fbpx
loader

A Megbízási Szerződés Alapjai

miben Más, Mint A Meghatalmazás?

A megbízási szerződés az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus. Annak ellenére, hogy sokan ismerjük a fogalmát, érdemes lehet egy kicsit közelebbről is megvizsgálni, hogy pontosan tudjuk, milyen jogintézménnyel is állunk szemben. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a megbízási szerződés alapvető fogalmait és céljait, illetve a meghatalmazással való kapcsolatára is kitértünk.

Mi a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés egy olyan megállapodás, ami egy meghatározott feladat vagy szolgáltatás elvégzésére jön létre. Ez a szerződés leggyakrabban két fél között születik, őket a megbízónak és a megbízottnak nevezzük. Akinek az a célja, hogy egy feladatot valaki másra delegáljon, vagy valakinek a szolgáltatását igénybe vegye, megbízónak hívják. Ezekért cserébe ellenszolgáltatással tartozik, ez azt jelenti, hogy megbízási díjat kell fizetnie. Azt a felet, aki a rábízott feladatot ellátja vagy a szolgáltatást nyújtja, megbízottnak nevezzük. Ő az elvégzett munkájáért cserébe jogosult lesz a megbízási díjra. [1]

A megbízási szerződés ennek az egyfajta munkamegosztásnak a kereteit tartalmazza. Szerepelnie kell benne a feladat pontos leírásának és annak is, hogy milyen feltételek szerint kell teljesíteni azt. A feladatokon túl fontos, hogy a megbízási díj megfizetésének részleteiről (például az összege és a határideje) is állapodjanak meg a felek. [2,3]

Mik a legfontosabb elemei?

Ahhoz, hogy a megbízási szerződés érvényes legyen, fontos, hogy a következő pontokat tartalmazza:

 1. A felek adatai: a megbízási szerződés – a legtöbb szerződéshez hasonlóan – a felek legalapvetőbb adatainak rögzítésével kezdődik. Tartalmaznia kell, hogy a szerződést megkötő feleknek mi a neve, címe, elérhetősége.
 2. A megbízás tárgya: fontos, hogy rögzítsük pontosan, hogy mi az a feladat vagy szolgáltatás, aminek a teljesítésére a megbízási szerződést megkötjük. Ha a megbízó a feladatok ellátására általános irányelveket határoz meg, ezeket is érdemes a megállapodásba foglalnunk.
 3. A megbízási díj: rögzítsük, hogy pontosan mekkora összegre tarthat igényt a megbízott a feladat ellátásáért cserébe. Határozzuk meg azt is, hogy mi a fizetés határideje, illetve, hogy milyen módon (például készpénzzel vagy átutalással) kell megtörténnie a kifizetésnek. [4,5]
 4. Felmondás: a megbízási szerződésben kitérhetünk a szerződés felmondásának feltételeire is. Ha nem rendelkezünk róla, a Polgári Törvénykönyv szabályai fognak érvényesülni. [22]
 5. Időtartam: rögzíthetjük a szerződés időtartamát is, vagyis azt az intervallumot, amin belül a megbízott jogosult lesz eljárni a megbízó ügyeivel kapcsolatban.
 6. Képviselet: ahhoz, hogy a megbízó olyan feladatokat is teljesíthessen, ahol a megbízó képviselete szükséges, fontos, hogy képviseleti joggal rendelkezzen. A megbízási szerződés tartalmazhatja azoknak a kérdéseknek a körét, amelyekben a megbízott képviselőként eljárhat, de olyan ügyeket is meghatározhatunk, amelyek esetében a megbízó jóváhagyása szükséges a döntéshez.
 7. Egyebek: a fentiek mellett számos egyéb elemet is felvehetünk a szerződésbe. Ennek az a célja, hogy a lehető leginkább személyre szabott és a céljainknak megfelelő tartalmú megállapodás szülessen. [7]

Hogyan lehet megkötni?

A megbízási szerződést szóban és írásban is megköthetjük. Ez a megállapodás a felek jogi biztonságát teremti meg, mivel a jogviszony feltételeinek előzetes és alapos megtárgyalása megakadályozhatja a vitás helyzetek felmerülését, valamint lehetővé teszi azt is, hogy a felek előre tudhatják, hogy egy esetleges konfliktus esetén milyen eszközökkel fogják az érdekellentétet megoldani. A megállapodásuk fogja szabályozni azt is, hogy milyen feltételek mentén kell a szolgáltatásaikat teljesíteni, illetve, hogy milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Ahhoz, hogy később egyértelműen tudjuk, hogy milyen tartalommal kötöttük meg a szerződést, érdemes a szóbeli megállapodás helyett az írásbeli formát választanunk.

Milyen hibákat követhetünk el a megkötésekor?

