fbpx
loader

Társasházi kisokos: ezeket mindenkinek tudnia kell 2023-ban

Társasházi jog

A társasházak a modern városi lét szükségszerű velejárói, hiszen a lakosok ezreinek biztosítanak lakhatást. Közülük azonban sokan nem ismerik igazán a társasházak működésének legfontosabb jogszabályi követelményeit, annak ellenére sem, hogy legértékesebb vagyontárgyukról és egyben lakókörülményeikről van szó. Ez a cikkünk tartalmazza az összes lényeges információt, amire csak kíváncsiak lehetünk, ha társasházban élve, vagy ilyen lakás megvásárlását tervezve szeretnénk egy kissé mélyebbre ásni.

Mi is pontosan a társasház?

A társasházi kisokos első részében azokról az információkról olvashatunk, amelyek segítenek megérteni, hogy mi is pontosan egy társasház, hogyan jön létre, milyen tulajdonságai vannak, és miben is tér el pontosan a többi lakástípustól.

Mit nevezünk társasháznak?

Ahhoz, hogy egy épületet, épületegyüttest társasháznak minősíthessünk, meg kell felelnie néhány paraméternek, amelyet a törvény határoz meg. Ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy a társasház egy olyan épület,

 • amely bizonyos mértékben külön, bizonyos mértékben közös tulajdonban áll,
 • amelyben legalább két lakás vagy egy lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség külön tulajdonban, míg a többi közös tulajdonban van,
 • rendelkezik alapító okirattal,
 • társasházként van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. [1,2,3,4,5,6,7,8]

,,Olyan jogi megoldás, amely lehetőséget ad arra, hogy a tulajdon egyrészt egységes tulajdonként jelenjen meg a hatóságok felé (egységes közmű csatlakozások, egységes megjelenés a földhivatali nyilvántartásban). Másrészt arra is jogi megoldás, hogy az egyes társasházi lakások (helyiségek) a tulajdonosok kizárólagos tulajdonába kerülhessenek ingatlan-nyilvántartási különlapon, korábban albetétben.” Ingatlanangyal [9]

Összegezve a fenti feltételeket, a társasház tulajdonképpen nem más, mint egy épület, amelynek a magántulajdonú lakások mellett olyan részei is vannak (például tárolóhelyiség, udvar), amelyek osztatlan közös tulajdonban állnak.

Az alapító okirat

A társasház létrehozásának folyamatának középpontjában az alapító okirat áll: ez a dokumentum fejezi ki a tulajdonostársak társasház alapítására irányuló szándékát, és ezt szükséges a földhivatalhoz is benyújtani. [10,11]

Formája

Az alapító okiratot (és természetesen a módosításait is) ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.

Tartalma

Az alapító okirat tartalmát a Társasházi törvény határozza meg, amely a következő tartalmi elemeket rögzíti:

 • a külön tulajdonba kerülő lakásokat (és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket),
 • a közös tulajdonban álló épületrészekből (és földrészletekből) az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot, és ennek meghatározásának módját,
 • a közös tulajdonban álló részek felsorolását,
 • az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt jogot, adatot és tényt,
 • a közösség közös nevét, amely egyéb eltérő rendelkezés hiányában nem más, mint a társasház címe a társasház megjelöléssel kiegészítve. [12,13,14]

Szerepe

Az alapító okiratot a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelemmel, valamint a szervezeti- és működési szabályzattal együtt be kell nyújtani az illetékes földhivatal részére. [15,16,17]

Milyen előnyei vannak egy társasháznak?

Ahogy fentebb is említettük, a városi lakhatás egyik legnépszerűbb formáját a társasházi lakások jelentik. Nem véletlen, hiszen sokan úgy találják, hogy a társasházban való élet számos fontos előnnyel jár, amelyeket egy kertes ház esetén nem tudnának élvezni. Az alábbiakban a következő 5 leggyakoribb előnyt gyűjtöttük össze:

1.     Kényelmes:

A társasházi lakások egyik legnagyobb előnye abban rejlik, hogy igazán kényelmes életet élhetünk bennük. Méretükből adódóan viszonylag kevés idő kell a takarításhoz, a kert karbantartása nem veszi el az időnket, és valószínűleg a város frekventáltabb negyedében helyezkedik el.

