fbpx
loader

A Megbízási Szerződés alapvető szabályai

Megbízási szerződés használata

Számos munka végezhető megbízási szerződés keretében. A megbízási jogviszony jelentősen eltér a foglalkoztatási jogviszonytól, és bizonyos szempontból egyszerűbb és lazább. Ez a szerződéstípus ráadásul nagyobb reflektorfényt kapott a 2022-es KATA törvénymódosítás miatt, hiszen az a leginkább pont a megbízási szerződés kereteiben dolgozó egyéni vállalkozókra van kihatással. [1,2,3,4,8,10,13,14]

Mi a megbízási szerződés?

A megbízott a rábízott feladat ellátására vállal kötelezettséget. A megbízási szerződés tehát gondossági kötelem. A megbízott a rábízott feladatban köteles eljárni a megbízó érdekei szerint, eredménykötelem nélkül, megbízási díj ellenében. Jellemzően valamilyen ügyintézés, például:

 • Könyvelő megbízása könyvelési feladatok ellátására
 • Műszaki ellenőr megbízása a megrendelő érdekeinek képviseletére
 • Ügyvéd megbízása jogi képviseletre
 • Grafikus megbízása egy arculat megtervezésére

A megbízott általában személyesen köteles eljárni, mivel bizalmi jellegű jogviszony. Ennek megfelelően a megbízott köteles a megbízó utasításai szerint eljárni, attól nem eltérni. [1,2,3,8,10]

„Olyan szerződéstípus, amelyben a szerződő felek egy, a dokumentumban megállapított szigorúan körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg.” Pénzcentrum [8]

Megbízás és nyugdíj

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a megbízási jogviszony beleszámít-e a nyugdíjba. Ezt a témát már mi is érintettük korábban, ahol arra jutottunk; hogy 2018. július 26.-áig a törvényi előírások szerint a biztosítási jogviszony megszüntetése kötelező volt nyugdíjba vonuláskor, viszont azóta már nem az. Egyéb iránt a megbízási jogviszony beleszámít a nyugdíjba, bizonyos feltételek mellett. Az alapvető kérdés az, hogy a megbízási jogviszony a társadalombiztosítás területén biztosítási jogviszonynak számít-e vagy sem. Tehát: biztosítottnak minősül az, aki megbízási szerződés szerint, juttatás ellenében végez munkát, kivéve meghatározott önkéntes munkák, ha az ebből származó jövedelem eléri a minimálbér 30%-át. [2,4,10,11]

Mi a különbség a megbízás és a vállalkozás között?

A megbízás esetében gondossági kötelem terheli a megbízottat, tehát köteles kellő gondossággal, szakértelemmel eljárni, de nem garantálja a várt eredményt. A kockázat a megbízó terhe. A megbízó szélesebb körben utasíthatja a megbízottat, aki köteles személyesen eljárni.

Míg vállalkozásnál a vállalkozó a szerződésben meghatározott eredményt köteles elérni, és a kockázat a vállalkozó terhe. A vállalkozónak alvállalkozót, mint harmadik személyt jogában áll bevonni. [1,14]

Mi a különbség a megbízás és a meghatalmazás között?

A meghatalmazás olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben a meghatalmazó lehetővé teszi a meghatalmazott számára, hogy ügyeiben eljárjon, érdekeit képviselje. Tehát képviseleti jogot létesít. A meghatalmazás önmagában nem kötelezettség, tehát nem kötelezi a meghatalmazottat az eljárásra, csak feljogosítja rá.

Ezzel szemben a megbízás esetében a megbízott a megbízási díj ellenében vállalja a megbízás tárgyának teljesítését, a szerződés kötelezi rá. [1,2,7,9,18]

Mi a különbség a megbízás és a munkaviszony között?

Munkaviszony:

 • Munka törvénykönyv vonatkozik rá
 • Munkavállaló személyesen, folyamatosan és rendszeresen áll a munkáltató rendelkezésére, a megadott helyen, időben és beosztásban
 • A munkavállalót munkabér és pótlékok illetik meg
 • Munka Törvénykönyv szerint meghatározott fizetett szabadság
 • Munkáltató biztosítja a munkaeszközt

Megbízás:

 • PTK szabályozza, megbízási szerződés
 • Nincs alá-fölé rendeltség, a kötelezettség az adott feladat elvégzésére szól. A munkavégzés helye, ideje, beosztása a megbízott feladata, viszont a határidőket be kell tartania.
 • A megbizottat megbízási díj illeti meg, nincsennek pótlékok
 • A megbízás nem rendelkezik fizetett szabadságról
 • Munkavégzés eszközeit a megbízott saját maga biztosítja.

[2,10]

KATA módosítás hatásai:

Csak egyéni vállalkozó lehet katás (az egyéni cégek, Bt-k, Kkt-k, ügyvédek, ügyvédi irodák, stb. nem), viszont továbbra is lehet mezőgazdasági őstermelés mellett katázni. Csak főfoglalkozásként lehet katázni, azaz kizárták a katából:

 • a főállású munkaviszonnyal rendelkezőket,
 • a saját jogú nyugdíjasokat,
 • a rokkantsági nyugdíjban részesülőket,
 • a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülőket,
 • a társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezőket,
 • a nappali tagozatos tanulmányok mellett vállalkozókat,
 • illetve a külföldön biztosítottakat.

Egyéni vállalkozóként KATÁS maradhat az, aki:

 • Csak magánszemélynek nyújt szolgáltatást
 • Nem állít ki olyan számlát, amin rajta van a vevő adószáma

Ezek a módosítások a bujtatott munkaviszonyt hivatottak feltárni. [13,16,17]

A megbízási szerződés kötelező elemei:

 • Megbízó és megbízott adatai
 • Szerződés időtartama
 • Megbízott feladatai
 • Megbízási díj
 • Szerződő felek jogai és kötelezettségei
 • A szerződés felmondásának kondíciói
 • A szerződésszegés következményei

[3,5,8,10]

Használható-e megbízási szerződés minta?

„A feladat jellegétől függően több tipikus megbízási szerződés minta is elérhető számunkra, amelyeket egyszerűen használhatunk, ha egy személyt vagy szervezetet felruházunk arra, hogy valamilyen ügyben járjanak el helyettünk.” Pénzcentrum [8]

Viszont a megbízási szerződés minta használata szakmailag semmilyen szinten nem ajánlott. Ennek oka, hogy semmi nem garantálja, hogy a talált minta szakember keze munkája, befejezett, és az igényeinknek megfelelő. Könnyen belefuthatunk abba, hogy a megbízási szerződés minta alapján készült dokumentum érvénytelen, formailag hibás, vagy olyan záradékokat tartalmaz, ami számunkra felesleges.[15]

Ennél jelentősen megbízhatóbb és gyorsabb megoldás egy szerződésgenerátor alkalmazása. A Szerzi szolgáltatásaiban igénybe vehető, megbízási szerződés okosdokumentum a felhasználó által bevitt adatok alapján generálódik, az aktuális jogszabályok szerint, így biztosak lehetünk abban, hogy jogszerűen járunk el. Ha további kérdése merülne fel, kérjen jogi tanácsadást a platformon regisztrált ügyvédektől, online. [2,6]

Megbízási szerződés

Próbálja ki a Megbízási szerződés okosdokumentumot!