fbpx
loader

Meghatalmazás minta és válás: Hogyan biztosíthatjuk magunkat és szeretteinket?

Meghatalmazás minta

A válás egy sorsfordító életesemény, amely sajnos rengeteg érzelmi megpróbáltatással, anyagi kihívásokkal és komoly döntésekkel jár. Azonban ebben a nehéz időszakban sem szabad elfelejtkeznünk a jogi és pénzügyi szempontokról, érdekeink érvényesítéséről, különösen akkor, ha gyermekeink és vagyontárgyaink is érintettek. A folyamat során számos fontos jogintézménnyel találkozhatunk, többek között a meghatalmazásnak is kiemelt szerepe van az ügyintézés során. Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük a válással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és azt is megmutatjuk, hogy hogyan biztosíthatjuk magunkat és szeretteinket a meghatalmazás minta segítségével.

Hogyan zajlik a házasság felbontása?

A válás – amellett, hogy valószínűleg életünk egyik legnehezebb időszaka – egy komplex jogi folyamat, amelyről akkor érdemes szót ejtenünk, ha a házastársak úgy döntöttek, hogy szeretnék felbontani a kapcsolatukat. A jogszabályok rendelkezéseinek ismertetése előtt azonban érdemes alaposan megfontolni a következő 3 szempontot, hiszen sok időt és energiát takaríthatunk meg, ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk magunkban. [1,2]

1. Jogi tanácsadás

A válás egy olyan folyamat, amely során a magánéleti viszonyainkat a törvény erejével rendezhetjük, éppen ezért itt különösen fontos, hogy jó tanácsok birtokában legyünk. A jogi tanácsadás segíthet megérteni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, milyen következményekkel járhat a válóper megindítása, és segít arra is rávilágítani, hogy milyen kötelezettségeink vannak. [3,4,5]

2. A gyermekek érdekeinek figyelembevétele

Egy család életében hatalmas törést jelent a házasság felbontása, különösen akkor, ha gyermekeik is érintettek. Ebben az esetben az ő jólétük és biztonságuk kiemelten fontos, a szülői felügyeleti jog és a gyermekelhelyezés körében hozott döntéseink az ő érdekükben kell, hogy megszülessenek.

3. Vagyonközösség és anyagi követelések

A házasságkötés számos vagyoni következménnyel is jár, így amennyiben a felbontása mellett döntünk, számolnunk kell a házastársi vagyonközösség megszüntetésével, a közös vagyontárgyak, ingatlanok, gépjárművek helyzetével is. [6,7]

Hogyan indul a válás folyamata?

Magyarországon a házasság felbontása csak bírósági úton történhet, ami azt jelenti, hogy válópert kell lefolytatni hozzá még abban az esetben is, ha közös megegyezés van a felek között. A házassági bontóper megindítása is keresetlevéllel történik, amelyet az egyik házasfél nyújthat be a bíróságra, és ebben az esetben ő lesz az eljárásban a felperesi oldalon. [8,9,10,11,12]

A keresetlevélnek tartalmaznia kell

 • az eljáró bíróság nevét.
 • a felek személyes adatait.
 • a házasságkötés időpontját és helyét.
 • az életközösség fennállásának időtartamát, a kezdő- és végnap megjelölésével.
 • a közös gyermekek számát és születési adataikat. [13,14,15,16]

A keresetlevélhez az alábbi mellékleteket szükséges csatolni:

 1. A házassági anyakönyvi kivonatot.
 2. Ha születtek közös gyermekek, az ő születési anyakönyvi kivonataiknak másolatát.
 3. Az illetéket, vagy a költségmentességet alátámasztó igazolásokat.
 4. Amennyiben a felek között közös megegyezés jött létre, a közös megegyezést tartalmazó megállapodást is csatolni kell. [17,18,19,20]

Hol lehet megindítani a házassági bontópert?

A keresetlevelet az alperes lakóhelyén, vagy az utolsó közös lakóhelyen illetékességgel rendelkező járásbíróságon terjeszthetjük elő. Amennyiben nem vagyunk biztosak benne, hogy ez pontosan melyik bíróság lehet, ezen az oldalon tájékozódhatunk az érintett település megadásával. [21,22,23,24,25]

Mennyibe kerül az eljárás?

