fbpx
loader

Végrendelet megtámadása: mikor kerülhet rá sor?

Végrendelet megtámadás

A végrendeletek száma az elmúlt években folyamatos növekedésnek indult, hiszen sokan szeretnének még életükben rendelkezni vagyonuk haláluk utáni sorsáról, ennek ellenére ezt a témát még mindig sok tévhit övezi. Egy végrendelet komoly vagyoni döntést közvetít, azonban a vitás helyzetek esetén az örökhagyó már jellemzően elhunyt, így nincs lehetőség pontosításra kérni őt. Ezért fontos, hogy megfontoltan készüljön és a törvénynek megfeleljen.

Milyen az érvényes végrendelet?

Az érvényes végrendeletnek két feltételnek kell megfelelnie, vagyis ezekben az esetekben nem lehet eredményesen megtámadni:

Az első feltételt vélhetőleg nem szükséges részleteznünk, talán csak azt érdemes itt hangsúlyoznunk, hogy a dokumentum érvényességéhez szerepelnie kell a készítés dátumának is.

A második viszont egy kis magyarázatra szorulhat. A végrendeletnek megjelenése alapján is egyértelműen igazolnia kell, hogy az, az örökhagyótól származik. Nem bízhatunk meg senkit, hogy helyettünk végrendelkezzen, mindenképpen ki kell tűnnie belőle, hogy tőlünk, mint hagyatékozótól származik. Ezt csak személyesen, mi magunk intézhetjük. Megtehetjük ezt közjegyző előtt is, vagy kérhetünk segítséget az íráshoz, esetleg gépelve, vagy kézzel írva egy magunk is összeállíthatjuk.

Az érvényességhez több oldalas dokumentum esetén minden oldalt folytatólagosan sorszámoznunk kell.

A végrendeletet a hagyatékozók aláírásával szükséges, hogy hitelesítse. Amennyiben nem saját kézzel írott, akkor minden oldalt szükséges hitelesítenie. Ha a dokumentumhoz tanúkra volt szükség – mert az nem teljes terjedelmében saját kezűleg készült el – akkor a két tanúra is érvényes ez a szabály.

Tanúk esetében fontos, hogy az is egyértelműsítve legyen, hogy ők itt, mint tanúk működnek közre.

Létezik szóbeli végrendelet is, de ez csak nagyon kritikus esetben fogadható el, ha a hagyatékozónak már nincs ideje írásban rendelkezni.

Mit jelent a végrendelet megtámadása?

Lehetséges, hogy a végrendelet olyan hibában szenved, ami miatt jogilag nem lesz alkalmas a vagyon rendezésére. Ebben az esetben kerülhet sor a végrendelet megtámadására, ami az érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén ahhoz vezethet, hogy a végrendeletben foglaltakat nem lehet alkalmazni.

Ha a dokumentumban különleges jeleket, kódokat, számokat látunk, az már magában érvénytelen.

Mikor érdemes megtámadni?

Egy végrendeletet nem támadhat meg bárki, aki nem ért egyet az örökhagyó döntésével. Két csoportba sorolhatjuk azoknak a körét, akiknek erre lehetősége van:

  • Aki az érvénytelenség esetén maga örökölne.
  • Akire az örökhagyó a végrendeletében kötelezettséget vagy más terhet rótt.

Ha úgy döntünk, hogy szeretnénk megtámadni, ezt egy nyilatkozattal tehetjük meg, amelyben meg kell jelölnünk azt a konkrét indokot, ami miatt érvénytelennek tartjuk. Fontos, hogy erre nincs korlátok nélkül lehetőségünk, hiszen a Polgári törvénykönyv – röviden Ptk.-nak szoktuk nevezni – öt éves határidőt enged az öröklés megnyílásától kezdődően.

Mi a következménye az eredményes megtámadásnak?

A megtámadás jogával akkor érdemes élni, ha biztosak vagyunk a pozíciónkban, hiszen, ha sikerül, a megtámadó örökölni fog, illetve mentesül a rá rótt kötelezettség vagy más teher alól.

Létezik megtámadhatatlan végrendelet?

Természetesen létezik, azonban alapos körültekintést igényel az elkészítése. A Ptk. részletesen meghatározza, hogy milyen formai és tartalmi előírásoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy ne járhasson sikerrel a megtámadója. Ehhez azonban minden feltételt teljesítenünk kell, amihez érdemes ügyvéd segítségét kérni.

A Szerzi oldalán elérhető online jogi tanácsadás keretében ez is könnyedén lehetséges, a választható 18 jogi kategória közül az öröklési jog kiválasztásával.

Végrendeletet szeretne írni?

Próbálja ki a Végrendelet Okosdokumentumot!