2.    A karbantartás és a felújítás közös ügy:

Nagy könnyebbség lehet az is, hogy egy társasházi lakás tulajdonosának nem kell az épület karbantartása vagy felújítása iránt lépéseket tennie, hiszen a lakók közösen döntenek e kérdésben, és közösen is finanszírozzák a munkálatokat. A kivitelezést a közös képviselő vagy az intézőbizottság intézi, melyek költségeit főképp a közös költségből fedezik

3.    Biztonságérzetet ad:

Egyik nagy előnye annak, hogy társasházi lakásban lakunk az, hogy szinte alig fordulhat elő, hogy teljesen egyedül legyünk az épületben. Ez a tudat igazán megnyugtató lehet sokak számára, hiszen biztosak lehetnek benne, hogy mindig akad néhány segítő kéz, ha szükség van rá.

4.    Előnyösebb a fenntartása:

Bizonyos értelemben anyagilag is kedvezőbb lehet a társasházi életformát választanunk, mivel az épületre fordított kiadások zömét a lakóközösség közösen viseli.

5.    Értékálló:

A társasházi lakások gyakran jobban megőrzik az értéküket az egyéni lakásokhoz képest. Ha az épület, a közösségi terek és a park megfelelően van karbantartva, az jelentős vonzóerőt képviselhet az ingatlanvásárlás előtt állók körében. [18,19,20,21]

Elővásárlási jog

A társasházi lakások vonzerejének apropóján érdemes néhány szót ejtenünk az elővásárlási jog kérdéséről is. Amennyiben társasházi ingatlant tervezünk vásárolni, az elővásárlási jog feltételeit is érdemes feltérképeznünk, amely például a Polgári Törvénykönyvön vagy az alapító okiraton alapulhat. [22,23]

Mi az elővásárlási jog tartalma?

Az elővásárlási jog azt jelenti, hogy a jogosultja a dolgot másokat megelőzve vásárolhatja meg, ha harmadik fél részére értékesítenék. Ha az elővásárlási jog jogosultja élni szeretne ezzel a lehetőségével, a dolgot ugyanazokkal a feltételekkel vásárolhatja meg, mint a harmadik fél, aki eredetileg szerette volna megvásárolni. [24,25,26]

Hogyan jelenhet meg egy társasházban?

A társasházi ingatlanok esetében jellemzően akkor van jelentősége az elővásárlási jog intézményének, ha önálló ingatlanként nyilvántartott, de több személy tulajdonában lévő ingatlanrészt (például egy közös tárolót vagy garázst) értékesítenek. Ilyenkor a többi tulajdonos elővásárlási joggal rendelkezik, ha valamelyikőjük a saját hányadát szeretné értékesíteni. [27]

A társasház működése

A társasház különleges tulajdoni formában működik, amelyet leginkább a közös- és külön tulajdon elegye jellemez: vannak benne olyan ingatlanrészek (például a lakások), amelyek egy-egy tulajdonos külön tulajdonát képezik, viszont olyan részei is vannak, amelyek a tulajdonosi közösség közös tulajdonában állnak. Ebből kifolyólag célszerű és indokolt az épület működtetéséről gondoskodni, amely a társasház szervei által valósulhat meg. [28,29,30,31,32]

SZMSZ és házirend

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) a társasház működésének kulcsdokumentuma, amely minden, a működéssel kapcsolatos kérdésben iránymutatással szolgál: meghatározza a társasház szerveit és azok mozgásterét, illetve rendelkezik a közös költség viseléséről is. A következő tartalmi elemeket kell tartalmaznia: [33,34,35,36]

 • a külön tulajdonban álló részek használatának szabályait,
 • a közös tulajdon fenntartásának módját,
 • a házirend rendelkezéseit,
 • a társasházi közgyűlés legfontosabb szabályait,
 • a közös képviselő (vagy intézőbizottság) és a számvizsgáló bizottság legfontosabb szabályait,
 • valamint a külön tulajdonú részek közüzemi szolgáltatásainak díját, amennyiben az almérővel nem mérhető. [37,38,39]

