fbpx
loader

Meghatalmazás minta és képviselet - kisokos a mindennapi ügyintézéshez

Meghatalmazás

A jog világában és a mindennapjainkban is meglehetősen gyakran találkozhatunk azzal a helyzettel, amikor valakinek egy másik személy közreműködésére van szüksége a hivatalos és más ügyei elintézéséhez. Ez a segítő személy, vagyis a képviselő számos ügyben, vitában vagy jognyilatkozat megtételében helyettesíthet bennünket, ehhez csupán egy megfelelő meghatalmazásra lesz szükség. De miért olyan lényeges a képviselet jogintézménye? Mire való pontosan? Hogyan bízhatunk meg valakit a jogszabályoknak megfelelően? Ebben a cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Képviselet – miért fontos és mire való?

A képviselet egy széles körben alkalmazott jogintézmény, amelyet a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabályoznak. A törvény úgy fogalmaz, hogy általában más személy, vagyis a képviselő útján is lehet jognyilatkozatot tenni. Természetesen vannak kivételek, amikor csak személyesen járhatunk el, de főszabály szerint nem kell minden esetben jelen lennünk ahhoz, hogy haladjanak az ügyeink.

Ha meghatalmazunk valakit a képviseletünk ellátására, az általa tett jognyilatkozatok úgy fognak minősülni, mintha mi magunk tettük volna őket. A törvény ezt úgy fogalmazza meg, hogy a képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. [1,2,3,4]

,,Ez annyit jelent, hogy ha helyetted egy képviseleti joggal eljáró személy, vagyis a te képviselőd aláír egy szerződést, akkor az olyan, mintha te írtad volna alá. A szerződésben foglalt jogok téged illetnek majd, de a kötelezettségek teljesítéséért is te leszel a felelős.” Érthetőjog [5]

Mi a jognyilatkozat?

A jognyilatkozat kifejezéssel szinte biztos, hogy mindannyian találkoztunk már, viszont annak ellenére, hogy viszonylag ismerős ez a szó, sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit is jelent. A jognyilatkozat fogalmának és természetének a megértése kiemelt jelentőséggel bír a képviselet kapcsán is, ezért az alábbiakban néhány gondolattal igyekszünk tisztázni ezt a kérdést. [6,7,8,9,10]

A Polgári Törvénykönyv definiálja ezt a fogalmat is: ,,A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.”

Vagyis azokat a nyilatkozatokat nevezzük jognyilatkozatnak, amelyek valamilyen jogi eredmény, cél elérése érdekében születnek, és a nyilatkozattevő személy akaratát közvetítik. A jognyilatkozat megtétele, vagyis az akaratunk kifejezése megtörténhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással. [11,12,13]

A jognyilatkozatokat több szempontból is osztályozzák a jogászok, viszont a két legfontosabb típusa az

 • egyoldalú jognyilatkozat,
 • és a kétoldalú jognyilatkozat.

Egyoldalú jognyilatkozat

Az egyoldalú jognyilatkozat legfontosabb jellemzőjét egy kis fantáziával akár már az elnevezéséből is kikövetkeztethetjük: azok a nyilatkozatok tartoznak ide, amelyek a kijelentésükkel már célt is érnek, és nem szükséges hozzá további személyek jognyilatkozata, egyetértése, elfogadása.

A legtipikusabb példája a meghatalmazás vagy a végrendelet. Mind a két esetben a fél nyilatkozata önmagában alkalmas a joghatás kiváltására, nincs szükség hozzá valaki más egyetértésére, mint például egy szerződés esetén. Ha a nyilatkozat megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, érvényes lesz.

Kétoldalú jognyilatkozat

A kétoldalú jognyilatkozat esetén a jogügyletben nem csak egy személy vesz részt, hanem ketten vagy többen fejezik ki a joghatás kiváltására irányuló akaratukat. Ebben az esetben általában egyetértésre van szükség, vagyis a két (vagy több fél) konszenzusa nélkül nem jöhet létre a megállapodás. [14,15,16,17,18,19]

Milyen fajtái vannak a képviseletnek?

