fbpx
loader

Ezeket a dologi jogi fogalmakat mindenkinek ismernie kell!

Dologi jog egyszerűen

A jog világa első pillantásra gyakran bonyolultnak tűnhet, azonban bizonyos területeit érdemes közelebbről is megismernünk, mert a legfontosabb viszonyainkat szabályozzák. Ahhoz, hogy megértsük, milyen szabályok vonatkoznak ránk, érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálnunk őket. Az egyik ilyen jogterület a dologi jog, amely számos lényeges jogosultságot és jogintézményt tartalmaz a polgári jog területéről.

Mi az a dologi jog?

A dologi jog a polgári jog egyik legfontosabb jogterülete. Az ide sorolható rendelkezések szabályozzák a tulajdoni viszonyokat, vagyis, hogy ki az, aki egy adott dologgal rendelkezhet, használhatja vagy birtokolhatja azt. A dologi jog határozza meg a birtoklás és a tulajdon fogalmát, de kiterjed az idegen dologbeli jogokra (például a haszonélvezet jogra) is.

A dologi jog szabályait a Polgári Törvénykönyv V. könyve tartalmazza. Ezek a rendelkezések eltérést nem engedőek: ez azt jelenti, hogy a felek akkor sem tehetik félre őket, ha mindkettejük akarata erre irányul (a szerződések joga ennél rugalmasabb, a törvény mozgásteret biztosít arra, hogy a felekre legkedvezőbb feltételekben állapodjanak meg). A dologi jogok jogosultjának erős pozíciója van, mivel mindenkinek tiszteletben kell tartania a helyzetét.

Mikor találkozhatunk vele?

A dologi jognak számos érdekes és izgalmas területe van, amivel a mindennapi életünk során találkozhatunk. Hatással van az ingatlanvásárlásra, az öröklésre, a bérleti szerződésekre, de a dologi jog szabályai fogják rendezni a telki szolgalmak vagy a zálogjog helyzetét is. Ez egy rendkívül sokrétű és kiterjedt jogterület, amely a hétköznapi életben és a gazdasági tevékenységekben is fontos szerepet játszik.

Mit jelent a birtokjog?

A szomszéd túl zajos, a bérbeadónk tudtunk nélkül lecseréli a zárat a bejárati ajtón, a közeli szórakozóhely zavarja az éjszakai nyugalmat: ezek a magatartások birtoksértésnek minősülnek, akadályozzák a jogos birtoklást.

A jog a birtoklás fogalmát úgy határozza meg, hogy birtokos az, aki egy adott dolog felett uralmat gyakorol, ténylegesen, fizikailag ellenőrzi azt. Köznapi értelemben ez azt jelenti, hogy az a dolog birtokosa, akinél az pillanatnyilag van, vagy joga van arra, hogy nála legyen. Természetesen az is lehetséges, hogy egyszerre több embernek van erre joga, azaz egyszerre többen is igényelhetik, hogy náluk legyen. Ebben az esetben a jogosultságuk ,,erőssége” fog dönteni.

Birtokjog vagy tulajdonjog?

Fontos megjegyeznünk, hogy a birtokjog és a tulajdonjog nem feltétlenül azonosak. A tulajdonjog a legerősebb, legteljesebb hatalom a dolog felett, a tulajdonos nemcsak birtokolhatja, hanem használhatja és hasznosíthatja is a dolgát, szedheti a hasznait és rendelkezhet vele. A tulajdonjog tehát szélesebb kategória, magában foglalja a birtoklás jogát is.

Tulajdonjog

A tulajdonjog a dologi jog talán legfontosabb jogintézménye, amellyel nagyon gyakran találkozhatunk hétköznapi életünkben is. Egy dolog, például egy ingatlan felett a tulajdonos rendelkezik a legteljesebb hatalommal, nemcsak kizárólagos ellenőrzést gyakorolhat felette, használhatja vagy eladhatja, meg is terhelheti azt. Ennek ,,ellentételezéseként” viszont köteles arra, hogy minden olyan kárt viseljen, amelynek megtérítésére mást nem lehet kötelezni.

A tulajdonjog tehát 3 fő jogosultságot biztosít a tulajdonosnak:

  1. a használat jogát
  2. a hasznosítás jogát
  3. és a rendelkezés jogát.

A tulajdonosnak jogában áll az is, hogy megvédje a dolgát és ellenálljon minden jogosulatlan beavatkozásnak vagy birtoksértésnek. A tulajdonjog – bár nagyon erős jogosultság – nem korlátlan: bizonyos jogszabályok és élethelyzetek gátolhatják a tulajdonost a joggyakorlásban, ilyen korlátozás lehet például a kisajátítás intézménye.

Ingatlan-nyilvántartás

A tulajdonjog kérdésével legjellemzőbben az ingatlanokkal kapcsolatban találkozhatunk, így fontos lehet tisztázni, hogy mi az az ingatlan-nyilvántartás (vagy más néven telekkönyv) és mi a jelentősége.

Az ingatlan-nyilvántartás tulajdonképpen egy olyan adatbázis, ami rögzíti, dokumentálja és nyomon követi az országban található ingatlanokat. Az ingatlan nyilvántartásnak a legfőbb célja az, hogy nyilván tartsa a tulajdonosok adatait, jogait és kötelezettségeit, illetve azt is, hogy az ingatlanokon milyen terhek állnak fenn, milyen tranzakciók érintették. Ebbe a nyilvántartásba bárki betekinthet és megismerheti az adott ingatlanra vonatkozó fontosabb információkat és tényeket.

A dologi jogi rendelkezések szabályozzák a legfontosabb vagyoni viszonyainkat, ezért különösen fontos, hogy mindig körültekintően és gondosan járjunk el ezekben a helyzetekben. Amennyiben kérdésünk lenne vagy bizonytalanok vagyunk dologi jogi problémánk megoldásában, a Szerzi oldalán regisztrált ügyvédekhez bármikor fordulhatunk online jogi tanácsadásért. Gyorsan és egyszerűen, akár perceken belül egyeztethetünk a számunkra legalkalmasabb ügyvéddel.

Dologi jogi tanácsadásra van szüksége?

Kérjen online jogi tanácsadást!