fbpx
loader

Változó Igények: Rugalmas Meghatalmazási Formák a Modern Társadalomban

Meghatalmazás

A meghatalmazás hosszú múltra visszatekintő jogintézmény, amelyet olyan esetekben használunk, ha másnak jogosultságokat szeretnénk átadni, illetve bizonyos lépések megtételére szeretnénk felhatalmazni, ha mi valamilyen okból kifolyólag nem tudunk eljárni.

A modern társadalom változó igényei azonban ezt a jognyilatkozatot is változások elé állítják. Az egyre erősödő digitalizáció, az átformálódó életutak a rugalmasságot és a jó alkalmazkodási készséget helyezik előtérbe, amely a gyakorlati élettel olyan szoros összefüggésben álló meghatalmazást sem kerülheti el. Az alábbiakban a meghatalmazás és a 21. századi kihívások kapcsolatát mutatjuk be. [1,2,3,4,5]

Tradíció és változó igények

A hagyományos formájú és célú meghatalmazásokra a mai kor társadalmában is szükség van, érvényességük nem vész el a változó igények kereszttüzében. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lenne szükség új megközelítésre, változó jogi látásmódra, hiszen a modern életstílus kérdéseire is meg kell találnunk a válaszokat. A változó munkakörülmények, a globális kapcsolatok, és az online világ a meghatalmazások új célkitűzéseit teremtik meg.

Rugalmasság és határidők

Ahogy sokszor halljuk a mondást, az élet gyorsan változik. A gyors változások rövid reakcióidőt és még gyorsabb döntéseket igényelnek. A már megszokott hosszú távú meghatalmazások háttérbe kerülnek, és felváltják őket a rövidebb időtartamra, vagy akár egy meghatározott cél elérésére szóló jognyilatkozatok. Ez nagyobb fokú rugalmasságot jelent, és lehetővé teszi, hogy a pillanatnyi céljainknak és preferenciáinknak megfelelő jogi környezetet alakítsunk ki. [6,7,8]

Milyen egy modern meghatalmazás?

A hagyományos meghatalmazás intézménye számos élethelyzetben hatékony megoldást jelent, azonban érdemes néhány jellemzőjén apróbb ,,ráncfelvarrásokat” elvégeznünk, hogy a lehető legmegfelelőbb eredményt érhessünk el:

Célkitűzések: a meghatalmazás feltételeinek kialakítása során tartsuk szem előtt a szándékainkat. Igyekezzünk olyan körülményeket teremteni, amelyek mellett a gyorsan változó körülményekre könnyen reagálhatunk, és gyorsan dönthetünk.

Papírmunka: rugalmasabbá tehetjük a meghatalmazást azzal is, ha szélesebb hatáskört biztosítva delegáljuk a cselekvési szabadságunkat a meghatalmazottra. Ezzel hatékonyabbá válik a döntéshozatal, mivel nincs szükség arra, hogy minden esetben újabb meghatalmazást kelljen készítenünk.

Időtartam: minél inkább az igényeinkhez és élethelyzetünkhöz igazítjuk a jognyilatkozatunkat, annál eredményesebbnek fog bizonyulni. Ezért a meghatalmazás elkészítésekor a lehető legkényelmesebb és legbiztonságosabb módon szabjuk meg az érvényességi idejét. [9,10,11]

A technológiai és társadalmi változások új kihívásokat és igényeket teremtenek, amelyek a jog területére, így a meghatalmazásra is hatással vannak. Érdemes lehet ezért rugalmas szemlélettel megközelíteni a jognyilatkozatainkat is, törekedve arra, hogy a váratlan élethelyzetekben is megállják a helyüket.

Hogyan készítsünk meghatalmazást?

Egy meghatalmazás elkészítése felelősségteljes feladat, hiszen egy jognyilatkozat megfogalmazásáról van szó, amely elsődlegesen meg fogja határozni a felek közti viszony jövőbeli menetét és döntéseiket. Ha nem vagyunk járatosak ezen a területen, kihívást jelenthet a megfelelő szavak megtalálása vagy a szerkesztés elvégzése.