A házassági bontóper megindításáért és lefolytatásáért illetéket kell fizetnünk, amelynek az összege 30 000 forint. Az illetéket a felperesnek, vagyis az eljárást megindító félnek kell megfizetnie, amely alól nem részesülhet költségkedvezményben. [26,27,28,29]

A házassági bontóper menete

Az első tárgyalás

A tárgyalásokon a felperesnek kötelessége személyesen megjelenni, ugyanis ennek hiányában a bíróság meg fogja szüntetni az eljárást. Az alperesnek nincs megjelenési kötelezettsége. Az első tárgyaláson a bíróság és a felek felvázolják a körülményeiket, az esetleges vitás kérdéseket, illetve az előterjesztett kereseti kérelem legfontosabb pontjait is megtárgyalják. Ezen a tárgyaláson lehet előterjeszteni az esetleges bizonyítási indítványokat is, amennyiben szükséges. [30,31,32]

Közös megegyezés

A közös megegyezéses válás a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb módja a házasság felbontásának, ugyanakkor nagyfokú együttműködésre és konstruktív hozzáállásra van szükség hozzá a felek részéről. A közös megegyezéses bontóper lényege az, hogy a felek előzetesen megállapodnak a válást érintő leglényegesebb kérdésekben, majd a megállapodásukat a bíróság elé terjesztik. Ebben az esetben a bíróság nem fogja vizsgálni, hogy miért romlott meg a felek kapcsolata, vagyis a válóper magánéleti kérdésekre kevéssé fog kiterjedni. Ehelyett a közös megegyezés tartalma fogja a vizsgálat tárgyát képezni, ennek az elfogadásáról fog dönteni a bíróság. [33,34,35]

,,Megegyezéses válás esetén, ha nincs közös gyermek, akár már az első tárgyaláson kimondja a bíróság a válást. Közös gyermek esetén pedig általában a második tárgyaláson, a közös megegyezés jóváhagyásával mondják ki a házasság felbontását.” Dr. Markó-Lévai [40]

A közös megegyezés kötelező tartalmi elemeit a jogszabály határozza meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a következő kérdések megoldására nem tér ki a megállapodásunk, a bíróság nem fogja elfogadni.

 1. A házastársi közös lakás használata.
 2. A házastársi tartás.
 3. A szülői felügyeleti jog gyakorlása.
 4. A gyermek(ek)kel való kapcsolattartás.
 5. Gyermektartás.

Ha a feleknek nincs közös gyermeke, vagy az már nem kiskorú, a bíróság az egyezség megkötését követően az ítéletével kimondhatja a házasság felbontásának tényét.

Ha van közös kiskorú gyermeke a feleknek, a házasság felbontására csak a második tárgyaláson kerülhet sor az egyezség jóváhagyását követően. [36,37,38,39]

Tényállásos bontóper

Amennyiben a felek nem tudnak minden fenti kérdésben megegyezésre jutni, a házassági bontóper körülményesebb esetkörével állunk szemben, vagyis az ellenzéses, vagy tényállásos bontóperrel. Ebben az esetben újabb tárgyalás kitűzése lesz indokolt, amelynek központi kérdése az lesz, hogy a házasság valóban teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e.

,, (…) a bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie a házasság felbontásának kimondását megelőzően, hogy a házasság véglegesen megromlott, és az a továbbiakban fenn nem tartható.” Családjog [41]

Annak, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, nincsenek objektív kritériumai, amelyeket a jogszabály meghatározna, hanem a bíróság saját szubjektív megítélésén alapul, hogy ezt megvalósultnak ítéli-e. [42,43]

Mik a következményei a házasság felbontásának?

 1. A felek új házasságot köthetnek, ennek hiányában a személyi állapotuk elvált lesz.
 2. Megszűnik közöttük az öröklési jogi kapcsolat, főszabály szerint nem lesznek innentől kezdve egymás törvényes örökösei.
 3. Megszűnik a házassági vagyonközösség, a közös szerzés vélelme és az egyik fél visszterhes ügyleteiért a másik fél nem tartozik felelősséggel.
 4. Bizonyos feltételek fennállása esetén felmerülhet a házastársi tartás lehetősége is.
 5. A házasság alatt viselt név tovább viselhető, azonban dönthetünk a korábbi név visszavétele mellett is. [44,45,46,47]

Milyen szerepe van a meghatalmazásnak a válás során?