Törvényes képviselet

A képviselő képviseleti joga többféleképpen keletkezhet. A meghatalmazáson kívül az is lehetséges, hogy jogszabály, vagy hatósági határozat eredményeként váljon valaki képviselővé. [20,21,22,23]

 • Előbbire a kiskorú és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú szülője lehet a példa. Ezekben az esetekben a képviseleti jogosultságot a Polgári Törvénykönyv szabályai hozzák létre. [24,25]

,,Teljesen magától értetődő, hogy egy kisgyermek még nem rendelkezik teljes belátási képességgel ügyei viteléhez, ezért helyette szülei járnak el bármilyen hivatalos ügyintézés során.” BPLegal [38]

 • Ha a hatósági határozaton alapuló törvényes képviseleti jogosultságra szeretnénk példát keresni, az a gyámhatósági döntésen alapuló törvényes képviselet lenne a gyámrendelés esetében.
 • Bírósági határozaton alapul a törvényes képviselet, amennyiben a bíróság a nagykorú cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alá helyezéséről határoz. [26,27,28,29,30]

Ügyleti képviselet

Amennyiben meghatalmazást adunk valakinek, ügyleti képviseleti jogot keletkeztetünk számára. Ez egy olyan egyoldalú jognyilatkozattal (vagyis a meghatalmazással) történik, amely feljogosítja a meghatalmazottunkat arra, hogy a képviseletünkben jogok szerzésével és adott esetben kötelezettségek vállalásával a nevünkben eljárjon. Ennek a felhatalmazásnak a terjedelme változatos lehet, a szándékaink és belátásunk alapján egy meghatározott ügyre, ügyek csoportjára, vagy akár általánosságban történő eljárásra is szólhat. [31,32,33,34,35,36,37]

Szervezeti képviselet, vagy a jogi személyek képviselete

A képviselet harmadik fontos esete a jogi személyek képviselőjeként eljáró vezető tisztségviselők képviseleti jogkörét jelenti. Ehhez nincs szükség meghatalmazásra, vagy bírósági ítéletre, ugyanis a képviseleti jogosultság a vezető tisztségviselői pozíció betöltésével automatikusan együtt jár.

,,A vezető tisztségviselők képviseleti joga általános: a társaság valamennyi ügyére, jognyilatkozatára kiterjed, mindenfajta korlátozás nélkül. A Ptk. rögzíti, hogy a vezető tisztségviselő képviseleti jogát – főszabályként – önállóan látja el.” [3] [39,40,41]

Rendelkezési Nyilvántartás

A képviseleti jog tárgyalása körében mindenképpen érdemes megemlítenünk a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) szolgáltatást is, amelyet az AVDH-hoz hasonlóan az Ügyfélkapu segítségével vehetünk igénybe.

Mi a lényege a szolgáltatásnak?

Az RNY a nyilvántartási funkció mellett egyfajta közvetítő csatornát képez a magánszemélyek és a hatóságok között, amelyre az ügyfelek teljes bizonyító erejű magánokiratként feltölthetik

 • az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket.
 • jognyilatkozataikat.
 • meghatalmazásaikat.

Ennek a szolgáltatásnak az egyik pozitívuma az, hogy az ügyfelek rendezetten, egy felületre csoportosítva kezelhetik az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, másrészt, a hatóságok is maradéktalanul megismerhetik e körben a szándékaikat, preferenciáikat.

Kik tehetnek rendelkezést az RNY felületén?

 • Nagykorú természetes személyek, akik valamely személyi alapnyilvántartásnak (például a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak) alanyai.
 • Gazdálkodó szervezetek. Esetükben a rendelkezést a képviseleti jogukkal bíró természetes személyek jogosultak megtenni, a szervezet beazonosítását és a képviseleti jogosultság sikeres ellenőrzését követően.

RNY és meghatalmazások

Az ügyfelek a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás típusú rendelkezést is tehetnek, amely nemcsak elektronikus, hanem személyes ügyintézés esetén is irányadó lesz. Ebben az esetben elegendő erre hivatkozni, nincs szükség a meghatalmazás felmutatására.

A nyilvántartásban általános és ügyleti meghatalmazások rögzítésére is lehetőségünk van.

Milyen rendelkezéseket tehetünk még?