Mivel a megbízási szerződés tartalmazza a felek közötti megállapodás legfontosabb szabályait, fontos, hogy alapos megfontolás előzze meg. Ha a következő 3 dologra odafigyelünk, elkerülhetjük a leggyakoribb hibák elkövetését:

 1. Pontosan és körültekintően fogalmazzunk! Gyakori hiba, hogy a szerződés nem határozza meg kellő részletességgel az ellátandó feladatot vagy a minőségi követelményeket. Ez a későbbiekben nézeteltérésekhez és jogvitás helyzethez vezethet, ezért érdemes figyelmet fordítanunk a pontos megfogalmazásra.
 2. Ne hagyjuk ki a legfontosabb tartalmi elemeket! A fenti 7 legfontosabb tartalmi elem nélkül a szerződés nem lesz alkalmas a céljának elérésére, ezért mindig ellenőrizzük le, hogy ezek a feltételek, adatok szerepelnek-e benne. [8]
 3. Állapodjunk meg a vitarendezés feltételeiben is! Akkor jó egy szerződés, ha egy esetleges vita esetén tartalmaz olyan rendelkezést, amire hivatkozva megvédhetjük az érdekeinket. Ezért fontos, hogy megfontoltan állítsuk össze a tartalmát, de külön fejezetet szentelhetünk annak is, hogy meghatározzuk, milyen módon és milyen eszközökkel szeretnénk egy esetleges konfliktust megoldani.

Miért érdemes megkötni?

A szerződés megkötése a megbízó és a megbízott számára is számos előnnyel jár, mivel biztonságos környezetet teremt a feladatok ellátásához. A megbízási szerződés az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus, és rendkívül széles az a kör, amire kiterjedhet: a leghétköznapibb élethelyzetektől a komplex gazdasági ügyletekig előfordul. Megbízási szerződést kötünk akkor, amikor a gyep nyírásáért fizetünk, de az ügyvédünk is ilyen szerződés alapján fogja az ügyeinket megoldani.

Megbízási szerződés vs. meghatalmazás

,,Ügyeinket nem mindig tudjuk személyesen elintézni, hiszen nem tudunk mindig és mindenütt egyidejűleg jelen lenni. Sokszor a távolság az oka annak, hogy hivatalos teendőinknek nem tudunk személyesen eleget tenni. Nagyon jó lenne, ha a való életben is egy pillanat alatt ott teremhetnénk, ahol szükséges, ahogyan Harry Potter és a fantáziavilág más szereplői is teszik. Amíg azonban ezt nem tudjuk megtenni, máshogyan kell biztosítani a képviseletünket. Mi lehet a megoldás: megbízás vagy meghatalmazás?” Dr. Kocsis Ildikó [9]

A hétköznapi szóhasználatban gyakran keveredik a megbízás és a meghatalmazás fogalma, és sokan nem is tudják, hogy milyen fontos különbségek vannak közöttük. Nem véletlen, hogy pontosan ez a két fogalom okozhat félreértéseket, mivel a különbségeik ellenére nagyon közeli kapcsolatban állnak egymással.

Mi a meghatalmazás?

A meghatalmazás leggyakrabban két fél között jön létre: a meghatalmazó és a meghatalmazott között. A meghatalmazás egy egyoldalú nyilatkozat, amely a meghatalmazótól származik és a meghatalmazottra vonatkozik, azt tanúsítja, hogy a meghatalmazott képviselheti a megbízóját az ügyei vitele során.

A meghatalmazás tehát nem egy szerződés vagy megállapodás, hanem egy egyoldalú nyilatkozat. [10]

Mi a meghatalmazás szerepe?

A meghatalmazás tehát arra szolgál, hogy a meghatalmazottnak képviseleti jogosultságot teremtsen, vagyis ebben a dokumentumban a meghatalmazó lehetővé teszi a meghatalmazott számára, hogy képviselőjeként járhasson el. [11]

A képviselet egy olyan viszony két fél között, amelynek az eredményeként a képviselő nyilatkozatot tehet a képviselt fél nevében, vagyis olyan lesz, mintha maga a képviselt járt volna el. Ez a mindennapi életünkben gyakran előfordulhat, hiszen számos olyan helyzet adódhat, amikor valamilyen okból nem tudjuk saját magunknak személyesen intézni kisebb-nagyobb ügyeinket. Ilyenkor dönthetünk úgy, hogy meghatalmazunk valakit, aki helyettünk nyilatkozhat: ebben az esetben ő lesz a képviselőnk. [12,13]

Mi a képviselet?

A képviselet egy hosszú történetre visszatekintő intézmény, már az ókori Rómában is létezett. Jelenleg a legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv tartalmazza:

“Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni. A képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi.” [Ptk. 6:11.§ (1)]”

A képviseleti jog tehát azt jelenti, hogy nemcsak magunknak, személyesen tehetünk nyilatkozatot, hanem megteheti helyettünk más, vagyis a képviselőnk is. Ez végeredményét tekintve ugyanolyan lesz, mintha tőlünk származna. Az, hogy valaki milyen úton válik a képviselőnkké, több módon is megvalósulhat: lehetséges, hogy a bíróság vagy a jogszabályok rendelkeznek róla, de a meghatalmazás is megteremtheti. [14,15]

Mit kell tartalmaznia?

