fbpx
loader

Megbízási szerződés, vagy vállalkozási szerződés. Melyikre van szüksége?

Megbízási szerződés, vállalkozási szerződés

A szerződéses foglalkoztatásnak több lehetséges módja van, amelyekkel jó tisztában lenni. A leggyakoribbak természetesen a munkaszerződések, melyek alkalmazotti státuszt biztosítanak. Ez a legjobban ismert, legnagyobb biztonságot eredményező módja a foglalkoztatásnak. Viszont nem csak munkaviszonyban lehetséges a munkavégzés. A másik két legnépszerűbb formája a megbízási szerződés és a vállalkozási szerződés. Ezeket gyakran úgy kezelik, mintha azonosak lennének, holott a valóság ettől jelentősen messze áll. Na de kezdjük az elején. [35,36,37,38,39,40,41]

Megbízási szerződés

A megbízási szerződés [44] keretein belül a megbízó és a megbízott megegyezik abban, hogy a megbízott a legjobb tudása szerint elvégzi a megbízó által meghatározott, jól körülírt feladatot. Ezt néhány olyan esettől eltekintve, amikor ingyenes egy tevékenység vállalása, a szerződésben meghatározott megbízási díj ellenében teszi. A Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi a formai és tartalmi követelmények szabad alakítását, ezért ez a dokumentum a megbízott feladatától és az arra vonatkozó utasításoktól függően szabadon alakítható. [1,2,3,4,5]

Milyen a jó megbízási szerződés?

Egy jó megbízási szerződés a bizalomra alapul. A megbízónak bíznia kell abban, hogy a megbízott a legjobb tudása szerint fogja elvégezni a feladatot. Ezt a bizalmat nagyban elősegíti egy olyan szerződés, ami alaposan és körültekintően írja le az elvégzendő feladatot. Tehát ha a megbízott tudja, hogy pontosan mit, mikor, és hogyan kell elvégeznie, milyen határidőre. Ebből látszik, hogy a megbízó ebben az esetben a munkaszervezés részleteiben is utasítási joggal rendelkezik. [2,6,7,8,9]

Mit tartalmaz?

 • A megbízott azonosító adatait, aláírását, ha van akkor pecsétjét.
 • A megbízó azonosító adatait, aláírását, ha van akkor pecsétjét.
 • A megbízás időtartamát, határidejét. A megbízás ezeknek megfelelően lehet határozott és határozatlan idejű is.
 • A megbízási díjat, vagyis a megbízott által a megbízónak fizetendő összeget. Fontos kiemelni, hogy a megbízott az elvégzett munka után jogosult a kompenzációra akkor is, ha az nem hozta meg a megbízó által várt eredményt. Ez alól kivétel, ha a megbízás ingyenes, vagy a munkavégzés minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.
 • A szerződés megszüntetésének feltételeit és következményeit, például, hogy idő előtti megszüntetés esetén a megbízó köteles-e kifizetni a megbízási díj egy részét, mint feladatellátási költséget. A szerződés automatikusan megszűnik valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása, vagy a megbízás tárgytalanná válása esetén. Ezen felül a megbízott bármikor felmondhatja azt, a megbízó viszont csak megalapozott esetben, mert egyébként kártérítés fizetésére kötelezhető. A szerződést mind a két fél bármikor felmondhatja, azonban bizonyos esetekben felmerülhet a kártérítési kötelezettség:
  • ha a megbízó a felmondással kárt okoz, köteles megtérítenie (kivéve, ha azért élt a felmondás jogával, mert a megbízott megszegte a szerződést)
  • ha a megbízott alkalmatlan időben mondta fel a szerződést, és ezzel a megbízójának kárt okozott. Természetesen ilyenkor is kivételt jelent annak az esete, ha a megbízó megszegte a szerződést.
 • A szerződésszegés következményeit.
 • Egyéb olyan pontok, melyben a szerződő felek megegyeznek. [10,11,12,13,14,45,46,47,48,49,50]

Vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés [43] egy olyan dokumentum, amelyben a megrendelő a vállalkozótól megrendeli egy bizonyos eredmény teljesítését, a vállalkozási díj ellenében. Ez lehet például egy termék adott darabszámú legyártása, vagy egy épület kifestése. A vállalkozó ezt az eredményt viszont a saját munkaszervezési rendszerében, saját eszközeivel és módszereivel éri el. [28]

A vállalkozási szerződés keretein belül végzett tevékenység fókusza a várt eredmény, amelynek részeredményeit a vállalkozó teljesítési igazolással tudja hitelesíteni. A folyamat végén pedig a vállalkozás típusától függően átadás-átvétel, vagy birtokbavétel zajlik le. [15,16,17,18,19,20,21,22,23]

Mit tartalmaz?

