fbpx
loader

Személyi jog

Az autonómia védelme

A személyi jog

A személyi jog a polgári jog viszonylag önálló jogterülete, amely a személyi viszonyok, különösen a jogalanyiság és a személyiségi jogok szabályozásán keresztül biztosítja és védi a személyi autonómiát, a személyek önrendelkezésének és önmegvalósításának szabadságát. A személyi viszonyokat szabályozó joganyag viszonylag elkülönült része, jogterülete a polgári jognak. A személyi jog már a 20. század elején kinőtt a polgári jog általános részéből, önálló jogterületté vált.

A polgári jog a személyek vagyoni és személyi viszonyait egyaránt szabályozza. A személyi viszonyok közé tartoznak a személyiségi jogok is. A Ptk. általánosságban védi a személyiségi jogokat, s egyes tipikus személyiségi jogokat külön, kifejezett védelemben részesít. A személyiségi jogok ún. „anyajoga” az általános személyiségi jogként elismert emberi méltósághoz való jog, melyből az egyes személyiségi jogok erednek.

Ide tartozó jogok:

  • az élet, a testi épség, az  egészség
  • a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás
  • a személy hátrányos megkülönböztetésével szembeni védelem
  • a becsület, a jó hírnév
  • a magántitokhoz, a személyes adatok védelméhez való jog
  • a névviseléshez való jog
  • a képmáshoz, a hangfelvételhez való jog

Titoktartás

A magántitok körébe tartozik az üzleti titok. Üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

A felek között megkötött egyes szerződéseknek tipikus elemét képezik a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések, melyek a szerződés létrejöttével, teljesítésével, a szerződés teljesítése során a másik szerződő fél üzletmenetével, szervezetével, tevékenységével kapcsolatosan a szerződő fél tudomására jutott, üzleti titoknak minősülő tények, adatok, információk titoktartási kötelezettségére vonatkozik.

Hol kaphatok segítséget?

A Szerzi szolgáltatásával a felhasználóknak lehetősége van on-line komplex jogi tanácsadást igénybe venni, chat vagy videóhívás formájában. A platform garantálja, hogy a tanácsadást végző Ügyvéd az Ügyvédi Kamaránál regisztrált és ellenőrzött szakember, kinek munkájáról a felhasználó visszajelzést is adhat az értékelés menüpontban, a tanácsadás végeztével. Mindezt hosszú várakozás, sorban állás nélkül, otthonról, kényelmesen.

A Szerzin történő jogi tanácsadási folyamat pontos leírásáról ebben a blogbejegyzésben olvashat részletesebben.

A Szerzi platform és alkalmazás összes szolgáltatásáról pedig ebben a bejegyzésben.

Tájékozódjon a Szerzin elérhető további jogi kategóriákról.

Személyi jogi segítségre van szüksége?

személyiség, jó hírnév sérelme, névjog, emberi méltóság, személyes szabadság