A házirend az SZMSZ kötelező tartalmi eleme, amely a társasházban lakók magatartására vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket. Széles körben alkothatjuk meg a tartalmát a dohányzásra kijelölt helyek meghatározásától egészen a kisállattartásig. [40,41,42,43]

Társasházi közgyűlés – döntéshozatal

A társasházi közgyűlés a társasház legfőbb döntéshozó szerve. Ez a fórum dönt többek között

 • az alapító okirat módosításáról.
 • a közös tulajdonú épületrészek használatáról.
 • a társasház egyéb szerveinek (közös képviselő vagy intézőbizottság, számvizsgáló bizottság) megválasztásáról, díjazásáról és felmentéséről.
 • a társasház éves költségvetésének elfogadásáról.
 • a társasház egyes kiadásainak szükségességéről.

Az általában lakógyűlésként emlegetett közgyűlés összehívása kiemelten fontos, amelyet már a hatáskörébe tartozó kérdések súlya alapján is érzékelhetünk. Ennek évente legalább egyszer meg kell történnie, a javasolt napirendi pontokat tartalmazó meghívó megküldésével. Fontos megjegyeznünk, hogy a lakógyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek szó szerint tartalmaznia kell a meghozott határozatokat. A napirendi pontok között nem szereplő kérdésben nem lehet határozni. [44,45,46,47,48,49,50]

Közös képviselő vagy intézőbizottság  – végrehajtás

A társasházi közgyűlés döntéseihez szorosan kapcsolódik a közös képviselő személye. Az ő legfontosabb feladata az, hogy a tulajdonosi közösség ügyvitelét ellássa a két lakógyűlés között eltelt időszakban. A tulajdonostársak dönthetnek úgy is, hogy ugyanezen feladatok elvégzésére intézőbizottságot hoznak létre maguk közül, amely legalább egy elnök és két tag tulajdonosból áll. A közös képviselő (vagy intézőbizottság) legfontosabb feladatai:

 • a lakógyűlés előkészítése
 • a közgyűlési határozatok végrehajtása
 • a közös költség kezelése
 • az épület karbantartásának, felújításának intézése
 • a társasház képviselete. [51,52]

Számvizsgáló bizottság  – ellenőrzés

A 25 lakásnál több lakást tartalmazó társasház esetén kötelező, egyéb esetben a tulajdonosi közösség döntése szerint számvizsgáló bizottság hozható létre. Tagjai a tulajdonosok közül kerülnek ki, az intézőbizottsághoz hasonlóan egy elnökből és két tagból áll.

Ennek a bizottságnak a feladatait leginkább az ellenőrzés kifejezéssel illethetnénk, ugyanis a tulajdonosi közösség érdekében felügyeli a közös képviselő (vagy az intézőbizottság) munkáját és bármikor elszámoltathatja. Ezen felül jogosult a társasház anyagi helyzetének, pénzeszközeinek ellenőrzésére, a közgyűlés elé terjesztett javaslat véleményezésére, valamint össze is hívhatja a lakógyűlést, ha a közös képviselő nem teszi ezt meg. [53,54,55]

Tanácsok az örömteli együttéléshez

A társasházakban való együttélésnek – ahogy fentebb bővebben is kifejtettük – számos praktikus előnye van, azonban kihívásokkal is járhat. Ha egy ilyen lakóközösség tagjaivá válunk, sok alkalmazkodásra, megértésre, kompromisszumkészségre lesz szükségünk a harmonikus kapcsolatok fenntartásához. A következőkben összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, amelyek a segíthetnek a beilleszkedésben és az ott lakók szempontjainak megértésben is.

§  Ismerjük meg a közösség szabályait!

