fbpx
loader

Mitől lehet rossz egy szerződés?

Az ismeretlen eredetű minta szerződések kapcsán felmerülő nehézségek, bizonytalanságok sorát hosszan lehetne taglalni. Hogy ez a bejegyzés mégse egy legyen ezek kritizálása közül, inkább azt szeretném ismertetni, hogy mik azok a tévedések, amiktől a szerződésünk valóban rossz lesz.

Az egyik hiba lehetőség, ha a szerződésünk semmis. Például, ha egy kiskorú szerződéses jognyilatkozatot tesz. Ebben az esetben ugyanis a kiskorú törvényes képviselőjének kell helyette és nevében az aláírási jogot gyakorolnia. Mindemellett ide tartoznak azok a szerződések, amelyeknél a célzott joghatás jogellenes tulajdonképpen. Ilyenek az úgynevezett „tilos szerződések” amelyek kifejezetten jogszabályba ütköznek, vagy amelyet jogszabály megkerülésének céljából kötöttek. Semmisek azok a szerződések is amelyek jóerkölcsbe ütköző céllal, illetve célból jönnek létre. Illetve semmisek az uzsorás szerződések is. Ezen semmisségi kategóriák esetében legtöbbször egybeesik a laikus jogérzet és a jogtudomány által kimunkált dogmatikai háttér eredménye, viszont akadnak olyan esetek, amikor nem ilyen egyértelmű a helyzet.

Azért is különösen veszélyes egy homályos tartalmú szerződés, mert adott esetben, aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, az megtámadhatja a szerződést (egyéb feltételek fennállta esetén). Így a szerződéssel akár hosszú távra is rendezni kívánt jogviszony valójában könnyen lehet, hogy gyenge lábakon áll.

Megesik, hogy a szerződés függő feltételt tartalmaz, ahhoz kötik a hatályba lépését. Ha a feltétel valamiért nem teljesül akkor hatálytalan lesz.

Ha egy szerződés a magyar nyelv szabályai szerint nem egyértelmű vagy homályos, az nem vitásan elemi akadályát képezheti a későbbiekben a felek feltehető szerződési akaratának a visszafejtése kapcsán, amely egy szerződésből fakadó jogvita esetén perdöntő tényező lehet.

Kötelmi jog és ügyvédi tanácsadás

A Szerzi oldalán generálható szerződések kapcsán többször használjuk a kötelmi jog kifejezést. Ez gyakorlatilag a jognak azon része, amely a szerződéskötéssel foglalkozik; a szerződő felek egymás között jogosultságokat és kötelezettségeket hoznak létre.

Az ügyvédi jogi tanácsadás az ügyvédi hivatás gyakorlásának egyik legfontosabb ága; amikor az ügyvéd jogi tanácsot ad. Az ügyvéd tanulmányai és szakmai tapasztalatai alapján jártas a kötelmi jogban. Jogi tanácsadás esetén – a Szerzi keretein belül nyújtott jogi tanácsadás során is – az ügyvédet köti az ügyvédi törvény.

Az ügyvédi tevékenység lehet szóbeli szakmai tájékoztatás, amikor a kérdéses területről ad jogi tájékoztatást az ügyvéd. Vagy ennél jóval komplexebb, amikor az ügyvéd szerkeszti az okiratot és ellenjegyzi azt. Ekkor az ügyvéd a teljes okirat tartalmáért is felelőséget vállal.

Kíváncsi, hogy hogyan működik a Szerzi, az Ügyvédek platformja? Olvassa el következő írásunkat.

Posted on

A Szerzi App első számú funkciója, hogy egy online platformot biztosít jogi tanácsadások gyors lebonyolítására Ügyvédek és Ügyfeleik számára.

Posted on

A büntetőjog az olyan jogi eseteket foglalja magában, amely szándékosan, vagy gondatlanságból elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak.

Posted on

Az AVDH hitelesítés során - mivel az teljesen elektronikusan zajlik - természetesen saját kézi aláírásról nem beszélhetünk, a NISZ bélyegzője hitelesít.

Posted on

A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a "legfőbb hatalom" a dolog fölött. A korlátolt dologi jog csak bizonyos vonatkozásokban ad a jogosultnak másokat kizáró, abszolút hatalmat.

Posted on

dologi jogi rendelkezések szabályozzák a tulajdoni viszonyokat, vagyis, hogy ki az aki egy adott dologgal rendelkezhet, használhatja vagy birtokolhatja

Posted on

Az információszabadság a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog.

Posted on

Jogi Kategóriák Új szolgáltatással bővült a Szerzi! Az alap szolgáltatás csomagban, a kötelmi jogi szerződések generálása és ezekhez kapcsolódó tanácsadás mellett, már meglévő szerződések esetén is volt lehetőségünk jogi tanácsadást kérni. Ez a funkció megújult és a frissítés eredménye, hogy a jogi tanácsadás a szerződéses kérdéseken túl, sok egyéb témakörre is kiterjed. A szerződéses jogi […]

Posted on

A polgári jog egyik legfontosabb ágazata a kártérítési jog. A kártérítés célja pedig, hogy aki mégis jogellenesen kárt okoz, az köteles legyen azt megtéríteni.

Posted on

A kereskedelmi jog közigazgatási, eljárási és büntetőjogi rendelkezéseket tartalmaz. Főként a javak tömeges forgalmával kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

Posted on

A közös képviselő a törvény alapján a társasház jogi képviselője, ő felel az ügyintézéséért, a társasház pénzügyeiért és a számviteli szabályok betartásáért.