fbpx
loader

Mi az a meghatalmazás, és miért fontos a mindennapjainkban?

Meghatalmazás

A meghatalmazás egy olyan jogi megoldás, amely lehetővé teszi, hogy saját ügyeinket ne mi, hanem egy általunk ennek a feladatnak az elvégzésére felhatalmazott személy vagy szervezet intézze. Számos élethelyzetben felmerülhet, hogy meghatalmazást kell készítenünk, azonban biztos, hogy tisztában vagyunk vele, hogy ez pontosan mit is jelent és milyen jogi következményekkel jár? Az alábbiakban ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni: megvizsgáljuk, hogy mit is jelent pontosan a meghatalmazás, mire használhatjuk, és mi a jelentősége a hétköznapi életünkben.

Mi a meghatalmazás?

A meghatalmazás a meghatalmazótól származó egyoldalú jogi nyilatkozat, amelynek elsődleges funkciója az, hogy valamely más személyt (vagy akár szervezetet) feljogosítson arra, hogy az ő nevében és javára eljárjon. A meghatalmazott a meghatalmazó képviselőjévé válik, az ügyintézés során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat a meghatalmazó számára. [1] [2]

,,Meghatalmazással valaki más tud helyettünk nyilatkozni, eljárni az ügyintézés során, vagy akár egy szerződést aláírni. A meghatalmazás azonban nem egy szerződés köztünk és a meghatalmazott személy között.” [3]

A meghatalmazás tartalma alapvetően leginkább azon múlik, hogy a meghatalmazó milyen célt szeretne vele elérni. Annak ellenére, hogy viszonylag szabadon alakítható a tartalma, vonatkoznak rá törvényi rendelkezések: a legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

 1. A meghatalmazást a képviselőhöz, illetve az érdekelt hatósághoz, bírósághoz, vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akinél a meghatalmazott képviselőnk jogosult lesz jognyilatkozatot tenni.
 2. A meghatalmazást olyan formában tehetjük meg, amilyen a képviselőnk által megtehető nyilatkozat formája lesz.
 3. A meghatalmazás addig érvényes, amíg a meghatalmazó vissza nem vonja.
 4. Meghatalmazóként nem mondhatunk le arról a jogunkról, hogy a jövőben visszavonjuk a meghatalmazást, vagy korlátozzuk a terjedelmét. Vagyis a meghatalmazást a későbbiekben is bármikor visszavonhatjuk vagy módosíthatjuk.
 5. Adhatunk általános meghatalmazást is.
 6. A meghatalmazott képviseleti jogának a terjedelmét az határozza meg, hogy mi az a cél, amit a képviselet létesítésével el szeretnénk érni. [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Mire szólhat a meghatalmazás?

A meghatalmazás tartalma elsősorban azon múlik, hogy a meghatalmazónak milyen szándékai vannak, mi az a tevékenység, amelyet más közreműködésével szeretne elvégeztetni. Ez azt jelenti, hogy szólhat egyetlen egy ügyre, például arra, hogy a meghatalmazott a nyaralásunk alatt vegye át a futártól az érkező csomagunkat. Ez a képviselet legszűkebb terjedelme, azonban létezik általános meghatalmazás is, amely keretében a legszélesebb a meghatalmazott mozgástere. Általános meghatalmazást akkor érdemes adnunk, ha nem egy-egy konkrét ügyben, hanem általánosságban van szükségünk képviseletre, azonban ehhez szigorúbb alaki követelményeket kell betartanunk. Ezen a két lehetőségen kívül a meghatalmazás meghatározott időszakra, vagy ügycsoportokra is szólhat. [10] [11]

Mit tehet a meghatalmazott a meghatalmazás alapján?

A meghatalmazás legfontosabb következménye az, hogy képviseleti jogot keletkeztet, amelynek időtartama és terjedelme a meghatalmazó akaratától is függ. Vagyis ez röviden azt jelenti, hogy a képviselő csak azt teheti meg érvényesen, amire a meghatalmazó a meghatalmazásban felhatalmazta őt.

Fontos megjegyeznünk, hogy a meghatalmazás nem eredményez kötelezettséget a meghatalmazottnak, hiszen ez csak egy egyoldalú nyilatkozat, amely feljogosítja őt, lehetővé teszi számára a képviseletet. [12] [13] [14]

Mire használhatjuk a meghatalmazást?