 • A vállalkozó azonosító adatait.
 • A megrendelő azonosító adatait.
 • A megrendelés pontos leírását, minőségi és mennyiségi jellemzőit.
 • A vállalkozási díjat, ami a megrendelt eredmény elérésekor kerül kifizetésre.A munkavégzés helyét és idejét, határidejét.
 • Az átadás-átvétel körülményeit.
 • A szerződés felbontásának feltételeit, a szerződésszegés következményeit.
 • Az adott esetben felmerülő pótmunka vagy utómunka feltételeit.
 • A szerződésszegés következményeit.[34]

Mik a hasonlóságok?

Mindkét szerződéstípus esetében a megbízó és a megrendelő ellenőrzési joggal rendelkezik. Tehát a munka folyamatait és a felhasznált anyagokat bármikor ellenőrizheti, betekintést kap. [28]

Mi a lényegi különbség?

A megbízási szerződés és a vállalkozási szerződés legfőbb különbsége, hogy más fajta kötelmet vonnak maguk után. A megbízási szerződés gondossági kötelemmel jár, amely a szerződésben szereplő feladat elvégzésére kötelezi a megbízottat. Ez viszont nem jelent eredménygaranciát, csak azt, hogy a feladat elvégzésre került. Ezzel szemben a vállalkozási szerződés eredménykötelemmel jár, tehát a vállalkozó egy konkrét eredmény elérésére, vagy termék előállítására kötelezett, módszertől függetlenül. [1,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]

További fontos különbség a fizetség kérdése, ami a fentihez hasonlóan alakul. Megbízási szerződés esetén a megbízott jogosult a megbízási díjra akkor is, ha az elvégzett feladat nem a kívánt eredményt hozta a megbízónak. Ezzel szemben a vállalkozó a díjazására az eredmény elérésekor jogosult. [32,33]

Ezen kívül az utasítási jogban is van eltérés, mert a megbízási szerződés esetén a megbízó részletekbe menően utasíthatja a megbízottat a feladatvégzés minden pontján, míg vállalkozási szerződés esetén a megrendelő utasítást adhat, de a munka szervezésébe nem szólhat bele. [8]

Melyikre van szüksége?

A fentebbi magyarázat szerint tehát ha Önnek egy feladat elvégzésére kell szakember, ahol az eredmény nem a legfontosabb tényező, akkor megbízási szerződésre van szüksége. Ha viszont az eredmény a lényeg, arra a vállalkozási szerződés ad garanciát. Ha továbbra sem biztos abban, hogy melyik szerződéstípus a legkedvezőbb az ön számára, igénybe veheti az online jogi tanácsadás [42] szolgáltatást, és választ kaphat a kérdéseire.

 

Vállalkozási szerződés

Próbálja ki a vállalkozási szerződés okosdokumentumot!

Megbízási szerződés

Próbálja ki a megbízási szerződés okosdokumentumot!

Források

Külső:

[1] https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/20200721/mi-a-megbizasi-szerzodes-es-mikor-hasznaljuk-megbizasi-szerzodes-minta-2020-1099618

[2] https://www.penzcentrum.hu/karrier/20211212/megbizasi-szerzodes-minta-2022-mikor-kell-megbizasi-szerzodes-es-hogyan-kell-felmondani-azt-1120034

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Megb%C3%ADz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s

[4] https://bplegal.hu/megbizasi-szerzodes/

[5] http://www.angelconsultingkonyveles.hu/iratmintak/megbizasiszerzodes.pdf

[6] https://kocsisszabougyved.hu/5-dolog-amit-mindenkeppen-tudni-kell-a-megbizasi-szerzodesrol/

[7] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk9/lecke8_lap2.html

[8] https://erthetojog.hu/szerzodesek/a-vallalkozasi-es-megbizasi-szerzodes-3-lenyeges-kulonbsege/

[9] https://www.jogado.hu/hogyan-lehet-felmondani-a-megbizasi-szerzodest-a-ptk-szerint/

[10] https://blog.cegjelzo.com/megbizasi-szerzodes/

[11] https://cicbaranya.hu/megbizasi-szerzodes/

[12] https://nedolgozzingyen.hu/2020/03/17/megbizasi-szerzodesesek-figyelem/

[13] https://ado.hu/ado/megbizasi-jogviszony-a-gyakorlatban/

[14] https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/20210703/mi-a-kulonbseg-a-megbizasi-es-a-vallalkozasi-szerzodes-kozott-vallalkozasi-szerzodes-minta-2021-ingyenes-tippek-1115898

