folyamatára érdemes nagy hangsúlyt fektetnünk. Milyen lépések vezetnek a legalkalmasabb ügyvéd megtalálásáig? Milyen szempontok alapján válasszunk? Hol és milyen eszközökkel érdemes keresnünk? A következőkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Ügyvédkeresés 5 lépésben

1. Igények és célok meghatározása

Az ügyvédkeresés első lépése kézenfekvő: gondolja át, hogy milyen igényei és céljai vannak. Határozza meg, hogy milyen típusú ügyben van szüksége jogi segítségre, milyen szakterületet érint. Lehet, hogy például családjogi, ingatlanjogi, büntetőjogi vagy akár társasági jogi szakértelem szükséges a problémája megoldásához. Gyűjtse össze az ügy legfontosabb adatait, és határozza meg, hogy melyek azok a konkrét problémák, kérdések, amelyek megválaszolása segítene az ügy sikerességében. Ezek a szempontok segítenek megcélozni és leszűkíteni az érintett jogterületet is. [1]

2. Részletes kutatás

Az ügyvédkeresés első lépése tehát az első szűrő, amely a jogterületük alapján leginkább alkalmasnak tűnő ügyvédek számát szűkíti le. Ezt követően a lehetséges alternatívákat érdemes közelebbről szemügyre vennünk: látogassunk el a weboldalaikra, olvassuk el az önéletrajzaikat, keressünk referenciákat az egyes irodákról. Törekedjünk annak a szakembernek a megtalálására, aki a mi ügyünk jogi kérdésére szakosodott és megfelelő tapasztalattal is rendelkezik a területen. [2] [39]

3. Személyes találkozó

Miután a második lépésben kiválasztottunk néhány lehetséges jelöltet, érdemes időt szakítanunk arra, hogy egy személyes konzultáció alkalmával találkozzunk. Ez remek alkalom lehet arra, hogy nagy vonalakban megvitassuk a problémánkat, és beszélgetésünk alkalmával megfigyeljük az adott ügyvéd gondolkodásmódját, stratégiáját, valamint azt is, hogy milyen benyomásunk keletkezik a szakértelmére vonatkozóan. A személyes találkozás alkalmával az is fontos, hogy a szimpátia és a bizalom hálójában érezzük-e magunkat. [3] [4] [38]

4. Döntéshozatal

A jelöltekkel való találkozókat követően értékeljük a benyomásainkat, tapasztalatainkat és gondoljuk át, hogy minden szempontot mérlegelve, melyik jelölt lenne a legmegfelelőbb számunkra. A következő 5 szempontot érdemes mérlegelnünk:

  1. Szakértelem.
  2. Kommunikáció formája, gyorsasága.
  3. Az árképzés átláthatósága és elfogadhatósága.
 1. Személyes szimpátia, bizalom.

5. Tényvázlat

Az ügyvédválasztás utolsó momentuma a tényvázlat elkészítése. Ez egy olyan irat, amely tartalmazza

  1. az ügy részletes ismertetését.
  2. a megbízás lényegét.
  3. a fontosabb megbízói utasításokat.

Ezt minden esetben kötelező elkészíteni, tulajdonképpen egyfajta jegyzőkönyv az ügyről, amely az ügyfél és az ügyvéd között jön létre. [5] [6] [7] [8] [40]

Milyen a jó ügyvéd?

Ez a kérdés áll az ügyvédkeresés középpontjában. A jó ügyvéd megtalálása mindenki számára fontos cél, hiszen legfontosabb személyi és vagyoni ügyeink vitelével bízzuk meg őket. Nincs két egyforma élethelyzet, eltérőek az általunk fontosnak vélt szempontok, ezért a jó ügyvéd fogalma igazán szubjektív módon válaszolható meg. Ugyanakkor, úgy véljük, hogy létezik néhány olyan tulajdonság, amelyek megléte mindenki számára kiemelt jelentőséggel bír. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a tulajdonságokat, képességeket, amelyekre érdemes figyelnünk az ügyvédválasztás során:

 1. Nagy jártassággal rendelkezik az ügyünkkel érintett szakterületen.
 2. Van ideje és kapacitása arra, hogy elegendő időt és energiát tudjon fordítani az ügyünkre.
 3. meggyőzőképességgel rendelkezik és szóban is hitelesen és szabatosan fogalmaz.
 4. Munkáját alaposan végzi, képes rendszerezni és átlátni a bonyolult iratanyagot is.
 5. Kommunikatív és érthetően, hétköznapi nyelven fogalmaz az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során.
 6. Empatikus és segítőkész.
 7. Naprakész és innovatív, rugalmasan közelíti meg a szakmai kérdéseket. [9][10][11][12][13][14][15]

Kik az ügyvédek és mivel foglalkoznak?

