fbpx
loader

Minek kell szerepelnie a munkaszerződésben?

Munkajog

A munkaszerződés a munkaviszonyt létrehozó dokumentum, amely a felek közötti munkakapcsolatot elsődleges jelleggel meghatározza. Tartalmaznia kell a munkáltató és a munkavállaló megállapodását és azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a munkaviszonyt létesíteni szeretnék.

Ebben a kérdéskörben a Munka Törvénykönyve az irányadó jogszabály, amely meghatározza a munkaszerződés legfontosabb tartalmi elemeit is. A következő egy percben ezekről a szabályokról olvashatják el a leglényegesebb tudnivalókat.

Mi a munkaszerződés?

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a munkaviszonyt úgy hozhatjuk létre, ha munkaszerződést kötünk. A munkaszerződés a munkáltató és a munkavállaló oldalán is egy-egy kiemelten fontos kötelezettséget hoz létre:

  • A munkavállaló köteles munkát végezni a munkáltató utasításainak megfelelően.
  • A munkáltató pedig köteles foglalkoztatni a munkavállalót, valamint megfizetni az őt megillető munkabért.

Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek?

Ahhoz, hogy a felek között létrejövő megállapodás munkaszerződésnek minősüljön, nagyon fontos, hogy az alábbi két pont szerepeljen benne:

  1. A szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy a munkavállaló milyen munkakörben fog dolgozni.
  2. Kötelező a szerződésben a munkavállaló alapbérének is szerepelnie.

Ezen a két kötelező tartalmi elemen kívül természetesen más fontos információk is lehetnek, amelyeket érdemes rögzíteni a megállapodásban, például

  • a munkavégzés helyét.
  • a próbaidő időtartamát.
  • a munkaviszony időtartamát.
  • a munkaidőt.

Hogyan köthetjük meg a munkaszerződést?

A munkaszerződés esetén nagyon fontos kritérium, hogy csak írásban köthető meg, ennek hiányában ugyanis érvénytelen lesz. A szerződés írásba foglalása a munkáltató kötelessége, azonban a munkavállalónak is érdeke ez, hiszen egy írásba foglalt megállapodás egyes elemei egy esetleges jövőbeni nézeteltérés esetén könnyebben bizonyíthatók.

Munkajog

Igényeljen online jogi tanácsadást munkajog kategóriában!