A meghatalmazás az életünk számos területén alkalmazható, rendkívül sokoldalúan használható jogi eszköz. A leglényegesebb tulajdonsága az, hogy megkönnyíti az ügyvitelünket, amikor valamilyen okból a személyes jelenlétünk nem lehetséges. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány példát arra, hogy milyen esetekben érdemes meghatalmazást készítenünk:

 1. Jogi ügyek esetén a meghatalmazás segítségünkre lehet dokumentumok aláírásában, vagy akár az ügyvédünk megbízásában is.
 2. Egészségügyi területen például egészségügyi dokumentumok átvételét vagy a gyógyszerek kiváltását intézhetjük általa.
 3. A pénzügyeinkben is használhatjuk, például csekkek befizetésekor, vagy adóügyeink intézése során. [15]

A meghatalmazás egy olyan jogi eszköz, amely megoldást jelent azokra a helyzetekre, amikor nincs lehetőségünk a személyes ügyintézésre. Legyen szó családi, pénzügyi, jogi, vagy egészségügyi problémáról, fontos, hogy csak olyan személynek adjunk meghatalmazást, aki megbízhatóan és a mi javunkat szem előtt tartva fogja ellátni a képviseletünket, hiszen ellenkező esetben rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetünk.

 

Meghatalmazás és postai küldemények

Gyakran előfordulhat, hogy egy hivatalos levelet vagy küldeményt csak személyesen lehetne átvenni, azonban hosszabb utazásunk, vagy esetleg betegségünk miatt nem tudunk személyesen intézkedni. Ebben az esetben felmerül a postai meghatalmazás lehetősége. De kit hatalmazhatunk meg az átvételre? Csak formanyomtatványt alkalmazhatunk? Mi történik a küldeményünkkel, ha nem vesszük át? Csak személyesen intézhetjük a meghatalmazást? Összegyűjtöttük a postai meghatalmazásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, és igyekeztünk eloszlatni a leggyakoribb félreértéseket.

A postai meghatalmazás

A köztudatban az az információ terjedt el, hogy postai meghatalmazást csak a posta hivatalos formanyomtatványának használatával lehet adni, azonban ez nem igaz. [16] [17]

A postai küldemények átvételére adott meghatalmazás egy egyszerű meghatalmazás, amely azt tartalmazza, hogy a meghatalmazó (vagyis a küldemény címzettje) küldeményét a meghatalmazott átveheti. Ezen felül – a későbbi esetleges visszaélések elkerülése érdekében – érdemes lehet azt is rögzítenünk, hogy milyen küldemény átvételére jogosítja a képviselőt a meghatalmazás, vagy meddig érvényes. Ez azért előnyös, mert így minimalizálhatjuk az esélyét annak, hogy később más ügyben is felhasználhassák a meghatalmazást. [18] [19] [20]

Mivel a hivatalos levelek érzékeny információkat tartalmaznak, a postának alaposan meg kell bizonyosodnia róla, hogy a meghatalmazott valóban rendelkezik felhatalmazással a küldemény átvételére, így csak a következő formákban fogják elfogadni:

 • Közokiratba foglalva.

,,A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.” [26]

 • Ha a posta képviselője előtt, írásban tesszük meg.
 • Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Akkor minősül egy okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha a meghatalmazó saját kezűleg írta, majd aláírta a dokumentumot, vagy ha nem ő maga írta, két tanú tanúsítja, hogy tőle származik.
 • Akkor, ha eMeghatalmazás útján tesszük. [21] [22] [23] [24] [25]

Hogyan működik az eMeghatalmazás?

Az eMeghatalmazás a hagyományos papír alapú, vagy nyomtatvány kitöltésével létrehozott meghatalmazás online alternatívája, amelyhez már egyáltalán nincs szükség a személyes jelenlétünkre. Ilyen eMeghatalmazást a posta oldalán hozhatunk létre, mindössze 3 fontos lépést kell megtennünk hozzá:

 1. Regisztráció.
 2. Hitelesítés.
 3. A szükséges adatok megadása.

Ennek a lehetőségnek számos előnye van azon túl is, hogy az otthonunkból elintézhetjük:

 • Egy meghatalmazást több kézbesítési címre is megadhatunk.
 • Meghatározhatjuk azt is, hogy mely küldeménytípusok átvételére hatalmazzuk fel a meghatalmazottunkat.
 • Arra is van lehetőségünk, hogy több meghatalmazottat is megjelöljünk egy dokumentumban.
 • Meghatározhatjuk a meghatalmazás érvényességi idejét: ezt 1 naptól 5 évig terjedő időintervallumban tehetjük meg.
 • A meghatalmazást bármikor módosíthatjuk, szintén online.
 • A posta intézkedik a meghatalmazás igazolvány kiküldéséről az általunk meghatározott címre. [27] [28]

Milyen más alternatívák állnak rendelkezésünkre?