Az ügyvédek az igazságszolgáltatási rendszer fontos szereplői, akik a hivatalos szervektől függetlenül látják el feladataikat. Tevékenységük palettája rendkívül színes, a jogi tanácsadástól, az okiratszerkesztésen át a perbeli képviseletig terjed. Az ügyvédekkel való kapcsolatfelvétel és megbízásuk előtt fontos, hogy ismerjük a rájuk vonatkozó alapvető szabályokat és információkat. Az alábbiakban összegyűjtöttük ezeket, hogy megkönnyítsük a jog bonyolult világában való eligazodást és az ügyvédkeresés folyamatát.

Mit csinál egy ügyvéd?

Az ügyvédek tevékenysége sokféle feladat ellátását foglalja magában. Azt, hogy pontosan mik tartoznak ide, az Ügyvédi törvény sorolja fel:

 • Egy ügyvéd ellátja az ügyfelei jogi képviseletét.
 • Részt vesz a büntetőeljárásban is, ahol a védőként tevékenykedik.
 • Jogi tanácsot ad.
 • Okiratokat szerkeszt és ellenjegyzi azokat.
 • Kezeli a tevékenységével összefüggésben felmerülő letétet.

Ezen felül az ügyvédek bizonyos egyéb feladatokat is elláthatnak, ahol a speciális jogi szakértelmük rendkívül előnyös lehet. Lehetnek adótanácsadók, közös képviselők, bizalmi vagyonkezelők, ingatlanközvetítők és üzletviteli tanácsadást is folytathatnak. [16] [17] [18] [19]

Hogyan lesz valakiből ügyvéd?

Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy jogi egyetemen szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Ez egy érdekes és izgalmas terület, amelyhez sok év tanulására és kitartó munkájára van szükség. De milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ezen a területen helyezkedhessünk el?

1. Jogi egyetem elvégzése

Ahhoz, hogy valakiből ügyvéd lehessen, mindenképpen el kell végeznie a jogi egyetemet, amely 5 éves képzést jelent. Ez egy széleskörű, rengeteg jogi területet felölelő képzés. A joghallgatók például a következő területekkel foglalkoznak:

  • Római jog.
  • Polgári jog.
  • Büntetőjog.
  • Pénzügyi jog.
  • Munkajog.
  • Nemzetközi jog. [42] [43]
2. Gyakorlat megszerzése.

Az egyetem sikeres elvégzése sajnos csak az első lépcsőfok az ügyvéddé válás hosszú útján. A diploma kézhezvételét követően 3 éves jogi gyakorlatot kell teljesíteni jogász végzettséget igénylő munkakörben.

3. Szakvizsga.

A gyakorlat teljesítését követően egy átfogó, komplex vizsga letétele, vagyis a szakvizsga következik. A jogi szakvizsgához nem kötelező képzésen részt venni, arra mindenki egyénileg készülhet fel. A vizsga sikeres teljesítését követően már csak két mozzanat választ el az ügyvéddé válástól:

  • Az ügyvédi kamarába történő felvétel.
  • Valamint az ügyvédi eskü letétele. [44] [45]

Összességében láthatjuk, hogy az ügyvédek komplex és speciális szaktudással rendelkeznek a jogi ügyek megoldása tekintetében. Az általános ismereteik mellett elmélyedhetnek egy-egy jogterületben, vagy akár egyes témákra is specializálódhatnak. Amikor jogi ügyeink megoldásához ügyvéd segítségét szeretnénk igénybe venni, érdemes szem előtt tartanunk ezt a szempontot, vagyis azt, hogy a problémánkhoz leginkább kapcsolódó szakterületen jártas szakember segítségét vegyük igénybe, hiszen ez számos előnnyel jár:

 • Nagyobb a valószínűsége, hogy találkozott már a miénkhez hasonló üggyel.
 • Több rutinnal rendelkezik, így hatékonyabban és rövidebb idő alatt oldja meg a problémánkat.
 • Naprakészebb és jobban ismeri az ügyfelek élethelyzeteit.