Talán mondanunk sem kell, hogy ebben az esetben is az információgyűjtés az első lépés. Ismerjük meg és tanulmányozzuk át legalább egyszer alaposan a társasházi életet leginkább meghatározó dokumentumokat, vagyis a házirendet és az SZMSZ-t. Ahhoz, hogy minimaliáljuk a konfliktusok felmerülésének lehetőségét, tisztában kell lennünk a közösségi terek használatának szabályaival, a közös pénzügyek kereteivel és minden lényeges kérdéssel, ami a közösség életet befolyásolhatja.

§  Tartsuk be a zajszintet!

A társasházi lakások általában több oldalon, egymás alatt és felett is határosak egymással, ami a hanghatások terjedése szempontjából nem a legelőnyösebb adottság. Ezért is olyan fontos, hogy tartsuk tiszteletben a szomszédjaink nyugalmát, és különösen az esti-éjszakai órákban tartózkodjunk minden olyan zaj keltésétől, amely felesleges feszültség forrásává válhat.

§  Legyünk figyelmesek és udvariasak!

A szomszédokkal való érintkezés is fontos területe a harmonikus együttélésnek: igyekezzünk a közösen használt helyiségeket, eszközöket rendezetten használni és tisztán hagyni. Ez különösen fontos lehet a lépcsőház vagy a biciklitároló esetén.

§  Legyünk a közösség aktív tagjai!

Sok társasházban szokás közösségi alkalmakat szervezni. Ezeken, és a társasházi közgyűlésen is érdemes részt vennünk, megismernünk egymást, jelenlétünkkel is hozzájárulva a harmonikus kapcsolatok kialakításához.

§  Igyekezzünk megértőek és empatikusak lenni!

A társasházi együttélés során is nagyon fontos, hogy megértőek és empatikusak legyünk egymással. Lehet, hogy ez nagyobb erőfeszítést igényel mindenki részéről, azonban érdemes ezt a lépést megtennünk annak érdekében, hogy a későbbiekben ne mérgesedjenek el a kapcsolataink. Igyekezzünk tudatosítani magunkban, hogy a többi lakó is ugyanolyan jogokkal és érzésekkel rendelkezik, mint mi, így nem kizárt, hogy egyszer nekünk lesz szükségünk az ők toleráns hozzáállására.

A társasházi élet számos előnnyel jár, amely megjelenhet a biztonság, a közösségi lét, a kényelem vagy a közösen viselt kiadások szempontjaiban is, azonban sajnos a negatívumait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A társasházi jog ezen körülmények gördülékeny kialakítását és fenntartását célozza, amelynek megértésében és alkalmazásában a Szerzi platformon regisztrált ügyvédek online jogi tanácsadás keretében akár 3 órán belül rendelkezésére állnak.

Társasházi jog

Igényeljen online jogi tanásadást!

Források

[1] https://drpokrocos.hu/2021/07/28/mi-az-a-tarsashaz/

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300133.tv

[3] https://www.kovacstarsashaz.hu/a-tarsashaz/

[4] https://drkalota.hu/a-tarsashazzal-kapcsolatos-tudnivalok

[5] https://hu.economy-pedia.com/11032372-condominium

[6] https://osztrovics.hu/tarsashazi-ugyved

[7] https://ugyvedek.net/szakteruleteink/tarsashazi-jog/

[8] https://drsudarmiklos.hu/szakteruletek/tarsashazi-jog-2/

[9] https://ingatlanangyal.hu/tarsashazi-alapito-okirat/

[10] https://www.jogado.hu/a-tarsashazak-kozos-szabalyai-a-tarsashaz-alapitasa/

[11] https://drmarkolevai.hu/tarsashazi-kisokos

[12] https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/7-lepes-a-tarsashazalapitasban-avagy-a-tarsashazza-alakitas-folyamata

[13] http://tarsashaza.hu/alapito-okirat/

[14] https://drmarkolevai.hu/hogyan-vegyunk-tarsashazi-lakast

[15] https://fold-konyv.hu/cikk/miert-fontos-a-tarsashazi-alapito-okirat

[16] http://ingatlanjogok.hu/tarsashazi-alapito-okirat-kotelezo-tartalmi-elemei/

[17] https://drkeller.hu/szakteruletek/ingatlanjog-szerzodesek/tarsashaz-alapitas/