A házassági bontóper azon bírósági eljárások közé tartozik, amely során nem kötelező jogi képviselővel eljárni. Ennek ellenére érdemes megfontolni egy ügyvéd megbízását, mivel sok tekintetben megkönnyíti a helyzetünket egy szakértő segítsége. Egy ügyvéd kulcsfontosságú szerepet tölthet be a válóper előkészítése és lefolytatása során, mivel sok esetben olyan bonyolult jogi és gazdasági döntéseket kell meghoznunk, amelyeknél elengedhetetlen, hogy pontosan tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és döntéseink következményeivel. Az alábbiakban összegyűjtöttük azt az 5 tevékenységet, amellyel egy ügyvéd hozzájárulhat a bontóper sikeres lezárásához:

1. Jogi tanácsadás

A házassági bontóper során sok olyan kérdésben kell döntést hoznunk, illetve sok olyan kellemetlen helyzetben találhatjuk magunkat, amikor elengedhetetlen, hogy pontosan tisztában legyünk a jogi lehetőségeinkkel. Már a válókereset benyújtását követően érdemes felkeresni egy családjogra, vagy kifejezetten válóperekre specializálódott ügyvédet, aki segít felkészülni az eljárásra és tanácsokkal lát el.

Ha elhatároztuk, hogy jogi tanácsot szeretnénk kérni, a legegyszerűbb és legkényelmesebb döntés az, ha a Szerzi platform online jogi tanácsadás szolgáltatását vesszük igénybe. Ez egy rendkívül rugalmas és könnyen elérhető lehetőség, hiszen akár az otthonunk kényelméből megindíthatjuk a konzultációt, ami akár 3 órán belül meg is történhet. A személyes preferenciáinknak megfelelően a beszélgetés csatornáját is megválaszthatjuk, ugyanis videochat és online csevegés formájában is kapcsolatba léphetünk az oldal által a problémánk alapján legmegfelelőbbnek tartott regisztrált ügyvéddel. További előnye az online jogi tanácsadásnak az, hogy kiszámítható az árazás: egy 20 perces konzultáció mindösszesen 7 000 forintba kerül. [48,49,50]

2. Okiratok elkészítése

Egy jogi ügyekben kevéssé járatos személy számára komoly nehézséget jelenthet olyan fogalmak értelmezése, mint például a teljes bizonyító erejű magánokirat, elévülés, vagy jogvesztő határidő. Egy házassági bontóper során is kiemelten fontos, hogy a bíróságnak olyan okiratokat nyújtsunk be, amelyek pontosak és terminológiailag is megfelelőek. Egy ügyvéd közreműködése ebben is hatalmas könnyebbség lehet, mivel például elkészíti a keresetlevelet és segít a közös megállapodás pontjainak rögzítésében is.

3. Képviselet

Életünk egyik legnehezebb időszaka lehet a házasságunk végének megélése: a közös emlékek elgyászolása, az esetleges sérelmek feldolgozása, az új élethelyzetünk megszokása és kialakítása, gyermekeink megóvása és a megrázkódtatásokon való átsegítése. Teljesen természetes reakció lehet, ha nem szeretnénk, vagy nem tudunk személyesen jelen lenni minden eljárási cselekménynél, így érzelmileg is nagy könnyebbséget tud nyújtani, ha a megbízott ügyvédünk jár el a nevünkben.

4. Egyezségi tanácsok

Ahogy már fentebb is említettük, a közös megegyezéses bontóper egyszerűbb és gyorsabb módja a házasság felbontásának. Mivel a jogszabály pontosan meghatározza a kötelező tartalmi elemeit, a sikeressége azon múlik, hogy megegyezésre tudunk-e jutni minden kötelező kérdésben. Egy ügyvéd nemcsak a megegyezés elkészítésében, hanem az egyes kérdések megtárgyalásában is a segítségünkre lehet: közösen mérlegelhetjük, hogy melyik félnek milyen megoldás szolgálná leginkább az érdekét, és a gyermekekkel kapcsolatos döntésekben is támaszkodhatunk a szakmai tapasztalatára.

5. Közvetítés a felek között

Egy jó ügyvédnek az a célja, hogy a felek közötti egyetértést, megegyezést elősegítse, és megbizonyosodjon róla, hogy a jogügylettel kapcsolatos információkat mindannyian megértették és minden lényeges körülmény ismeretében tudnak megegyezésre jutni. Ezért a konszenzus érdekében akár közvetíthet is a felek között, a konfliktusok rendezését szem előtt tartva.