A Szerzi platform automatikus ügyvédkeresője is a szakértelem és az adott jogi kérdés összehangolása alapján keresi meg számunkra a legalkalmasabb ügyvédet: az online jogi tanácsadás szolgáltatás választásakor megjelölhetjük az érintett jogi kategóriát, amellyel kapcsolatban legfeljebb 3 órán belül konzultálhatunk a választott regisztrált ügyvéddel. [20] [21] [22] [23] [24] [25] [41]

Alternatív utak

Az ügyvédek tevékenységének igénybevétele sok esetben elengedhetetlen a jogi problémánk megoldásához vagy adott esetben saját magunk megvédéséhez is. A legtöbb esetben azt a kritikát szokták azonban megfogalmazni, hogy ez egy hosszadalmas és rendkívül költséges folyamatot jelent, így vagy az idő, vagy a költségek tényezője miatt sokan szeretnék elkerülni azt, hogy ügyvédhez forduljanak, vagy egyáltalán nem engedhetik meg maguknak. Ennek a két problémának az orvoslására több lehetőség is létezik, az alábbiakban 3-at szeretnénk bemutatni: [26] [27] [28] [29]

Pro bono tanácsadás

,,Pro bono publico. Magyarul: a közjóért, önként vállalt, fizetés nélküli munkavégzés. A karitatív tevékenység szerves része az ügyvédi hivatásnak.” [29]

A pro bono jogi tanácsadás egy olyan tevékenység, amely keretében az ügyvédek ingyenesen nyújtanak jogi tanácsadást, segítséget azon ügyfelek számára, akik a megbízási díj megfizetését nem engedhetnék meg maguknak. Ez a kezdeményezés számos előnnyel jár, amelyek közül a 4 legfontosabbat az alábbiakban gyűjtöttük össze:

 1. Társadalmi felelősségvállalás. Az ingyenes jogi segítségnyújtás az ügyvédek társadalmi felelősségvállalásának legteljesebb megnyilvánulása. A jó ügy mellett elkötelezett ügyvédek ennek keretében vállalják, hogy szakértelmüket és tapasztalatukat a közösség rendelkezésére bocsátják és ellenszolgáltatás nélkül igyekeznek a rászorulók problémáinak megoldására.
 2. Egyenlőség előmozdítása. A pro bono jogi segítségnyújtás egyfajta egyensúlyozó szerepet is betölt, mivel olyan személyek számára válik így lehetővé a professzionális jogi ügyvitel, akik egyébként nem engedhetnék meg maguknak.
 3. Szakmai fejlődés. Az ingyenes ügyvédi segítségnyújtás nemcsak az ügyfelek, hanem az ügyvédek számára is pozitív hatásokat eredményezhet, a hivatásukat és karrierjüket illetően is. Gyakran olyan ügyekkel találkozhatnak, amelyek rendkívül speciálisak, vagy amelyekkel kapcsolatban még nem rendelkeznek jelentős tapasztalattal, ezáltal az ügyvédek is lehetőséget kapnak abban, hogy új területeken fejlesszék szakértelmüket.
 4. Elégedettség. A pro bono tevékenység személyes elégedettséget és a társadalmi hasznosság érzését is eredményezheti. Az ügyvédek láthatják, hogy a segítségük mekkora változást eredményezhet egy kiszolgáltatott ember életében, illetve a pozitív eredmények láttán a munkakedvük és motivációjuk is növekszik.

A pro bono jogi tanácsadás és segítségnyújtás egy olyan felajánlás, amely hozzájárul a társadalmi egyenlőség és igazságosság kialakulásához. Az ügyvédek ilyen tevékenysége lehetőséget ad arra, hogy azok a polgárok is professzionális ügyvédi szolgáltatáshoz jussanak, akik egyébként nem engedhetnék meg maguknak. Ez nemcsak számukra, hanem – ahogy fentebb is említettük – az ügyvédek számára is számos előnnyel jár. [30] [31] [32]

2. Jogi segítségnyújtó szolgálat

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat a pro bono tanácsadáshoz hasonlóan a hátrányos helyzetben lévő személyek jogainak érvényre juttatását segíti elő. Azoknak is hasznos lehet a Szolgálat segítségének igénybevétele, akik a jog világában járatlanok, nehezen igazodnak el, vagy az ügyük bonyolultsága miatt nem lennének képesek önállóan megoldani.

A jogi segítségnyújtásról külön törvény rendelkezik, amely rögzíti, hogy az ügyfelek milyen típusú segítséget kaphatnak a Szolgálattól:

 • Peren kívüli ügyekben jogi tanácsot kérhetnek.
 • A Szolgálattal kapcsolatban álló ügyvédekkel okiratokat készíttethetnek.
 • Ügyvédi képviseletet vehetnek igénybe.