 • Kapcsolattartási rendelkezéseket. Ebben a körben nyilatkozhatunk arról, hogy milyen módon szeretnénk tartani a kapcsolatot a hatósággal az eljárása során. Választhatunk elektronikus és nem elektronikus formát, valamint rögzíthetjük egyéb elektronikus elérhetőségünk adatait is.
 • Azonosítási rendelkezést.
 • Értesítési szolgáltatással kapcsolatos rendelkezést.
 • Szabadszöveges rendelkezéseket, amennyiben az eljáró hatóság biztosítja ennek lehetőségét. [42,43,44,45,46,47,48]

Meghatalmazás a Szerzi okosdokumentumával

A digitális forradalom hatása a hagyományokat erősen óvó jog területén is érezhető, amely az okosdokumentumok nyújtotta hatékonyságban és innovációban is megfigyelhető. Az okosdokumentumok olyan megállapodások létrehozását teszik lehetővé, amelyek számos előnnyel rendelkeznek, többek között a digitális formátumuk, az interaktivitás, az automatizáció, valamint a kényelem teszik őket olyan népszerű formátummá. A következőkben a Szerzi platform egyik fő szolgáltatásának, a meghatalmazás okosdokumentum generálásának legfontosabb tudnivalóit gyűjtöttük össze.

Könnyen hozzáférhető

A Szerzi meghatalmazásának egyik legnagyobb előnye a hagyományos papír alapú megoldásokhoz képest az, hogy a digitális formátumának köszönhetően bárhol és bármikor elérhetjük, csupán internetkapcsolatra vagy a letöltött file-ra van szükségünk.

Gyorsan és egyszerűen szerkeszthető

Az okosdokumentumok generálása rendkívül egyszerű és gyors folyamat. A platform egy űrlaphoz hasonlóan, témakörök alapján csoportosítva teszi lehetővé az adataink bevitelét, így könnyedén átláthatjuk a készülő dokumentumunk tartalmát. A dokumentum teljes mértékben a személyünkre és egyéni igényeinkre szabható, illetve a későbbiekben a módosítása is hasonlóan előnyös formában történhet.

Naprakész

A Szerzi platform által kínált meghatalmazás okosdokumentum – az oldalon elérhető dokumentumtípusokhoz hasonlóan – mindig naprakész, vagyis a hatályos jogszabályok megtartásával történik. Ez lehetővé teszi a jogszerű eljárást, és minimalizálja annak az esélyét, hogy érvénytelen okirat készüljön a folyamat eredményeként.

Biztonságos

Az okosdokumentum azért is előnyös választás lehet, mert a digitalizált formájának köszönhetően nehezen képzelhető el, hogy eltűnjön vagy megsemmisüljön. A papír alapon őrzött okiratok esetén a titkosításuk és védelmük komolyan félkészültséget igényel, amely mellett sajnos a hibák lehetőségét nem zárhatjuk ki.

Védi a környezetet

Kevéssé a jogi biztonság vagy érvényesség kérdése körébe sorolható, ám annál figyelemre méltóbb előnye a Szerzi meghatalmazás okosdokumentumának az, hogy nem szükséges papír az elkészítéséhez. A fentebb sorolt előnyök mellett a fák védelmét, és a hulladékgazdálkodás terheinek csökkentését is elősegíthetjük, ha az okosdokumentumok mellett tesszük le a voksunkat.

A meghatalmazás és a képviselet egymással szorosan összefüggő jogintézmények, amelyek a közeli kapcsolatuk ellenére más célt szolgálnak és más tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkeznek. Ahogy fentebb is említettük, mindkét fogalom a jog leghétköznapibb, leggyakoribb megnyilvánulási formái közé tartozik, így nem árt, ha néhány gondolatot szánunk a közelebbi megismerésükre, hiszen gyakran számíthatunk a megjelenésükre.

Amennyiben e két jelenséggel, vagy az okosdokumentumok generálásának eredményével kapcsolatban segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Szerzin regisztrált ügyvédekhez, online jogi tanácsadás keretében.

Meghatalmazás

Próbálja ki a meghatalmazás okosdokumentumot!