[18] https://cegvezetes.hu/2004/10/hogyan-mukodik-a-tarsashaz/

[19] https://ertekbecslesek.com/csaladi-haz-vagy-tarsashazi-lakas/

[20] https://www.rent.com/blog/single-family-home-vs-apartment/

[21] https://www.s1homes.com/blog/flat-vs-house-whats-best-for-you/

[22] https://kocsisszabougyved.hu/elovasarlasi-jog-tarsashazi-ingatlanon/

[23] https://tudastar.ingatlan.com/tippek/elovasarlasi-jog/

[24] https://www.lakasjogasz.hu/elovasarlasi-jog/

[25] https://agorasoftwares.com/hu/elovasarlasi-jog/

[26] https://tomosvarilaw.hu/mi-a-teendo-ha-elovasarlasi-jog-van-az-ingatlanon-melyet-ertekesiteni-kivanunk-vagy-meg-szeretnenk-vasarolni/

[27] https://erthetojog.hu/ingatlanjog/elado-a-lakas-de-nem-a-szomszednak-hogy-lehet-hogy-megis-az-ove-lesz/

[28] https://tothrita.hu/hogy-szuletik-a-tarsashaz-es-ki-felel-annak-mukodeseert/

[29] https://tarsashazikepviselo.hu/tudnivalok/jogok-es-kotelezettsegek-a-tarsashazban

[30] https://kozosugyek.hu/kisokos

[31] https://drujvary.hu/tarsashazi-jogok-es-kotelessegek-aldas-vagy-atok/

[32] https://whmcloud.hu/hirek/tarsashazi-torveny

[33] https://www.tarsashazipolgar.hu/tarsashazkezeles-szmsz-es-hazirend/

[34] https://kozoskepviselo.eu/hu/tudasbazis/116-szervezeti-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat-szmsz/111-gyakori-hibak-a-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatokban-avagy-mire-figyeljunk

[35] https://www.tht.hu/hirek/kik-irjak-ala-az-elfogadott-szmsz-t/196

[36] https://ado.hu/ado/a-tarsashazak-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatanak-gazdalkodassal-kapcsolatos-kerdesei/

[37] http://www.kozoskepviselot.hu/szolgaltatasok/alapito-okirat-szmsz/alapito-okirat-szmsz

[38] https://www.jogiforum.hu/forum/32/39783

[39] https://szetler.hu/szervezeti-mukodesi-szabalyzat/

[40] https://www.origo.hu/jog/20220831-origo-jog-das-jogszerviz-tarsashazi-rend-szabalyzat-hazirend.html

[41] https://www.tarsashazipolgar.hu/tarsashazkezelo-szmsz-es-hazirend/

[42] https://amiotthonunk.hu/tarsashazak-es-a-hazirend/

[43] https://www.rederugyved.hu/pub.php?id=5

[44] https://www.tarsashazipolgar.hu/a-tarsashaz-donteseinek-szinestere-a-kozgyules/

[45] https://legisly.com/tarsashazi-kozgyules/

[46] https://szetler.hu/kozgyules/

[47] https://tudastar.ingatlan.com/tippek/a-tarsashazi-kozos-kepviselo-feladata-es-felelossege/

[48] https://agorasoftwares.com/hu/ki-lehet-kozos-kepviselo/

[49] https://tarsashazikepviselo.hu/tudnivalok/a-kozos-kepviselo-feladatai

[50] https://metropolisz.com/kozos-kepviselo/

[51] https://epszol.com/mit-kell-tudni-az-intezobizottsagrol/

[52] https://www.hidasi.hu/112011-az-uegyved-valaszol/

[53] https://www.tarsashazipolgar.hu/szamvizsgalo/

[54] https://www.tht.hu/hirek/mit-tartalmazzon-a-szamvizsgalo-bizottsag-ellenorzesi-jelentese/734

[55] https://tarsashazaink.hu/tudnivalok-a-szamvizsgalo-bizottsag-feladatairol/