Ahhoz, hogy a meghatalmazásunk érvényes legyen, fontos, hogy tartalmazza a következő tartalmi elemeket:

 1. A felek neve és legfontosabb adatainak rögzítése.
 2. A meghatalmazás tárgya.
 3. A képviseleti jogosultság terjedelmének pontos meghatározása.
 4. A meghatalmazás érvényessége.
 5. Keltezés és aláírás. [16]

Mi a megfelelő formája?

A meghatalmazás egy egyoldalú jognyilatkozat, nem egy szerződés. Ennek ellenére mégis olyan formában kell megtennünk, mintha egy szerződésről lenne szó. De mit is jelenthet ez valójában?

A meghatalmazás formája attól függ, hogy a meghatalmazó milyen nyilatkozat megtételére ad ,,engedélyt” a meghatalmazottnak, mivel a meghatalmazásnak ugyanazoknak a formai követelményeknek kell megfelelnie, mint annak a szerződésnek, amelyet a meghatalmazott a meghatalmazás alapján megköthet. Például

,,ha a meghatalmazott ingatlan-adásvételi szerződés megkötésére is jogosult, akkor az ingatlan-adásvételi szerződés formai követelményeinek is meg kell felelnie a meghatalmazásnak, így szükséges rá ügyvédi ellenjegyzés.” – Dr. Nagy Emese [17,18]

Megbízás vagy meghatalmazás?

A megbízás tehát egy szerződés, ami a megbízó és a megbízott közötti kapcsolatra vonatkozik, ebben a megbízó különféle feladatok ellátásával bízhatja meg a megbízottját. Lehetséges, hogy olyan feladatot kell elvégeznie, amihez hivatalos döntéseket is meg kell hoznia vagy nyilatkozatot kell tennie a megbízója helyett: ebben az esetben meghatalmazásra is szüksége lesz.

Egészen leegyszerűsítve a két fogalom kapcsolatát, elképzelhetjük úgy is, hogy a megbízás egy ajtó kinyitására szól, amit a meghatalmazás lesz a kulcs.

A megbízási szerződés és a meghatalmazás olyan jogi dokumentumok, amelyek az életünk számos területén, a mindennapi ügyeink intézésétől a bonyolultabb banki vagy gazdasági, céges ügyletekig gyakran előfordulnak. Mind a két fogalom esetében fontos, hogy a formai és tartalmi előírásokat minden esetben figyelmesen tartsuk be, mert egy nem megfelelő tartalmú vagy nem megfelelő személynek adott megbízás vagy meghatalmazás buktatókat rejthet: nemcsak az ügylet hiúsulhat meg, hanem akár komoly anyagi károkat is elszenvedhetünk. [19]

Amennyiben szeretnénk biztosak lenni a jognyilatkozataink helyességében, érdemes jogi szakember tanácsát kérni, amelyre a Szerzi appon regisztrált ügyvédektől is lehetőségünk van, online jogi tanácsadás keretében.

Megbízási szerződés

Próbálja ki a Megbízási Szerződés okosdokumentumot!

Meghatalmazás

Próbálja ki a Meghatalmazás okosdokumentumot!

Források

[1]https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/20200721/mi-a-megbizasi-szerzodes-es-mikor-hasznaljuk-megbizasi-szerzodes-minta-2020-1099618

[2] https://bplegal.hu/megbizasi-szerzodes/

[3]http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/jogialapismeretek/191_a_megbzsi_szerzds_alapvet_szablyai.html

[4]https://kocsisszabougyved.hu/5-dolog-amit-mindenkeppen-tudni-kell-a-megbizasi-szerzodesrol/

[5] https://blog.cegjelzo.com/megbizasi-szerzodes/

[6] https://www.vallalkozo.info/hirek/a-megbizasi-szerzodes-tartalmi-elemei

[7] https://szerzi.hu/blog/a-megbizasi-szerzodes-alapveto-szabalyai/

[8] https://officina.hu/gazdasag/40-megbizasi-szerzodes-minta-letoltes

[9] https://kocsisszabougyved.hu/megbizas-vagy-meghatalmazas/

[10] https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/milyen-legyen-a-meghatalmazas/

[11] https://szerzi.hu/blog/meghatalmazas-erre-az-5-dologra-figyelj/

[12] https://szerzi.hu/blog/a-meghatalmazas-minta-buktatoi/

[13] https://www.molnarugyvediiroda.hu/ingatlan/adasveteliszerzodes/meghatalmazas.html

[14] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/kepviselet/

[15] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/6366456

[16]https://szerzi.hu/blog/meghatalmazas-minta-es-idos-csaladtagok-ezert-fontos-elore-gondoskodni-a-jogi-dokumentumokrol/

[17] https://pingvinpatika.hu/blog/post/kinek-segit-a-meghatalmazas-es-a-megbizas.html

[18]https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/igy-keruld-el-a-meghatalmazas-buktatoit-329487.html

[19]https://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/igy-keruld-el-a-meghatalmazas-buktatoit.html

[20] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/kepviselet/

[21] https://www.origo.hu/jog/20220828-origo-jog-das-jogszerviz-meghatalmazas-megbizas-jogi-kulonbsegek.html

[22] https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/megbizas-vagy-meghatalmazas-nem-mindegy.html