Valószínűleg a legtöbben a hagyományos papír alapú meghatalmazást ismerik, azonban a technika fejlődésének köszönhetően kényelmesebb és gyorsabb alternatíva is a rendelkezésünkre áll. Az alábbiakban bemutatjuk a meghatalmazás elkészítésének lehetséges módjait, és kitérünk a legfontosabb előnyeikre és hátrányaikra is. [12,13,14,15,16]

Hagyományos vagy digitális?

A jogi eszköztárban hosszú ideje kiemelt helyet foglalnak el a meghatalmazások, hiszen nagyon praktikus célt érhetünk el velük: a meghatalmazottunkra delegálhatjuk bizonyos döntéseink, ügyeink elintézését, ezzel kiválthatjuk a személyes közreműködésünket. Mivel ennyire gyakran előforduló jogintézményről beszélünk, nem csoda, hogy a digitalizálódás is új válaszokkal áll elő a hagyományos dokumentumkészítés gyakorlatára. A papír alapú dokumentumok megkérdőjeleződnek, az online elérhetőség, a gyors és elektronikus aláírás, a felek közötti földrajzi távolság áthidalása és a könnyű hozzáférhetőség válnak a legfontosabb jellemzőkké, így a meghatalmazások készítése során is a digitális létrehozás és kezelés lehet a központi célkitűzésünk. [17,18,19,20,21]

A papíralapú meghatalmazás előnyei

A papíralapú dokumentumok számos olyan előnnyel rendelkeznek, amelyek még a modern technológia korában is vonzó megoldássá teszik őket:

1. Hagyományosság és hitelesség:

A papír alapú dokumentumok egyik legfontosabb előnye az, hogy esetükben erősebb a hitelesség érzése. Sok mindenkit még mindig az nyugtatja meg leginkább, ha egy olyan dokumentum tartalmazza a legfontosabb információkat, amit kézzel írtak, vagy nyomtattak. E nélkül nem tűnik kellően komolynak egy jognyilatkozat a szemükben.

2. Kézzel foghatók

A fizikailag is érzékelhető dokumentumok személyesebbnek hathatnak. Az, hogy láthatjuk az aláírást és a kezünkben tarthatjuk a papírokat, segíthet valóságosabbnak érezni a jogainkat és kötelezettségeinket, szembesülni a jognyilatkozat lényegével és jelentőségével.

3. Biztonságérzet

Az idősebb generáció tagjai körében elterjedtebb lehet az a megközelítés, hogy a papír alapon készült dokumentumok nagyobb biztonságot jelentenek. A hagyományos módszerekhez való ragaszkodás miatt úgy érezhetik, hogy nagyobb védelem övezi a jogi folyamatokat.

4. Könnyen elkészíthető

A papír alapú dokumentumok, különösen a kézzel írott formájú verziók elkészítése rendkívül egyszerű: nincs szükség hozzá komolyabb előkészületre vagy eszközökre, így mindenki számára hozzáférhető és érthető megoldás. Ezen felül további előnye, hogy nem igényel különösebb technológiai ismereteket sem.

5. Kényelmes olvashatóság

Banálisnak tűnhet, de nem hanyagolhatjuk el azt a tényezőt sem, hogy a hagyományos formában íródott iratok kényelmesen olvashatók, nem szükséges képernyő a megismerésükhöz. Sokan arról számolnak be, hogy így kevésbé megerőltető a szemüknek, illetve könnyebben fókuszálnak a tartalmukra. [22,23,24,25,26,27,28,29,30]

Hogyan jelenik meg a digitalizáció a dokumentumkészítésben?

A technológiai fejlődés a digitalizáció erősödését eredményezi, amely az élet minden területén jelentős változásokat hoz. Ez a hatás nem kerüli el a jogi dokumentumok készítésének módszereit sem.

,,A digitalizáció során azokat a dolgokat, amelyek nem digitálisak, elektronikus formába alakítjuk át.” [31]

Ez a fogalom azonban nem csak annyit jelent, hogy számítógépes szövegszerkesztőt használunk a dokumentumaink elkészítéséhez. A digitalizáció ennél sokkal komplexebb jelenség, amely nemcsak az eszközeinket, de a megközelítésünket is új perspektívába helyezi, ezzel új eredményt produkálva.