Ha fontos levelet várunk, de nem tudjuk személyesen átvenni, a legbiztosabb megoldás az, ha valamelyik ismerősünknek, vagy családtagunknak meghatalmazást adunk. Amennyiben erről nem intézkedtünk, egy helyettes átvevő is átveheti helyettünk a küldeményt. Az a személy járhat el így, aki betöltötte a 14. életévét és a címzés helyén tartózkodó közeli hozzátartozója, bérbeadója, vagy szállásadója a címzettnek. [29] [30] [31]

A kézbesítési fikció

Léteznek olyan iratok, jognyilatkozatok, amelyek esetében az átvétel pontos dátuma jelentőséggel bír. Leginkább peres-, vagy büntetőeljárások során találkozhatunk ezzel a kérdéssel, de közjegyző előtti ügyben is előfordulhat. [32] [33]

A kézbesítési fikciónak az a lényege, hogy bizonyos kiemelt jelentőségű dokumentumokat akkor is kézbesítettnek tekintenek, ha a valóságban nem történt meg az átvétel. Ez első hallásra értelmetlennek tűnhet, azonban képzeljük el, milyen kellemetlen lenne, ha egy pert azért nem tudnánk lefolytatni, mert az alperes nem volt hajlandó átvenni a keresetlevelet vagy az idézést. [34] [35] [36]

A kézbesítési fikció eredményeként a levelet a kézbesítés napján, vagy – ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett nem vette át – a második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik. [37] [38]

,,A címzettnek tehát voltaképpen kétszer 5 munkanapja – a gyakorlatban általában 10-13 naptári napja (extrém esetben akár 15 napja), tehát legalább közel két hete – van értesülni levél érkezésének tényéről, valamint gondoskodni annak átvételéről.” [39]

Kézbesítési kifogás

Mivel egy fikcióról van szó, természetesen lehetséges, hogy megdöntsük: ehhez kézbesítési kifogást terjeszthetünk elő annál az intézménynél, amelyiktől a vitatott küldemény érkezett. A sikeres kifogáshoz azt kell bizonyítanunk, hogy önhibánkon kívüli okból nem volt lehetőségünk a levél átvételére, vagy hivatkozhatunk arra is, hogy a kézbesítés nem szabályszerűen történt. [40] [41]

A hivatalos iratok kézbesítése összetett szabályok alapján történik, így nem csoda, ha nem tudunk magabiztosan eligazodni közöttük. Mivel komoly következményekkel járhat a hivatalos iratok sikertelen kézbesítése, érdemes lehet ügyvéd segítségét kérni: ezt a Szerzi platformon gyorsan és egyszerűen, online is megtehetjük. [42] [43]

Meghatalmazás lépésről lépésre

A meghatalmazás az egyik leggyakoribb jognyilatkozat, számtalan esetben szükségünk lehet rá a mindennapi életünkben, így nem biztos, hogy mindig ügyvéd segítségét szeretnénk kérni az elkészítéséhez. Ahhoz, hogy otthon is érvényes és hatékony meghatalmazást készíthessünk, az alábbiakban részletesen bemutatjuk a legfontosabb tartalmi és formai követelményeit.

Mit szeretnénk elérni?

Nagyon fontos, tulajdonképpen az első előtti lépése a meghatalmazás készítésének az, hogy leüljünk, és alaposan átgondoljuk, hogy mi az a cél, amit ezzel a jognyilatkozattal szeretnénk elérni. Fogalmazzuk meg pontosan, hogy mire adunk felhatalmazást a meghatalmazottunknak, milyen időintervallumra szóljon, és mik azok a pontok, ahol esetleg hibák merülhetnek fel a feladat végrehajtása során.

Tartalmi követelmények

A meghatalmazás tartalmi követelményei nem túl összetettek, hiszen maga a dokumentum sem túl terjedelmes. Elegendő, ha rögzítjük benne az alapvető adatainkat és a leglényegesebb kérdéseket meghatározzuk:

1. A személyek azonosítása

A meghatalmazást érdemes a meghatalmazó és a meghatalmazott személyének azonosításával kezdenünk: tüntessük fel a személyek nevét, születési helyét és idejét, az édesanyjuk nevét, a lakcímüket és a személyi igazolványuk számát. Fontos, hogy csak olyan személynek adjunk meghatalmazást, akiben maradéktalanul megbízunk, és biztosak vagyunk a kompetenciájában.