A Jogi segítségnyújtó szolgálat egy állam által biztosított lehetőség, azonban e mellett találkozhatunk olyan civil kezdeményezésekkel is, amelyek hasonló tevékenységet látnak el. [33] [34] [35]

3. Alternatív vitarendezés

Az alternatív vitarendezés lényege az, hogy a felek a konfliktusaikat peres eljáráson kívül, egy pártatlan testület közbenjárásával oldják meg. Az alternatív vitarendezés egy rendkívül kedvező lehetőség, mivel nemcsak olcsóbb és gyorsabb, hanem rugalmasabb is, mint a bírósági eljárás. Az alábbiakban összegyűjtöttünk 5 gondolatot az alternatív vitarendezés előnyeivel kapcsolatban.

 1. Hatékonyabb és rövidebb időt vesz igénybe. Az alternatív vitarendezés lehetővé teszi, hogy a konfliktusok rövidebb időn belül nyerjenek megoldást. Az ügyfelek részt vehetnek a tárgyalásban, a döntéshozatali folyamatban és a megállapodás kialakításában is, így kielégítőbb eredménnyel zárulhat a vitájuk megoldása.
 2. Az eljárás rugalmasabb és kevésbé formális. A bírósági eljárás szabályai formálisak és szigorúak, azonban az alternatív vitarendezés lehetőséget biztosít a felek számára arra, hogy testre szabják a saját problémájukhoz és helyzetükhöz leginkább alkalmas eljárást.
 3. Előnyös a felek kapcsolata szempontjából is. Az alternatív vitarendezés egy olyan lehetőség, amely során a felek a kompromisszumra törekvéssel fejlesztik a kettejük közötti kapcsolatot, szerves megoldást igyekeznek kialakítani.
 4. Költséghatékony. Általánosságban elmondható, hogy az alternatív vitarendezés igénybevétele költséghatékonyabb megoldás a bírósági eljárásnál. Mivel egyszerűbb és gyorsabb megoldásnak számítanak, kevésbé jelentős összeget kell például az ügyvédi díjakra, eljárási költségekre fordítanunk.
 5. Biztosítja a konfliktus saját hatáskörben való rendezését. Egy bírósági eljárásban a végső döntést egy kívül álló harmadik fél hozza meg, míg az alternatív rendszerekben a felek maguk hozhatják meg a legkedvezőbb megállapodást. Ehhez természetesen az szükséges, hogy mindannyian törekedjenek a kompromisszumos megoldásra és közelítsék álláspontjaikat.
Milyen formái vannak?

Az alternatív vitarendezés többféle típusban is előfordulhat, attól függően, hogy milyen helyzetet szeretnénk orvosolni, illetve, hogy milyen felek vesznek részt a tárgyalásokban. A viták alternatív rendezése valósul meg például

 • A közvetítés során.
 • A békéltetéskor.
 • Az ombudsman eljárásával.
 • A választottbírósági eljárásban.

Az alternatív vitarendezés eszközeinek igénybevétele számos előnnyel jár az ügyfelek számára, és ezzel egyidejűleg az igazságszolgáltatás szempontjából is pozitív jelenség, mivel ezzel csökkenthető a bíróságok és hatóságok munkaterhe. [36] [37] [46] [47] [48] [49] [50]

Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük az ügyvédkeresés legáltalánosabb kérdéseit és összefoglaltuk az ügyvédekre vonatkozó legáltalánosabb tudnivalókat. Az utolsó néhány bekezdésben bemutattuk, hogy milyen alternatívák léteznek a hagyományos ügyvédi szakterületeken.

A Szerzi platform egy modern megoldást kínál jogi problémáink megoldására: egyszerűen és gyorsan szerkeszthetjük szerződéseinket és kérhetünk jogi tanácsot, mindezt az otthonunk kényelméből, online.

Ügyvédkereső gyorsan!

Próbálja ki az Online Jogi Tanácsadás szolgáltatást!