,,A mindennapok során is számtalan lehetőségünk van digitalizációra, vagy legalábbis digitális eszközök használatára. Például futás során is számtalan alkalmazást használhatunk, amelyekkel saját teljesítménymutatóinkat alakítjuk át számítógéppel feldolgozható formában.” [32]

Modern megoldás: meghatalmazás generátor

A Szerzi platform egyik fő szolgáltatása a különféle szerződéstípusok generálására épül, amely tulajdonképpen a szerződés-, vagy más jognyilatkozat minták újragondolását, és szofisztikált alternatíváját jelenti. [33,34,35,36,37,38,39]

Ebben az esetben nincs szükség arra, hogy az interneten bogarászott mintákat hosszú idő alatt átszerkesszük, hanem egyszerűen ki kell töltenünk az oldal által felkínált menüpontokhoz az adatainkat, majd a Szerzi elkészíti a meghatalmazásunkat. Az alábbiakban 5 pontot gyűjtöttünk össze arról, hogy miért előnyösebb szerződésgenerátort alkalmazni a szerződésminták helyett:

1. Testreszabott eredmény

A Szerzi szerződésgenerátora lehetővé teszi, hogy az igényeinknek és céljainknak leginkább megfelelő módon egyéniesítsük a meghatalmazásunkat, míg a legtöbb szerződésminta ezzel szemben általános jellegű és kevésbé formálható.

2. Időtakarékosság

A platformon elérhető meghatalmazás okosdokumentum elkészítése rendkívül egyszerű, ezáltal igazán időtakarékos is. A releváns információk bevitelével az oldal automatikusan létrehozza, megszövegezi és megszerkeszti a teljes meghatalmazást. Ezzel szemben egy szerződésminta átalakítása aprólékos munkát igényel.

3. Precizitás

A szerződésgenerátor egyik legnagyobb előnye az, hogy az általunk megadott adatokat automatikusan illeszti be a dokumentum megfelelő pontjaira, így minimalizálja a hibalehetőségeket, esetleges kihagyásokat. Ha szerződésmintát alkalmazunk, nekünk kell gondoskodnunk róla, hogy az adatok helyesen és hiánytalanul szerepeljenek, ez azonban időt és nagy odafigyelést igényel, a hibázási lehetőség hatványozottabban van jelen.

4. Érvényesség

A Szerzi platform szerződésgenerátora megbízható minőségben állítja elő a meghatalmazásokat, hiszen számos ügyvéd tudásából és tapasztalatából épül fel. Természetesen kiemelt fontosságú, hogy jogilag érvényes, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás készüljön. A szerződésmintákat gyakran laikusok készítik, és általában a jog területén járatlan személyek alkalmazzák, akiknek nehézséget okozhat az egyes jogintézmények megértése vagy az összefüggések felismerése.

5. Frissítések

A szerződésminták egyik legkomolyabb hiányossága az, hogy nem feltétlenül aktualizálják őket. Aki nem ismeri a hatályos jogszabályokat, könnyen belefuthat egy hatálytalan szerződésmintába, úgy, hogy valószínűleg észre sem fogja venni a hibáit. A Szerzi meghatalmazás okosdokumentuma ezt a hiányosságot is kiküszöböli: ügyvédek közreműködésével folyamatosan frissül és fejlődik, mindig a hatályos rendelkezések szerint aktualizált eredményt produkál. [40,41,42]

Fontos megjegyezni, hogy létezhetnek olyan szerződésgenerátorok, amelyek számos komoly hátránnyal rendelkeznek: nem megfelelően vannak konfigurálva vagy nem biztosítanak elegendő rugalmasságot az egyénre szabott eredményhez. Ezen kívül az is előfordulhat, hogy a kívánt meghatalmazásunk összetettebb: ilyenkor ne habozzunk segítséget kérni egy tapasztalt jogi szakembertől. Ezt is megtehetjük a Szerzi platform segítségével, ha az online jogi tanácsadás lehetőséget választjuk. [43]

