fbpx
loader

Szerződés felbontása

szerződések

A szerződés felbontása egy jogi eljárás, amely során két vagy több fél között létrejött megállapodás megszüntetésére kerül sor olyan módon, hogy az eredeti helyzet visszaállítását próbáljuk elérni. A következőkben összegyűjtöttük azokat a tudnivalókat, amelyeket mindenkinek érdemes ismernie a szerződés felbontásával kapcsolatban.

Mit jelent a szerződés felbontása?

A szerződés felbontása esetén mindkét fél akarja a jogviszony megszűnését.

A szerződés felbontása egy olyan folyamat, amely lehetőséget ad a feleknek arra, hogy rendezzék a közöttük fennálló kötelezettségeket, vagy érvénytelenítsék a korábbi megállapodást anélkül, hogy az jogi következményekkel járna úgy mintha az meg sem történt volna.

A szerződés felek akaratából történő megszűntetésének 4 formája lehetséges:

  • a szerződéstől történő elállás,
  • a felmondás,
  • a szerződés megszüntetése,
  • a felbontás. [1,2,3]

Milyen következményei vannak?

Fontos megjegyezni, hogy a szerződés megszüntetési módok különböző jogi következményekkel járnak, tehát más eredményt hozhatnak.

A szerződés felbontásának jogkövetkezménye ugyan az eredeti állapot helyreállítása, de a szerződés felbontása az átruházást nem teszi meg nem történtté. Ez azt foglalja magába, hogy a teljesített szolgáltatást vissza kell adni.

A feleknek kölcsönösen el kell számolni mindazzal a szolgáltatással, amit teljesítettek. A felek különböző módú és mértékű hozzájárulásuknak figyelembevételével, hiszen a cél az, hogy helyre álljon az eredeti állapot, amely a szerződés megkötése előtti pillanatot jelenti. Törekedni kell továbbá arra is, hogy amit természetben adtak, azt ugyan ilyen formájában szolgáltassák vissza felek. [4,5,6,7,8]

Gyakorlati nehézsége tehát, hogy ez nem minden szolgáltatás esetében lehet megtenni, mint például a lakásbérleti szerződés esetében. Ebben az esetben nem tehetjük meg nem történtté, hogy használtuk a lakást meghatározott időn át, így a lakásbérleti díjat arra az időszak nem követelhetjük vissza így a szerződést felbontani nem lehetséges. [9,10,11,12,13]

Ide sorolható még a tartási és életjáradéki-, megbízási szerződés, amelyek felbontása a teljesítés megkezdését követően már nem lehetséges mivel gyakorlatilag nem lehetséges.

Ebben a bemutatóban, azonban arra koncentrálnánk, hogy mit és hogyan lehetséges elérni a szerződés felbontásával így ismertetjük annak jogi alapjait, folyamatát, valamint az ezzel járó potenciális jogi kérdéseket és következményeket. [14,15,16,17,18]

 

I. Szerződés felbontásának jogi alapjai

 

A szerződés felbontásának jogi alapjai számos tényezőtől függenek, amelyek között szerepelhetnek a következők:

1.    Felek egyező akarata:

A legfontosabb a szerződés alanyainak akarat egysége hiszen a felbontás a felek közös megállapodásán alapszik. A felek közösen megegyezhetnek abban, hogy felbontják a szerződést. Ezt általában írásban kell megtenni, érdemes a felbontás feltételeit a szerződésben rögzíteni. Az érdek azonosság a leghatékonyabb eszköze a szerződés felbontásának. [19,20,21,22]

2.    A visszaható hatály:

A felbontó szerződés a felek jogviszonyát visszaható hatállyal szünteti meg. Ez azt jelenti, hogy visszamenőlegesen bontják fel a szerződést, de csak akkor, ha a természetbeni visszaszolgáltatás lehetséges. A már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A természetben teljesített szolgáltatását a felek megegyezésének függvényében pénzben is megválthatják. Fontos, hogy a visszafordíthatatlan jellegű szolgáltatás esetében nem lehetséges a szerződés felbontása. [23,24,25]

3.    Eredeti állapot helyreállítása:

A szerződés felbontása az átruházást nem teszi meg nem történtté, mindazonáltal célja, hogy a feleket olyan helyzetbe hozza, mint a szerződést megelőzően. A feleket e tekintetben elszámolás kötelezettsége terheli. [26,27]

4.    Kizárt a felbontás:

Az irreverzibilis, tehát megfordíthatatlan és fogalmilag kizárt visszafordíthatatlanság esetén nem lehetséges a felbontó szerződés. Hiszen gyakorlati értelemben nem lehetséges az eredeti állapot helyreállítása, mint a fentebb taglalt lakásbérleti példa esetében.