[15] https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalkoz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s

[16] https://drujvary.hu/mire-figyeljunk-ha-vallalkozasi-szerzodest-kotunk/

[17] https://kocsisszabougyved.hu/vallalkozas-vagy-megbizas-mi-a-kulonbseg/

[18] https://tomosvarilaw.hu/5-lenyeges-kulonbseg-a-megbizasi-es-vallalkozasi-szerzodes-kozott/

[19] https://www.linkedin.com/pulse/kisokos-megb%C3%ADz%C3%A1si-%C3%A9s-v%C3%A1llalkoz%C3%A1si-jogviszony-valamint-dr-fekete

[20] https://www.profession.hu/cikk/megbizott-vallalkozo-vagy-alkalmazott-mi-a-kulonbseg

[21] https://anglofon.hu/blog-szolgaltatasi-megbizasi-es-vallalkozasi-szerzodes-angolul

[22] https://www.gilinda.hu/post/a-megbizasi-es-vallalkozasi-szerzodesek-kozotti-kulonbsegek

[23] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8040309

[24] https://www.eutax.hu/megbizasi-vagy-vallalkozasi-szerzodes/

[25] https://legisly.com/a-megbizasi-szerzodes-a-vallalkozasi-szerzodes-es-a-munkaszerzodes-osszehasonlitasa-6-pontban-legisly-podcast/

[26] https://bajcsaylegal.com/fontos-szerzodesek-a-vallalkozasban-megbizasi-szerzodes-forgalmazasi-szerzodes-jogberleti-szerzodes/

[27] https://www.drbodo.hu/vallalkozasi-szerzodes/amit-tudni-kell-a-vallalkozasi-szerzodesrol/

[28] https://drfeketelegal.hu/vallalkozas/megbizasi-es-vallalkozasi-jogviszony-valamint-munkaviszony-elhatarolasa/

[29] https://munkaugyilevelek.hu/2000/01-02/szinlelt-es-palastolt-szerzodesek/

[30] https://berportal.hu/munkaugyi_cikkek/munkaugy/5-dolog-amit-mindenkeppen-tudni-kell-a-megbizasi-szerzodesrol/

[31] https://legaldiaries.hu/2019/05/28/vallalkozas-vs-megbizas-avagy-mire-is-szerzodunk-pontosan/

[32] https://www.nadas.eu/hu/publikaciok/az-uj-kata-torveny-igy-kell-elkerulni

[33] https://www.onadozo.hu/hirek/a-megbizasi-szerzodes-ado-es-jarulekvonzatai-216

[34] https://blog.cegjelzo.com/vallalkozasi-szerzodes/

[35] https://officina.hu/gazdasag/130-megbizasi-dij-jarulekai-kalkulator

[36] https://rivallo.hu/maganszemelyeknek/

[37] https://www.hypercortex.hu/melyek-a-megbizasi-dij-jarulekai/

[38] https://old.seed.hu/41-nem-rendszeres-munkavegzes-szamla-nelkul-megbizasi-szerzodes

[39] https://www.phoenix.hu/hu/magazin/adozasi-tippek/megbizasi-jogviszony

[40] https://jogkoveto.hu/tudastar/megbizasi-jogviszony-a-mezogazdasagban

[41] https://konyvelescentrum.hu/vallalkozas-es-foglalkoztatas/foglalkoztatasi-formak/megbizasi-jogviszony/

Belső:

[42] https://szerzi.hu/lawyer-mediation

[43] https://szerzi.hu/document/works-contract

[44] https://szerzi.hu/document/agency-contract

[45] https://szerzi.hu/blog/a-legfontosabb-elemek-a-megbizasi-szerzodes-eseten-hogyan-keszitsunk-hatekony-szerzodest/

[46] https://szerzi.hu/blog/megbizasi-szerzodes-minta-7-lepeses-utmutato-a-tokeletes-megbizasi-szerzodeshez/

[47] https://szerzi.hu/blog/a-megbizasi-szerzodes-alapjai-miben-mas-mint-a-meghatalmazas/

[48] https://szerzi.hu/blog/megbizasi-szerzodes-hogyan-sporolhat-tobb-penzt-mint-gondolna/

[49] https://szerzi.hu/blog/megbizasi-szerzodes-mint-keresetkiegeszites/

[50] https://szerzi.hu/blog/a-megbizasi-szerzodes-alapveto-szabalyai/https://szerzi.hu/blog/a-megbizasi-szerzodes-alapveto-szabalyai/