A digitális meghatalmazás előnyei

Ahogy már korábban is írtunk róla, a 21. század technológiai fejlődése mellett több szempontból is meghaladottá vált a papíralapú dokumentumok alkalmazása. A kézzel írott okiratokat fokozatosan felváltották az okosdokumentumok, amilyen a digitálisan készített meghatalmazás is. Ez egy olyan fejlett megoldás, amely minimális papírmunkát igényel, és a lehető legkisebb energiabefektetéssel készíti el az érvényes meghatalmazásunkat. A következőkben összegyűjtöttük az elektronikus meghatalmazás legfontosabb előnyeit.

1. Kényelmes és rugalmas

Vitathatatlan, hogy az egyik legfontosabb előnye a digitális meghatalmazásoknak az, hogy nagyon kényelmes és rugalmas módon készíthetjük el őket. Ezek a pozitívumok nemcsak a megfogalmazásakor, hanem később is jelentkeznek: az elkészítést követően bármikor elérhetjük és frissíthetjük őket, ami szintén jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.

2. Egyszerűbben tárolható

Mindannyiunknak ismerős lehet az egyre tornyosuló, poros és átláthatatlan aktakupacok képe. Ha digitalizáljuk az okiratainkat, megszabadulhatunk a papírok kezelése, rendszerezése és tárolása jelentette kellemetlenségtől: a mappák átbogarászása helyett elegendő a keresett szavakat begépelnünk a keresett dokumentum megtalálásához.

3. Biztonságos

Az elektronikus dokumentumok esetén a tárolás nemcsak egyszerűbb és kényelmesebb, hanem sokkal biztonságosabb is. Ha online, és nem fizikai formában tároljuk őket, nem kell gondoskodnunk a tároló őrzéséről és az iratok megsemmisülésétől sem kell tartanunk.

4. Környezetbarát

Ha elektronikus dokumentumot használunk, csökkentjük a papírfelhasználást és a felesleges pazarlást is, így nagy lépéseket teszünk a környezet védelme érdekében. A papíralapú dokumentumok leváltása a természeti erőforrások, erdők védelmét is szolgálja.

5. Bármikor, bárhonnan elérhetjük

Az elektronikus úton készült meghatalmazást tárolhatjuk online, így bármikor, bárhonnan megnyithatjuk és ellenőrizhetjük a tartalmát. Már nem szükséges otthon tartózkodnunk ahhoz, hogy az iratainkat a kezünkbe vegyük, sőt, az elkészítésekor akár más országokból is közreműködhetünk.

6. Elektronikusan írhatjuk alá

A digitális meghatalmazások esetén lehetőségünk van arra, hogy digitálisan írjuk alá. Ez a megoldás pontosabb visszakövethetőséget és nagyobb biztonságot eredményez, és arra sincs szükség, hogy a meghatalmazás postázásával kelljen időt töltenünk.

Az elektronikus úton készült dokumentumok számos előnnyel járnak, használatuk kényelmes, gyors és biztonságos alternatívát jelent a hagyományos kézzel írott vagy nyomtatott verzióknak. Ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan megbízható és hiteles platformot válasszunk, amely esetén nem merülhet fel kétségünk az adataink védelme, a biztonságunk és a jogi érvényesség tekintetében. [44,45,46,47,48,49,50]

Meghatalmazás

Próbálja ki a meghatalmazás okosdokumentumot!

Felhasznált források

[1] https://erthetojog.hu/egyeb-jogi-ismeretek/mire-jo-a-jog-valoban-szukseg-van-ra/

[2] https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2585:01atetel&catid=296&Itemid=59

[3] http://www.econom.hu/a-jog-fogalma/

[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog

[5] https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/a-jog-fogalma_-a-jog-jellemzoi.original.pdf

[6] https://kozjegyzotkeresek.hu/szotar/jognyilatkozat

[7] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/jognyilatkozat/

[8] https://miko.hu/content/hu/meghatalmazas

[9] https://www.penzcentrum.hu/karrier/20210516/hogyan-nez-ki-egy-meghatalmazas-meghatalmazas-mintak-altalanos-meghatalmazas-minta-ceges-meghatalmazas-minta-2021-1114605