II. A szerződés felbontásának folyamata

 

1. Értesítés:

A fél, aki a szerződést felbontani kívánja, általában írásban értesíti erről a másik felet. Az értesítés tartalmazza a felbontás okait és a határidőket. A szükséges információkról azért érdemes rendelkezni ebben az értesítésben, hiszen a saját jóhiszemű és tisztességes magatartás kizárhatja a felelősséget és elősegíti a felbontással elérni kívánt célt.

2. Kivizsgálás:

A felek közötti vita esetén vagy a felbontás okának megkérdőjelezésekor jogi eljárásra kerülhet sor. Ilyenkor fontos lehet a szerződés szövegének és a tényeknek a körültekintő elemzése. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat pedig a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

3. Következmények:

A szerződés felbontása különböző következményekkel járhat. Az egyik fél esetleg kamat fizetésre kötelezhető, vagy a már teljesített részek visszaszolgáltatása is szóba jöhet. Példának okáért a lakás céljára szolgáló ingatlan adásvétel szerződésének a felbontásakor a vevő esetleg, ha beköltözött a lakásba és az eladó felbontaná a szerződést abban az esetben az ingatlan tulajdonjogának visszaszolgáltatása mellett a lakás használatáért idő arányosan használati díjat követelhet. Fordított esetben a szerződés felbontásakor pedig a vevő a vételárat és annak kamatait követelheti.

4. Megállapodás:

A felek közötti vita megoldása érdekében lehetőség van a peren kívüli megegyezésre. Ebben az esetben a felek új feltételeket vagy kompromisszumokat állapíthatnak meg. A részletes szabályok és megállapodások érdekében ajánlott szakértő jogi tanácsadást igénybe venni, hogy biztosítsák a tulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét. Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Szerzi platformon regisztrált ügyvédekhez, akik online jogi tanácsadás keretében állnak rendelkezésére.

 

III. Potenciális jogi kérdések

 

A szerződés felbontása során felmerülő potenciális jogi kérdések a következők lehetnek:

  1. Szerződési feltételek értelmezése: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szerződés feltételeit és feltételezéseit helyesen értelmezzük. A félreértések elkerülése érdekében célszerű jogi szakértő segítségét kérni. [28,29,30]
  1. Kamat vagy használati díj: A felbontás következményeként egyik fél kártérítésre kötelezheti a másikat. Fontos figyelembe venni a kártérítési összeg meghatározásához szükséges jogi szempontokat. A kamat vagy használati díj körülményeire és részletére a szerződésben érdemes kitérni, a felek egyetértése és későbbi jogiviták elkerülése érdekében. [31,32,33,34,35,36]
  2. Teljesítés visszaszolgáltatása: A már teljesített részek visszaszolgáltatásának módja és határideje szintén jogi kérdés lehet, amelyet célszerű a feleknek a szerződésben rögzíteniük. A visszaszolgáltatás célja nem a szerződés semmivé tétele, hanem az eredeti állapot helyreállítása, amely a szerződés megkötése előtti állapotot jelenti. [37,38,39,40,41,42,43,44]
  3. Jogviták elkerülése: A felek általánosságban szeretnék elkerülni a hosszadalmas és költséges jogi vitákat a felbontás során. Ennek a legmegfelelőbb és leghatékonyabb módja a peren kívüli megállapodás, amely hosszadalmas és költséges pereskedést előzhet meg. A kompromisszumkész és a kommunikációra nyitottság hozzásegítheti a feleket az érdekeik egyeztetésére és a legjobb közös megoldás megtalálására, amelyet célszerű már a szerződés megkötése előtt, alatt és azt követően is alkalmazni.

IV. Összegzés

 

A felbontás kötelezettséget keletkeztet a felbontott szerződés alapján teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatására egészen a szerződés megkötésének időpontjáig visszamenően.

A közös megegyezéssel lehetőség van a szerződés felbontására, mind a régi, mind az új Ptk. szerint.

A szerződés felbontása egy összetett jogi eljárás, amely számos tényezőtől függ. Fontos, hogy a felek alaposan megértsék a szerződés feltételeit, és tisztában legyenek a jogi lehetőségeikkel a felbontás során. A jogi szakértők segítségét igénybe véve biztosíthatják, hogy a felbontás szabályos és igazságos legyen minden érintett fél számára. Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Szerzi platformon regisztrált ügyvédekhez, akik online jogi tanácsadás keretében állnak rendelkezésére.

Szerződés felbontás

Igényeljen online jogi tanácsadást!