2. A címzett meghatározása

A meghatalmazásban célszerű megjelölnünk azt a felet is, aki előtt a képviselőnk eljárhat. Ez lehet például egy másik magánszemély, hatóság vagy bíróság.

3. A meghatalmazott feladatának leírása

Határozzuk meg azt is, hogy melyek azok az ügyek, ügycsoportok, amelyekben képviselhet minket a meghatalmazottunk. Törekedjünk az egyértelmű és pontos megfogalmazásra, adjunk iránymutatásokat és tegyünk kikötéseket is, ha szükségesnek ítéljük.

4. Az érvényesség időtartamának rögzítése

Nem kötelező kitérni az érvényesség időtartamára a meghatalmazásban, viszont érdemes rögzítenünk, hogy meddig engedjük a meghatalmazottnak, hogy képviseljen minket. Ez maximum 5 év lehet. [44] [45] [46]

Formai követelmények

1. Alakszerűség

A meghatalmazás alakiságára vonatkozó legfontosabb követelmény a Polgári Törvénykönyvben található: a törvény úgy fogalmaz, hogy a meghatalmazásra azok az alakszerűségi követelmények vonatkoznak, amelyek a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra irányadók. [47]

,,A Ptk. kifejezetten kimondja, hogy ha az adásvétel tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. Így egy ilyen ügyben adott meghatalmazás – például egy földhivatali előtti képviselet tárgyában – kizárólag írásbeli alakban lesz érvényes.” [48] [49] [50][51] [52] [53]

2. Aláírás

A Ptk. nem teszi kötelezővé, hogy a meghatalmazott elfogadja és aláírja a meghatalmazást, viszont előfordulhatnak olyan esetek, amikor ez kötelező, így érdemes megtennünk ezt az egyszerű lépést.

3. Tanúzás

A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell készülnie: természetesen lehetséges, hogy sajátkezűleg írjuk és aláírjuk, viszont ennél sokkal szofisztikáltabb megoldás, ha a Szerzi oldalán elérhető meghatalmazás okosdokumentum elkészítése mellett döntünk. Ebben az esetben a szövegezésre fordított időt és energiát megspórolva mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással fogunk rendelkezni, amely minden esetben rendezett és átlátható képet mutat.

Mivel így nem kézzel írjuk a jognyilatkozatot, két tanú aláírása is szükséges lesz az érvényességéhez.

Ha megértettük a meghatalmazás célját és lényegét, illetve betartjuk a legfontosabb tartalmi és formai követelményeket, nem lesz nehéz dolgunk az elkészítése során. Ennek ellenére fontos, hogy mindig körültekintően és alaposan megfontolva járjunk el, hiszen egy ilyen jognyilatkozat birtokában a meghatalmazottunk komoly nehézségeket is okozhat a nevünkben eljárva.

Meghatalmazás

Próbálja ki a Meghatalmazás okosdokumentumot!

Források

[1] https://e-egeszsegugy.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=850342&_101_type=content&_101_urlTitle=mit-jelent-a-meghatalmazas-&inheritRedirect=true

[2] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/megbizas-vagy-meghatalmazas-mi-a-kulonbseg/

[3] https://kocsisszabougyved.hu/meghatalmazas-szabalyait-modositotta-az-uj-ptk/

[4] https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kepviselet-szabalyai-az-uj-polgari-torvenykonyvben/

[5] https://www.origo.hu/jog/20220828-origo-jog-das-jogszerviz-meghatalmazas-megbizas-jogi-kulonbsegek.html

[6] https://pingvinpatika.hu/blog/post/kinek-segit-a-meghatalmazas-es-a-megbizas.html

[7] https://www.jogado.hu/meghatalmazasok-a-gyakorlatban/

[8] https://www.jogado.hu/a-meghatalmazas-mint-bizalomjatek-avagy-meddig-mehet-el-a-meghatalmazott/

[9] https://kocsisszabougyved.hu/a-meghatalmazas-alapveto-szabalyai-lehet-e-altalanos-meghatalmazast-adni/

[10] https://szerzi.hu/blog/meghatalmazas-erre-az-5-dologra-figyelj/

[11] https://jogaszegylet.hu/jogelet/adhat-e-meghatalmazast-a-vezeto-tisztsegviselo-az-ugyvezetesi-feladatainak-ellatasara/

[12] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/tulajdonos-meghatalmazott-mi-a-kulonbseg/

[13] https://168.hu/penz/milyen-szabalyok-vonatkoznak-a-meghatalmazasra-3-hasznos-tipp-ha-szuksegunk-lenne-ra-253087