[10] https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/milyen-legyen-a-meghatalmazas/

[11] https://szerzi.hu/blog/meghatalmazas-erre-az-5-dologra-figyelj/

[12] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/mitol-lesz-ervenyes-egy-meghatalmazas

[13] https://notar.hu/mitol-lesz-ervenyes-egy-meghatalmazas/

[14] https://uzletem.hu/jogadokonyveles/milyen-legyen-a-meghatalmazas

[15] https://ptki.hu/kozjegyzoi-eljarasok/meghatalmazas/

[16] https://www.haon.hu/pr/2023/04/esetek-amikor-egy-meghatalmazas-megkonnyiti-az-eletet

[17] https://szerzi.hu/blog/mi-az-a-meghatalmazas-es-miert-fontos-a-mindennapjainkban/

[18] https://mek.oszk.hu/05600/05675/05675.pdf

[19] https://www.ironmountain.com/hu/resources/general-articles/w/what-is-digitalisation-good-for

[20] https://www.ironmountain.com/hu/resources/general-articles/t/the-brief-history-of-digitization

[21] https://e-szigno.hu/api/?func=cms.media&file=/pdf/Microsec_hiteles_e-konverzio.pdf

[22] https://www.chaffinchdocument.co.uk/paper-documents-vs-digital-documents-pros-and-cons/

[23] https://www.acodis.io/blog/5-benefits-of-moving-from-paper-to-a-digital-document-solution

[24] https://www.computerplusng.com/paper-document-vs-electronic-document-which-is-better/

[25] https://www.staples.com/sbd/cre/tech-services/explore-tips-and-advice/tech-articles/the-pros-and-cons-of-digital-vs-printed-documents.html

[26] https://www.recordnations.com/blog/digital-files-vs-paper-files/

[27] https://nursingdocumentstion.wordpress.com/2017/12/13/advantages-and-disadvantages-of-paper-records/

[28] https://24.hu/fn/uzleti-tippek/2005/05/05/papirmentes_iroda/

[29] https://forbes.hu/legyel-jobb/5-dolog-amiert-jobb-papirra-irni-a-feladatlistat/

[30] https://erthetojog.hu/blog/miert-jobb-a-papir-az-adott-szonal/

[31] https://olm.hu/harom-fogalom/

[32] https://netliferobotics.hu/blog/mit-jelent-a-digitalizacio/

[33] http://economicsolution.hu/a-digitalizalas-elonyei/

[34] https://fynk.com/en/blog/how-a-contract-generator-can-save-time-and-effort/

[35] https://www.roedl.com/services/legal/contract-generator/

[36] https://contractpodai.com/news/automatic-contract-generation-address-company-pain-points/

[37] https://www.pandadoc.com/contract-generator/

[38] https://preciselycontracts.com/contract-generator-software/

[39] https://euroastra.hu/meghatalmazas-minta-mindenre-jo/

[40] http://help.getoutlaw.com/en/articles/3096410-what-s-the-difference-between-a-template-and-a-contract

[41] https://medium.com/@nickjoseph163/smart-contracts-vs-traditional-contracts-which-is-better-48313f0babf1

[42] https://cystack.net/blog/pros-and-cons-of-smart-contracts

[43] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-biztosan-tudjuk-hogy-mire-van-szuksegunk/

[44] https://www.adobe.com/acrobat/hub/10-benefits-of-digitizing-documents.html

[45] https://theecmconsultant.com/what-is-document-digitization/

[46] https://nanonets.com/blog/what-is-document-digitization/

[47] https://www.tpptechnology.com/blog/document-digitization-what-is-it-and-why-you-should-do-it-in-2021/

[48] https://www.nextprocess.com/document-management/why-digitize-documents/

[49] https://www.sydle.com/blog/document-digitization-61b8e03c876cf6271dfbe88a

[50] https://www.ironmountain.com/resources/data-sheets-and-brochures/d/document-conversion-services