Felhasznált források:

[1]https://kocsisszabougyved.hu/szerzodesfelbontas-felmondas-megszuntetes/

[2]https://tomosvarilaw.hu/szerzodes-felmondasa-vagy-felbontasa-megszunes-vagy-megszuntetes-mi-is-tortenik-pontosan/

[3]https://erthetojog.hu/szerzodesek/szerzodesek-megszunese-felmondas-felbontas-vagy-elallas/

[4] https://birosag.hu/sites/default/files/static/ptk_e_learning/ptk8/lecke13_lap2.html

[5] http://centroszet.hu/tananyag/jogi_alap/236_a_szerzds_megsznse.html

[6] https://www.hidasi.hu/a-szerzdesek-megsznese/

[7] http://www.ingatlanjog.hu/iratminta/19

[8] https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Szerzodesbontas_ingatlanertekesites_utan_mi_JPEQ9X  

[9] https://kozbeszerzesilevelek.hu/levelek/2019/12/11/4433/+határozott+időre+kötött+szerződés+felbontása/?kw=szerzodes-felbontasa&mm=

[10] https://karpataljalap.net/2019/11/05/szerzodes-felbontasarol

[11] https://vidakovics.hu/valoperes-ugyved/eltartasi-szerzodes/

[12] https://gobertpartners.com/by-terminate-the-contract

[13] https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/felmondas-vagy-felbontas-szamit-ez.html

[14] https://angsema.weebly.com/szerz337deacutes-felbontaacutesa.html

[15] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/1052582

[16] https://www.drkolozsvariugyvediiroda.hu/l/elallas-vagy-felmondas/

[17] https://cegvezetes.hu/2007/11/a-szerzodes-megszuntetese/

[18] https://epitesijog.hu/107-a-szerz-des-megsz-nese-es-megszuntetese

[19] https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Ingatlanertekesites_utani_adozas_szerzodes__7XHA4X

[20]https://jogaszegylet.hu/jogelet/felmondhato-e-az-engedmenyezesi-szerzodes-illetve-vitathatja-e-az-engedmenyezett-koveteles-kotelezettje-az-engedmenyezesi-szerzodes-ervenyesseget/

[21] https://kozbeszerzesilevelek.hu/levelek/2006/07/24/1067/+szerződésbontás+mint+kizáró+ok+új+pályázat+esetén/?kw=szerzodes-felbontasa&mm=

[22] https://kozbeszerzesilevelek.hu/levelek/2006/11/27/1181/+szerződésbontás+alapját+képező+jogszabály/?kw=szerzodes-felbontasa&mm=

[23] https://kocsisszabougyved.hu/mikent-modosithato-a-megkotott-szerzodes/

[24] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/visszahato-hataly/

[25]https://anglofon.hu/blog-szerzodes-megszunese

[26] https://erthetojog.hu/szerzodesek/kiderult-hogy-ervenytelen-a-szerzodes-mi-lesz-ezutan-4-resz/

[27] https://batki.info/nevjegy/eredeti-allapot-helyreallitasa/

[28] https://kocsisszabougyved.hu/vita-eseten-mikent-kell-ertelmezni-a-szerzodeseket/

[29] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3498755

[30] https://ptk2013.hu/szakcikkek/wellmann-gyorgy-a-szerzodesek-altalanos-szabalyai-az-uj-ptk-ban-ii-resz/3611

[31] https://blogs.dlapiper.com/advocatus/2022/04/uj-kuriai-hatarozat-nem-jar-karterites-ha-az-adossal-kotott-szerzodest-a-felszamolo-mondja-fel/

[32]https://gmtlegal.hu/cikkek/a-megbizo-karteritesi-felelussege-visszterhes-megbizasi-szerzudes-azonnali-hatalyu-felmondasa-eseten.php?kid=4&did=83

[33] https://kocsisszabougyved.hu/mentesulhet-e-karterites-alol-aki-megszegte-szerzodest/

[34] https://batki.info/nevjegy/karterites/

[35] http://www.drtauszjudit.hu/szakteruleteink/karterites/

[36] https://herpy.hu/karterites-fogalma/

[37] https://erthetojog.hu/tag/eredeti-allapot-helyreallitasa/

[38]https://civilkontroll.com/ha-semmis-a-szerzodes-akkor-az-eredeti-allapotot-kell-helyreallitani/

[39] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/2959855

[40] https://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2012/2/siklósi.pdf

[41] https://jogtudo.uni-miskolc.hu/files/816/MJ2017iss1art3Halasz.pdf

[42]https://gmtlegal.hu/cikkek/a-kolcsonszerzodes-ervenytelensegenek-jogkovetkezmenyei.php

[43] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/1411156

[44] https://jogkoveto.hu/tudastar/tartasi-es-eletjaradeki-szerzodes-mi-valtozott

[45] https://drdocsakovszky.hu/fooldal/peren-kivuli-megallapodas/

[46] https://kocsisszabougyved.hu/mikor-lehetseges-a-pert-megelozo-birosagi-egyezsegkotes/

[47] https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/cikkek/peren-kivuli-vitarendezes.html

[48] https://e-ugyintezes.birosag.hu/kalkulator

[49] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/elhuzodo-birosagi-targyalasok-ez-lenne-a-megoldas/

[50] https://jog.tk.hu/uploads/files/28_Czoboly_Gergely_perek.pdf