Források

[1] https://batki.info/hogyan-valasszak-jo-buntetojogasz-ugyvedet/

[2] https://bplegal.hu/ingatlan-ugyved-budapest/

[3] https://vgyke.com/jogi-kisokos/hogyan-valasszunk-ugyvedet/

[4] https://jogaszvilag.hu/eletmod/bizalom-nelkul-nincs-elete-ennek-a-szakmanak/

[5] https://www.jogiforum.hu/forum/20/14046

[6] https://ugyvedpartners.hu/ugyvedi-megbizas-feltetelei/

[7] https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/t-4D5B8/tenyvazlat-4EC14/

[8] https://www.napi.hu/jogi-tanacsado/irasbeli-szerzodes-ugyfel-es-a-jog-doktora-kozott.226375.html

[9] http://www.miskolciugyvedikamara.hu/hogyan

[10] http://www.hmuk.hu/hogyan_valasszunk_ugyvedet.html

[11] https://www.ugyvezeto.hu/hirek/milyen-a-jo-ugyved/

[12] https://www.tattooed.hu/szolgaltatas/milyen-a-jo-ugyved/

[13] https://www.drandirko.hu/2023/05/01/ki-a-legjobb-ugyved/

[14] https://drkiralyeniko.com/ugyvedet-keresek-mi-alapjan-valasszam-ki-hogy-szamomra-ki-a-legjobb-ugyved/

[15] http://drracz.hu/hogyan-valasszon-ugyvedet/

[16] https://erthetojog.hu/egyeb-jogi-ismeretek/ugyved-bojtar-ugyesz-biro-jogasz-de-ki-kicsoda/

[17] https://hrvilag.com/mit-csinal-egy-ugyved-2/#gsc.tab=0

[18] https://bpugyvedikamara.hu/az-on-ugyvedje/az-ugyved-feladatai/

[19] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/ki-kicsoda-es-mit-csinal-ugyved-jogtanacsos/

[20] https://drujvary.hu/hogyan-novekszik-az-ugyved-palanta/#

[21] https://erthetojog.hu/egyeb-jogi-ismeretek/hogyan-lehet-valaki-ugyved/

[22] https://konkoly.hu/staff/racz/Memories/Apu/Elindulas_az_ugyvedi_palyan.html

[23] https://www.feol.hu/kultura/2008/11/kinek-nem-valo-a-jogi-palya

[24] https://kiiky.com/hu/how-much-schooling-to-be-lawyer/

[25] https://blog.orbanandpartners.com/hogyan-valasszunk-jo-ugyvedet/

[26] https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/az-alternativ-vitarendezesben-rejlo-lehetosegek-kulonos-tekintettel-a-penzugyi-bekelteto-testulet-tevekenysegere-i-resz/

[27] https://jogaszvilag.hu/cegvilag/hogyan-innovalhatok-a-jogi-szolgaltatasok/

[28] https://juratus.elte.hu/az-alternativ-vitarendezesrol/

[29] https://infostart.hu/belfold/2022/10/24/joggal-kapcsolatos-kerdese-van-most-ingyen-valaszt-kaphat-ra

[30] https://mihalics.hu/pro-bono-tanacsadas/

[31] https://www.pilnet.org/our-work/europe-eurasia/hungarian/

[32] https://hvg.hu/brandcontent/20211202_Pro_bono__A_vedoi_tevekenyseg_mindig_magasztos_es_felemelo_erzes 

[33] https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

[34] https://tasz.hu/ingyenes-jogsegelyszolgalat

[35] https://www.ajbh.hu/-/a-jogi-segitsegnyujto-szolgalat-mukodeserol

[36] https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_hu

[37] https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/az-alternativ-vitarendezesben-rejlo-lehetosegek-kulonos-tekintettel-a-penzugyi-bekelteto-testulet-tevekenysegere-i-resz/

[38] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-ime-a-megoldas-ha-nincsenek-orai-a-keresgelesre/

[39] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-megbizhato-ugyvedet-gyorsan/

[40] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-5-tipp-hogy-megtalalja-a-megfelelo-szakembert/

[41] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-hogyan-talalja-meg-a-megfelelo-ugyvedet/

[42] https://unilife.hu/egyetem/20201221-erdekel-a-jog-itt-minden-infot-megtalalsz.html

[43] https://www.dehir.hu/debrecen/a-klasszikustol-a-nemzetkozi-uzleti-jogig-ezert-erdemes-a-debreceni-egyetem-jogi-karat-valasztani/2023/01/17/

[44] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/tabuk-nelkul-a-jogi-szakvizsga/

[45] https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/jogi-szakvizsga-101/

[46] https://mediatorpont.hu/kozvetitoi-eljaras/

[47] https://www.drsziklai.hu/aktualitasok/kozvetitoi-eljaras-mint-a-buntetoeljaras-alternativaja

[48] https://lorik.hu/buntetoeljaras-buntetougyved/a-kozvetitoi-eljaras/

[49] https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

[50] https://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html