fbpx
loader

Cégszerű aláírásnak minősül-e az AVDH?

Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés

Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (vagyis az AVDH) az ügyfélkapun elérhető szolgáltatás. Igénybevételével egy olyan folyamatot végezhetünk el, amelynek eredménye egy teljes mértékben elektronikus úton készült, hitelesített dokumentum lesz. Ez egy rendkívül gyors és kényelmes lehetőség, amely sok időt és adminisztratív nehézséget spórol meg okiratonként. A hitelesítés folyamatáról és lépéseiről korábbi bejegyzésünkben olvashat.

Mi a cégszerű aláírás?

Cégszerű aláírás egy olyan aláírás, amelyet egy cég hivatalos okiratain vagy üzleti tranzakciói során használnak. Egy olyan írásbeli nyilatkozat, amelyet az adott társaság nevében tesz az a személy, aki jogosult a céget képviselni (ilyen személy lehet például egy kft. ügyvezetője). Fontos, hogy az aláírás csak akkor lesz érvényes, ha megegyezik az aláírási címpéldánnyal.

Nyilatkozat

A Szerzi platform nem foglal állást az AVDH cégszerű aláírás mivoltát környező jogvitában, csupán objektív jogi tényeket és információkat közöl a témában.

Az alábbiakban három olyan okot mutatunk be, amelyek alapján az AVDH nem felel meg a cégszerű aláírás kritériumainak:

1. Nincs saját kezű aláírás

Több törvény és bírósági határozat is úgy rendelkezik, hogy csak aláírással lehet a cégjegyzési jogot gyakorolni. Az aláírást pedig akként fogalmazzák meg, hogy az az aláíró személy nevének a saját kezű leírását jelenti.

Az AVDH hitelesítés során – mivel az teljesen elektronikusan zajlik – természetesen saját kézi aláírásról nem beszélhetünk, a NISZ bélyegzője fogja tanúsítani, hogy az adott dokumentum attól a személytől származik, aki az Ügyfélkapun keresztül bejelentkezett és a hitelesítést kezdeményezte. Így az AVDH hitelesítés nem tekinthető aláírásnak, ezért cégszerű aláírásnak sem tekinthetjük.

2. A képviseleti jogosultság nem ellenőrizhető

Az AVDH hitelesítés azért sem felelhet meg cégszerű aláírás esetén, mert nincs lehetőség arra, hogy a hitelesítést végző személy képviseleti jogosultságát ellenőrizzék. Ennek úgy kellene történnie, hogy az ADVH hitelesítés elvégzéséhez szükséges lenne a megfelelő nyilvántartásokból lekérdezni, hogy az a személy, aki hitelesíteni szeretne, eljárhat-e az adott társaság nevében képviselőként.

3. AVDH esetén nincs aláírás

Az AVDH szolgáltatás igénybevétele esetén a dokumentumot nem az aláírásunk, hanem a NISZ bélyegzője fogja hitelesíteni. Ettől függetlenül az okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak fog minősülni, azonban ezt az ügyfélkapus hitelesítés, vagyis a felhasználónév és jelszó megadása, valamint a NISZ elektronikus bélyegzője és időbélyegzője fogja tanúsítani. Egy dokumentum attól válik hitelessé, hogy egyértelműen eldönthetjük, hogy kitől származik. Hagyományos dokumentumok esetén ezt az aláírás fejezi ki, az AVDH esetén viszont az ügyfélkapu rendeli hozzánk, vagyis valóában nem hozunk létre aláírást. Egy ilyen dokumentumon nem is szerepel aláírás, hanem a NISZ bélyegzője szerepel rajta.

A cégek szabályozása a jogterületek közül az egyik legbonyolultabb világ, nehéz eligazodni a rendelkezések között. Érdemes minden esetben alaposan körüljárni, hogy amit tenni szeretnénk, tényleg érvényes lesz-e és nem sértünk-e meg vele egy fontos jogszabályt.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az AVDH rendelkezik olyan tolajdonságokkal, amelyek viszont megfelelnek a cégszerű aláírás kritériumainak.

1. Ha a dokumentum tartalmából megállapítható az aláíró minősége, az aláírás cégszerűnek minősül.

Vagyis, ha a dokumentumból kitűnik, hogy az aláírója rendelkezett cégjegyzési jogosultsággal, valamint a nyilatkozat írásba foglaltnak minősül (tartalma változatlanul visszaidézhető, nyilatkozattevő személye és a nyilatkozattétel időpontja azonosítható), akkor cégszerűnek tekinthető az aláírás. Ehhez egyértelműnek kell lennie, hogy az aláíró magánszemélyként, vagy a cég képviselőjeként járt el.

2. A bírósággal való kommunikáció során az AVDH elfogadott módja a dokumentumok hitelesítésének.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a bírósággal való kapcsolattartás során kizárólag hitelesített dokumentummal történhet. A hitelesítés egyik útja az elektronikus aláírás, a másik az AVDH igénybevétele, vagyis a bíróság elfogadja az ilyen formában hitelesített dokumentumot.

Minden eset egyedi, kérjen jogi segítséget!

A Szerzi platformon regisztrált ügyvédeket szinte bármikor kereshetjük, ha jogi problémánk vagy kérdésünk merülne fel a cégünkkel kapcsolatban, ebben az esetben az online jogi tanácsadás menüpont alatt a társasági jog és fizetésképtelenségi eljárások jogi kategóriáját érdemes választani.

Okos szerződés

Próbálja ki AVDH-val kompatibil okosdokumentumainkat!