Hogyan bízhatunk meg egy ügyvédet a válóper vitelével?

Amennyiben egy ügyvéd segítségét szeretnénk igénybe venni a házasságunk felbontásának lebonyolításához, érdemes a következő lépéseket megtennünk:

1. Ügyvédválasztás

A megfelelő jogi szakember megtalálása kulcsfontosságú döntés, amelyet érdemes megfontoltan és nagy körültekintéssel meghoznunk. A szóba jöhető jelölteknél mérlegeljük a

 • szakterületet.
 • a szakmai tapasztalatot.
 • a kommunikáció rugalmasságát és azt, hogy mennyire könnyen érhetjük el.
 • az ismerősök, családtagok tapasztalatait és ajánlásait.
 • személyes benyomásokat, szimpátiát. [51,52]
 1. Megbízás

A jogi szolgáltatások igénybevétele egy ügyvédi megbízási szerződésen alapul, ez az okirat fogja meghatározni a későbbi együttműködés feltételeit. A szerződéskötést általában személyes vagy telefonos egyeztetés, valamint a tényvázlat felvétele előzi meg. [53,54]

3. Meghatalmazás

Az ügyvédi megbízások túlnyomó többsége meghatalmazással is párosul, ugyanis az okiratszerkesztés mellett a képviselet is fontos részét képezi az ügyvédek tevékenységének. A meghatalmazás egy olyan, az ügyféltől származó egyoldalú jognyilatkozat, amely képviseleti jogot keletkeztet az ügyvéd számára. Mivel ez a jognyilatkozat szorosan összefügg a megbízási jogviszonnyal, gyakran a megbízási szerződéssel egyszerre készül, azonban előfordulhat, hogy csak egy későbbi időpontban válik szükségessé. Az alábbiakban összegyűjtöttük az ügyvédi meghatalmazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

 • Képviseleti jogot keletkeztet az ügyvéd számára.
 • Kötelező írásba foglalni.
 • Csak akkor lesz érvényes, ha tartalmazza az ügyvéd elfogadó nyilatkozatát is.
 • Teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell létrejönnie.
 • Ha az ügyfél és az ügyvéd közötti megbízási szerződés megszűnik, az magával vonja a meghatalmazás megszűnését is.
 • Az ügyfél bármikor korlátozhatja a meghatalmazás terjedelmét, vagy visszavonhatja azt. [56,57,58]

A házasság felbontása egy igazán komplex eljárás, amely érzelmi, jogi és anyagi kérdések megoldását is magában foglalja. Egy ilyen sorsfordító életeseménynél nagyon fontos, hogy megfontoltan és nagy körültekintéssel járjunk el, hiszen nemcsak a saját, hanem a gyermekeink érdekeit is védenünk kell. Egy ilyen helyzetben a legerősebb fegyverünk a higgadtság és a felkészültség lehet, amelyek mellett egy tapasztalt, és a családjog területén nagy jártassággal rendelkező ügyvéd közreműködése segíthet a kellemetlenségek kiküszöbölésében.

Meghatalmazás

Próbálja ki a meghatalmazás okosdokumentumot!

Felhasznált források

[1] https://nlc.hu/csalad/20140908/valoper-ugyved/

[2] https://ujeldorado.hu/mit-tesz-a-jo-valoperes-ugyved/

[3] https://media1.hu/2023/04/18/egy-valoperes-ugyved-felfogadasanak-elonyei-x/

[4] https://www.drsass.hu/valoper/

[5] https://drgereb.hu/bontoper-gyorsan-koltsegkimeloen/

[6] https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/eletstilus/valoperes-ugyved-jo-tanacs-hazassag/

[7] https://divany.hu/szuloseg/valas-valoper-ugyved-tanacs-hazassag/

[8] https://csaladesjog.hu/hazassag-megszunese-valas/

[9] http://eta.bibl.u-szeged.hu/3373/7/EFOP343_II_H%C3%A1zass%C3%A1g_Csal%C3%A1djog_6_Heged%C5%B1s_Andrea_20200731.pdf

