fbpx
loader

A legfontosabb elemek a megbízási szerződésben - Hogyan készítsünk hatékony szerződést?

Megbízási szerződés

Mi lehet a közös az ügyvédben, a kertészben, az angol magántanárban és az orvosban? A válasz roppant egyszerű: mindegyikükkel megbízási szerződést kötünk, amikor igénybe vesszük a szolgáltatásukat. Ez az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus, amely széles körben használatos a leghétköznapibb megállapodásoktól a bonyolult gazdasági ügyletekig.

A megbízási szerződés fontos szerepet játszik a felek jogi biztonságának megteremtésében. A szerződés megakadályozza a vitás helyzeteket, és lehetővé teszi, hogy a felek előre tudják, milyen feltételek mellett dolgoznak vagy szolgáltatnak. Ezért nagyon fontos, hogy a megbízási szerződés minden részletét alaposan átgondoljuk és rögzítsük.

Mi a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés leggyakrabban két fél, a megbízó és a megbízott között jön létre. A megbízó az, aki szeretne valamilyen feladatot másra ruházni, valamilyen szolgáltatást igénybe venni, illetve ő lesz az, aki köteles ezért a megbízási díjat megfizetni. A másik fél, vagyis a megbízott, köteles a rábízott feladatot elvégezni vagy szolgáltatást nyújtani, amiért megbízási díjra jogosult.

Ez a fontos jogi dokumentum tartalmazza a megbízott feladatainak leírását és feltételeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeiket is. A szerződésben meghatározott feladatok lehetnek például az ügyvéd képzettségének megfelelően jogi tanácsadás nyújtása, a kertész tájékozottsága és tapasztalatai alapján a kert rendezése, az angol magántanár esetében az angol nyelv tanítása, az orvos megbízása pedig betegségek diagnosztizálása és kezelése.

A megbízási szerződés nem csak a feladatokat írja le, hanem a szerződő felek közötti pénzügyi tranzakciókat és azok feltételeit is. Például az orvos esetében a szerződés meghatározza az orvos díját, a fizetési határidőket és a késedelmi kamatokat.

A legfontosabb elemei

A megbízási szerződés általában a felek adatainak rögzítésével kezdődik, vagyis tartalmazza a felek nevét, címét, elérhetőségeit. Tartalmazza továbbá a megbízás tárgyát – vagyis, hogy a megbízottnak milyen feladatot kell ellátnia -, a szerződés időtartamát, a megbízási díj összegét és a fizetés módját, illetve kitér a szerződés felmondásának feltételeire is. Írásban és szóban is megköthetjük, azonban a legnagyobb biztonságot természetesen az írásbeli forma garantálja, hiszen így a jövőben is pontosan tudunk hivatkozni a tartalmára, illetve könnyebben bizonyíthatjuk a dokumentummal kapcsolatos állításainkat.

Ezek mellett számos más elemet is felvehetünk a megállapodásba, hogy teljesebb legyen. Például kitérhetünk a garanciára, hogy a megbízott a feladat ellátása során milyen kérdésekben képviselheti a megbízót illetve, melyek azok az esetek, amikor csak a megbízó hozzájárulásával hozhat döntést.

Továbbá, ha a megbízó előzetesen általános irányelveket készít a megbízottnak, akkor ezeket is felvehetjük a megállapodásba. Minden olyan rendelkezést érdemes rögzítenünk a szerződésben, amelyek segíthetnek a felek közötti hatékonyabb együttműködésben és a konfliktusok elkerülésében, hiszen a szerződésünk fő célja, hogy rögzítse mindazt a saját, egyéni jogviszonyunkra vonatkozó elképzeléseinket amelyben megállapodtunk.

Hibalehetőségek

A megbízási szerződésben számos hiba előfordulhat, amelyek komoly érdekellentétet generálhatnak a felek között. Ezért összegyűjtöttük a leggyakoribbakat, amelyekre, ha odafigyelünk, sok kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat.

Hiányzó információk;

ha a megbízási szerződés nem tartalmazza a leglényegesebb információkat, akkor teret enged a felek közötti vitának. Ilyen esetre példa lehet, ha a szerződés nem tér ki a feladatok elvégzésének határidejére,, a fizetési feltételekre vagy a felek jogaira és kötelezettségeire.

Pontatlan megfogalmazás;

ehetséges, hogy a szerződés tartalmazza a leglényegesebb információkat, azonban azok pontatlanul vagy rosszul vannak meghatározva. Zavaró lehet, ha nem derül ki egyértelműen, hogy milyen eredményt vár a megbízó vagy homályosak a feladat elvégzésének általános irányelvei. A felek közötti jogviták leggyakrabban abból erednek, hogy eltérően értelmezik a szerződés tartalmát.

Nem megfelelő jogi nyelvezet;

jogrendszerben számos olyan fogalom van, amelynek eltérő a jelentése, mint ahogyan azt az emberek hétköznapi nyelvhasználatban használják. Ez az eltérés gyakran okozhat félreértéseket, tehát a jogi folyamatok során figyelembe kell venni ezt a különbséget.

Ezek az esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik azok közül a hibák közül, amelyek komoly jogi problémákat okozhatnak. A megbízási szerződésnek kellően részletesnek, pontosnak és egyértelműnek kell lennie, hogy a felek biztonságban érezzék magukat, és szerződéses kapcsolatuk zökkenőmentesen működjön, hiszen elsődleges céljuk a feladat lehető legszínvonalasabb ellátása, és nem az, hogy egy hosszadalmas és költséges jogvitában találják magukat.

Az érvénytelen, hibás, félreérthető megbízási szerződés kiküszöbölésére szerződésgenerátort is alkalmazhatunk. A Szerzi által nyújtott megbízási szerződés okosdokumentum mindig a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készül, így garantáltan jogszerű eredményt kapunk a kifinomult és rendkívül gyors folyamat végén. Amennyiben bizonytalannak érzi magát a megbízási szerződését illetően, érdemes jogi szakember tanácsát kérni, amelyet a platformon regisztrált ügyvédektől, online is megtehet.

Megbízási Szerződés

Próbálja ki a megbízási szerződés okosdokumentumot!