[14] https://zanza.tv/fogalom/meghatalmazas

[15] https://szerzi.hu/blog/a-meghatalmazas-minta-buktatoi/

[16] https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/hasznos_tudnivalok/postai_kuldemenyek_atvetele

[17] https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/meghatalmazas

[18] https://444.hu/2016/12/16/hogyan-lesz-a-kormany-ajandekabol-agyverzeskozeli-idegeskedes

[19] https://www.napi.hu/belfold/posta-magyar-posta-meghatalmazas-ugyintezes-okirat-szabaly-hivatalos-kuldemeny-atvetel-megbizas.766643.html

[20] https://dokumentumok.ru/posta-meghatalmazas-nyomtatvany-2019/

[21] https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf

[22] https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/takarekbank.hu-files-17-77369.pdf

[23] https://www.penzcentrum.hu/tech/20220626/magyar-posta-meghatalmazas-nyomtatvany-mar-online-is-intezheto-a-meghatalmazas-posta-atvetelnel-1126217#

[24] https://hirado.hu/2014/09/10/hivatali-ugyintezes-igy-konnyitheti-meg-a-hetkoznapokat/

[25] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/1778318

[26] https://kocsisszabougyved.hu/maganokirat-vagy-kozokirat-legfontosabb-tudnivalok/

[27] https://www.youtube.com/watch?v=gL7X1y0BFHI

[28] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/9416839

[29] https://jogkoveto.hu/tudastar/postai-kezbesites-kulonos-esete

[30] https://munkaugyilevelek.hu/2002/12/hivatalos-iratok-kezbesitese/

[31] https://cegvezetes.hu/2002/09/kezbesitesi-szabalyok/

[32] https://erthetojog.hu/polgari-peres-eljarasok/kezbesitesi-fikcio-avagy-lehetseges-hogy-nem-kaptam-meg-a-levelet-de-megis/#

[33] https://www.jogomvan.hu/kezbesitesi-velelem/

[34] https://drujvary.hu/kezbesites-szabalyai/

[35] https://jogespszichologia.hu/blog/jog-4/post/kezbesitesi-velelem-sokkal-korultekintobben-kell-kezelni-a-leveleinket-es-a-postai-ertesitoket-141

[36] https://www.tokar.hu/a-k%C3%A9zbes%C3%ADt%C3%A9s-v%C3%A9lelme

[37] https://doboslegal.eu/kezbesitesi-szabalyok-perben-es-peren-kivul/

[38] https://nav.gov.hu/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_e-iratok

[39] https://pro-ve.com/index.php/2020/11/10/kezbesitesi-fikcio-avagy-nem-vettem-at-megis-olyan-mintha-atvettem-volna/

[40] https://arsboni.hu/nem-kereste/

[41] https://drfulopedina.hu/blog/kezbesitesi-kifogas

[42] https://www.tokar.hu/k%C3%A9zbes%C3%ADt%C3%A9si-v%C3%A9lelem-megd%C3%B6nt%C3%A9se-v%C3%A9grehajt%C3%A1si-elj%C3%A1r%C3%A1sban

[43] https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kezbesitesi-velelem-megdontese-iranti-kerelem-targyaban

[44] https://bisz.hu/wp-content/uploads/2022/03/tajekoztato_meghat_alaki_tart_kovetelmenyeirol_20220225_v1.pdf

[45] https://officina.hu/belfoeld/96-meghatalmazas-minta

[46] https://ugyfelcentrum.fovarositorvenyszek.birosag.hu/content/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-k%C3%A9pviselettel-meghatalmaz%C3%A1ssal-%C3%A9s-%C3%A1ltal%C3%A1nos-meghatalmaz%C3%A1ssal-kapcsolatban

[47] https://easyhome.hu/hu/az-eseti-meghatalmazas-formai-es-tartalmi-kovetelmenyei/

[48] https://bplegal.hu/meghatalmazas-minta/

[49] http://ingatlan-adasvetel-dokumentumok.hu/meghatalmazas-az-ingatlan-eladasara-vagy-megvasarlasara/              

[50] https://www.jogado.hu/hogyan-vezenyeljem-le-kulfoldrol-az-ingatlan-adasvetelem-meghatalmazassal/

[51] https://ingatlanos-ugyved.hu/milyen-meghatalmazassal-lehet-eladni-a-tulajdonreszemet/

[52] https://sztp-ugyved-budapest.hu/meghatalmazas/

[53] https://tothrita.hu/kulfoldon-elsz-de-van-itthon-ingatlanod-igy-tudod-eladni/