[10] https://vidakovics.hu/valoperes-ugyved/valas-valoper/

[11] https://valaskozosmegegyezessel.hu/

[12] https://valasinfo.hu/valas/a-valas-menete-a-tol-z-ig

[13] https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/keresetlevel.pdf

[14] https://gmtlegal.hu/hir/peres-iratokra-vonatkozo-formalizmus.php

[15] https://www.szegediugyvedikamara.hu/index.php/dokutar/Let%C3%B6lthet%C5%91%20anyagok/Osztovits%20Andr%C3%A1s%20Pp.%20elad%C3%A1s%C3%A1nak%20anyaga/H%C3%81ZASS%C3%81GI%20PEREK.pptx/let%C3%B6lt%C3%A9s

[16] https://egyszulo.hu/page/valaskor

 

[17] https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/keresetlevel_bonto.pdf

[18] https://www.rsm.hu/blog/2023/valas/hogyan-zajlik-napjainkban-egy-valas

[19] https://drkalota.hu/valas-menete

[20] https://valasinfo.hu/valoper/a-valoper-beadasa

[21] https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagi-eljarasok/csaladjogi-eljarasok

[22] https://valasikerdesek.hu/valas/melyik-birosaghoz-forduljak-valas-eseten

[23] http://www.csaladjog.com/taj_hazassagibontoper.html

[24] http://www.drszekely.hu/szakteruletek/csaladjog/valoper/

[25] https://birosag.hu/birosag-kereso

[26] https://valasinfo.hu/valoper-koltsegei/a-valoper-koltsegei

[27] https://valoper.info/menyibe-kerul/

[28] https://www.evamagazin.hu/parkapcsolatom/mennyibe-kerul-a-valas-magyarorszagon

[29] https://birosag.hu/sites/default/files/2021-01/keresetlevel_hazassagi_bontoperben.pdf

[30] https://www.szegediugyvedikamara.hu/index.php/dokutar/Let%C3%B6lthet%C5%91%20anyagok/Osztovits%20Andr%C3%A1s%20Pp.%20elad%C3%A1s%C3%A1nak%20anyaga/H%C3%81ZASS%C3%81GI%20PEREK.pptx/let%C3%B6lt%C3%A9s

[31] https://drsanthaugyved.hu/2020/07/22/az-uj-pp-legfontosabb-valtozasai-a-hazassagi-bontoperek-koreben/

[32] https://valoperes-ugyved.hu/ha-alpereskent-nem-jelenek-meg-annak-milyen-kovetkezmenyei-lehetnek/

[33] https://erthetojog.hu/munkajog/megtamadhato-a-kozos-megegyezes-utolag/

[34] https://valaskozosmegegyezessel.hu/valas-menete/valas-menete-kozos-megegyezessel/

[35] https://dregri.hu/szakteruletek/csalad-jog-valas/hazassag-felbontasa-kozos-megegyezessel/

[36] http://www.valopervagyon.hu/valas-kozos-megegyezessel

[37] https://valasinfo.hu/kozos-megegyezes/valas-kozos-megegyezessel

[38] https://lorik.hu/csaladjog/valoper-bontoper-valas/

[39] https://valoper.info/a-valas-menete/

[40] https://drmarkolevai.hu/a-valas-menete

[41] http://www.csaladjog.com/taj_felbontasiszempontok.html

[42] https://valasinfo.hu/valas/a-valas-menete-a-tol-z-ig

[43] https://jelzalog.com/info/valas-menete/

[44] https://www.molnarugyvediiroda.hu/csaladjog/valas.html

[45] https://jogaszvilag.hu/szakma/a-hazassag-szemelyi-joghatasai/

[46] https://valasikerdesek.hu/valas/melyek-a-valas-legfontosabb-joghatasai

[47] https://bplegal.hu/valas-menete/

[48] https://www.drharsanyi.hu/valoper/

[49] https://vidakovics.hu/valoperes-ugyved/valas-kozos-megegyezes-nelkul/

[50] https://valasinfo.hu/valoper/valoper

[51] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-megbizhato-ugyvedet-gyorsan/

[52] https://szerzi.hu/blog/ugyvedkereso-hogyan-talalja-meg-a-megfelelo-ugyvedet/

[53] https://ugyvedpartners.hu/ugyvedi-megbizas-feltetelei/

[54] https://chikanugyved.hu/services-view/megbizas/

[55] https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/milyen-legyen-a-meghatalmazas/

[56] https://www.hidasi.hu/12014-uegyvedi-megbizas-es-meghatalmazas/

[57] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/6366456

[58] https://jogaszvilag.hu/szakma/az-ugyvedi-meghatalmazas-formai-kovetelmenyei/