fbpx
loader

Mit jelentenek a korlátolt dologi jogok?

Dologi jog

A dologi jogot két alterületre oszthatjuk, melyek a tulajdonjog és a korlátolt dologi jogok kategóriái. A fő különbség a két alterület között, hogy a tulajdonjoggal ellentétben a korlátolt dologi jogok csak bizonyos vonatkozásokban adnak abszolút hatalmat. Ebben a cikkben a korlátolt dologi jogok fogalmát, s főbb alterületeit gyűjtöttük össze.

Mi is az a korlátolt dologi jog?

A korlátolt dologi jog a dologi jog egyik területe. A korlátolt dologi jog tipikusan más vagyontárgyán, dolgán illeti meg a jogosultat.

A korlátolt dologi jog tárgya lehet jog vagy követelés is, nem kizárólag dolog.

Fő csoportjai

A korlátolt dologi jogokat két főbb csoportra oszthatjuk: állagjogokra és értékjogokra. Az előbbire használati jogok néven is hivatkozhatunk, s mindenekelőtt a szolgalmak tartoznak ebbe a csoportba. Az értékjogok csoportjába a zálogjog tartozik.

Szolgalom

A szolgalom olyan korlátolt dologi jog, amely alapján valaki egy más tulajdonában lévő dolgot valamely célból használhat. Alapulhat jogügyleten, bírósági határozaton, elbirtokláson vagy törvényen.

Eredetileg a telki szolgalom ingatlanokhoz kötött jog, amelynek alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa valamely magatartástól tartózkodjék.

Kialakult továbbá a személyes szolgalom is, melynek tárgya nem csak ingatlan, hanem ingó dolog vagy jog is lehet.

Zálogjog

A zálogjog célja egy követelés biztosítása a zálogjoggal lekötött vagyontárgy értéke által. A zálogjog tehát dologi hitelbiztosíték. A zálogjog alapvetően egy követelést biztosít és a hitelező csak annyiban gyakorolhatja kielégítési jogát, amennyiben ténylegesen fennálló követelése van a zálogkötelezettel szemben.

A korlátolt dologi jogok csoportja széles körű fogalmat takar, amely számos jogi kérdéskört érint. Ezek a jogok lehetővé teszik, hogy valaki korlátozott hatalmat gyakoroljon bizonyos vagyontárgyak felett, legyen szó ingatlanokról vagy követelésekről. Fontos eszközei a jogrendszernek a vagyon és a követelések kezelésében. További jogi kérdések esetén a Szerzi platform online jogi tanácsadás szolgáltatásán keresztül a platformon regisztrált ügyvédek számos jogterületet illetően állnak rendelkezésre.

Dologi jog

Igényeljen Online Jogi Tanácsadást Dologi Jog kategóriában!