fbpx
loader

Kártérítési jog

Minden, ami kártérítés

Mi a kártérítés?

A polgári jog egyik legfontosabb ágazata a kártérítési jog. A polgári jog szerint a károkozás tiltott dolog, a kártérítés célja pedig, hogy aki mégis jogellenesen kárt okoz, az köteles legyen annak megtérítéséért felelni.

Kik a kártérítési ügy szereplői?

A kártérítési ügyek a károkozó, és a károsult között zajlanak. Jogellenes károkozás esetén a károsult jogosult arra, hogy a károkozótól a kár megtérítését követelje. Ehhez szükséges bizonyítani, hogy a keletkezett kár valóban a károkozó magatartásának következménye. A károkozó köteles a kártérítést megfizetni. 

Ha a károkozó mentesülésre hivatkozik, bizonyítania kell, hogy a magatartás nem volt jogellenes, és felróható.

Milyen formái vannak a kártérítésnek?

A károsultnak joga van kártérítést kapni, ezt hívjuk teljes reparációnak, vagyis a baleset előtti eredeti állapot helyreállításának. A kártérítést úgy kell meghatározni, hogy lehetőség szerint a károsult életében és vagyonában olyan helyzet álljon elő, mintha a károkozás meg sem történt volna. Tekintettel arra, hogy az eredeti állapot helyreállítása természetben sok esetben nem lehetséges, a vagyoni kártérítést és a sérelemdíjat pénzben kell megfizetni.

A sérelemdíj (korábbi nevén nem vagyoni kártérítés) az ember személyét, személyiségi jogait, pl. kiemelten életét, testi épségét, egészségét ért hátrány kiküszöbölésére létrehozott jogintézmény.

A kártérítési jog területén a kár bekövetkeztétől kezdődően fontos lehet a szakértő jogi támogatás, mivel a bizonyítás a kárigény érvényesítőjét terheli, ezért a bizonyítékok összegyűjtésének már itt szerepe lehet.

Hol kaphatok segítséget?

A Szerzi szolgáltatásával a felhasználóknak lehetősége van on-line komplex jogi tanácsadást igénybe venni, chat vagy videóhívás formájában. A platform garantálja, hogy a tanácsadást végző Ügyvéd az Ügyvédi Kamaránál regisztrált és ellenőrzött szakember, kinek munkájáról a felhasználó visszajelzést is adhat az értékelés menüpontban, a tanácsadás végeztével. Mindezt hosszú várakozás, sorban állás nélkül, otthonról, kényelmesen.

A Szerzin történő jogi tanácsadási folyamat pontos leírásáról ebben a blogbejegzésben olvashat részletesebben.

A Szerzi platform és alkalmazás összes szolgáltatásáról pedig ebben a bejegyzésben.

Tájékozódjon a Szerzin elérhető további jogi kategóriákról.

Kártérítési jogi segítségre van szüksége?

baleset, autóbaleset, orvosi műhiba, munkabaleset, általános kártérítés