Források

[1] https://kocsisszabougyved.hu/mit-ertunk-alkepviselet-alatt/

[2] https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kepviselet-szabalyai-az-uj-polgari-torvenykonyvben/

[3] https://ado.hu/szamvitel/kepviselet-az-uj-polgari-torvenykonyvben/

[4] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/kepviselet/

[5] https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/alkepviselo-amikor-a-kepviselet-nem-stimmel/

[6] https://erthetojog.hu/munkajog/felmondas-kozos-megegyezessel-ez-valoban-lehetseges/

[7] https://erthetojog.hu/szerzodesek/hogyan-johet-letre-egy-szerzodes-ugyis-ahogy-nem-is-gondolnad-1-resz/

[8] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/9571081

[9] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke1_lap3.html

[10] https://epitesijog.hu/magyarazatok/szerzdesialapismeretek/99-kepviselet-a-szerz-deskotesnel

[11] https://www.studocu.com/hu/document/eotvos-lorand-tudomanyegyetem/criminal-law/kepviselet/7806775

[12] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke1_lap2.html

[13] https://kozjegyzotkeresek.hu/szotar/jognyilatkozat

[14] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/munkatrv/munkajog1/lecke2_lap2.html

[15] http://tudastar.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=tudastar_mt_II

[16] https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/12199/A%20k%C3%B6telmi%20jog%20k%C3%B6z%C3%B6s%20szab%C3%A1lyai%20II.pdf

[17] https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/3108/jogialapismeretek-%20(2).pdf

[18] https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:12atetel&catid=296&Itemid=397

[19] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/9039120

[20] https://www.penzcentrum.hu/penzugyi-kisokos/torvenyes-kepviselo#

[21] https://tudastar.money.hu/fogalom/torvenyes-kepviselo/

[22] https://drkrlegal.hu/a-kiskoru-gyermek-torvenyes-kepviselete/

[23] https://vidakovics.hu/valoperes-ugyved/gyermekelhelyezes-szuloi-felugyeleti-jog-rendezese/

[24] https://www.jogado.hu/szuloi-felugyelet-tartalma-iv-a-gyermek-torvenyes-kepviselete/

[25] https://erthetojog.hu/egyeb-jogi-ismeretek/kiskoru-fiatalkoru-gyermekkoru-melyik-mit-jelent-pontosan/

[26] https://tudastar.money.hu/fogalom/kiskoru/

[27] https://drujvary.hu/cselekvokeptelenseg-es-korlatozott-cselekvokepesseg-meddig-terjed-az-onallosag/

[28] https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/mit-tehet-meg-onalloan-egy-kiskoru-gyerek/

[29] https://tasz.hu/cikkek/kisokos-a-gondnoksagrol

[30] https://kozjegyzotkeresek.hu/szotar/ket-vagy-tobboldalu-jogugylet

[31] https://ijoten.hu/szocikk/ugyleti-kepviselet

[32] https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/kepviselet-az-uj-polgari-torvenykonyvben.html

[33] https://docplayer.hu/313215-B-7-az-ugyleti-kepviselet-polgari-jogi-szabalyozasa-kepviselet-es-bizomany.html

[34] https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/16021/nemessanyi-zoltan-tezis-hun-2010.pdf?sequence=2&isAllowed=y

[35] http://acta.bibl.u-szeged.hu/65481/1/acta_conventus_007_021-040.pdf

[36] https://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/falucskai_krisztina__az_alkepviselet_elmeleti_es_gyakorlati_problemai%5Bjogi_forum%5D.pdf

[37] https://gmtlegal.hu/cikkek/az-ugyleti-kepviselet-szabalyainak-rendszertani-elhelyezese.php?kid=4&did=59

[38] https://bplegal.hu/meghatalmazas-minta/

[39] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk4/lecke3_lap4.html

[40] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/2593532

[41] https://bplegal.hu/jogi-kisokos/cegjegyzesi-jog/

[42] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/rendelkezes-nyilvantartas/

[43] https://www.nyilvantarto.hu/Rendelkezes/rny/rny-igenybevetel_modja

[44] https://www.nisz.hu/hu/rny-%E2%80%93-rendelkez%C3%A9si-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s

[45] https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/onkormanyzati-hivatali-portal/mi-a-rendelkezesi-nyilvantartas.pdf

[46] https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirek-aktualitasok/c/rendelkezesi-nyilvantartas

[47] https://ugyeszseg.hu/pdf/eugy/RNY_lekerdezes.pdf

[48] https://www.youtube.com/watch?v=tetaSEviu0I

[49] https://szerzi.hu/blog/valtozo-igenyek-rugalmas-meghatalmazas-formak-a-modern-tarsadalomban/

[50] https://szerzi.hu/blog/a-megbizasi-szerzodes-alapjai-miben-mas-mint-a-meghatalmazas/