fbpx
loader

Társasház legfontosabb dokumentumai (alapító okirat, szmsz, házirend, határozatok) és szerepük

Társasházi jog

Alapdokumentumok

A társasház életében a következő dokumentumok együttesen biztosítják a társasház szervezett és átlátható működését, valamint a lakók jogait és kötelességeit. Fontos, hogy a lakók ismerjék és tartsák be ezeket a szabályokat és előírásokat a harmonikus közösség fenntartása érdekében. [1,2,3,4]

A legfontosabb dokumentumai és szerepük az alábbiak:

 1. Alapító okirat: Az alapító okirat a társasház jogi alapja. Ebben szerepelnek a társasház legfontosabb tulajdonságai, mint például a létrehozásra irányuló szándék, a tulajdoni hányadok aránya, a közös tulajdon meghatározása, valamint a külön tulajdonban álló épületrészek meghatározása is. [5,6,7,8,]
 2. Szervezeti és működési szabályzat: Az SZMSZ részletesen szabályozza a társasház belső működését és a lakók viselkedését. Ide tartoznak a lakók jogai és kötelességei, a közös területek használatának szabályai, valamint a közbiztonságot szolgáló előírások is. A lakók a társasházi közgyűlésen kezdeményezhetik az SZMSZ módosítását, bővítését. [9,10]
 3. Közgyűlés jegyzőkönyvei: A közgyűlések során a társasház lakói döntenek a fontos kérdésekről, például a közös költségek összetételéről, az épület karbantartásáról vagy felújításáról. A közgyűlés jegyzőkönyvekben rögzít minden döntést és fontos eseményt. A bizonyítás szempontjából fontos szerephez juthat a jogviták esetében, ezért érdemes arra törekedni, hogy megfelelően vezessék. [11,12]
 4. Üzemeltetési terv: Az üzemeltetési terv tartalmazza az épület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos terveket és költségvetéseket. Ennek segítségével határozzák meg, hogy milyen közös költségek merülnek fel, és milyen munkálatokat kell elvégezni az épületen. [13]
 5. Gazdálkodási terv: A gazdálkodási terv a pénzügyi tervezést tartalmazza, ideértve a közös költségeket, a tartalékképzést és egyéb pénzügyi kérdéseket. Az épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos finanszírozási kérdéseket a gazdálkodási tervben találhatjuk meg. [14]
 6. Tulajdoni lap: A tulajdoni lap a társasházban lévő ingatlanok tulajdonosainak adatait és a tulajdoni hányadokat tartalmazza. Ez a hivatalos dokumentum igazolja, hogy ki a tulajdonos és mekkora tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanban. [15]
 7. Karbantartási és felújítási tervek: Ezek a tervek rögzítik, milyen rendszerességgel és milyen mértékben szükséges a társasház karbantartása és felújítása. Az épület hosszú távú fenntartásához és értékének megőrzéséhez ezeknek a terveknek a követése elengedhetetlen.
 8. Egyéb dokumentumok, például: a lakóközösség belső szabályzatai, a kapcsolódó bérleti vagy használati szerződések, és az esetleges változásokat rögzítő jegyzőkönyvek. Fontos, hogy ezeknek összhangban kell lennie a többi fontos dokumentummal.

A társasház alapító okirata

A társasház alapító okirata egy jogi dokumentum, amely létrehozza és meghatározza a társasház jogi struktúráját, a közös tulajdon és költségek elosztásának módját, valamint a lakók jogait és kötelességeit. [16,17,18,19]

Az alapító okirat tartalmazza a következő fontos információkat és rendelkezéseket:

 1. Társasház neve és címe: Az alapító okiratban meghatározzák a társasház hivatalos nevét és címét.
 2. A külön tulajdonban álló lakások: Az okirat meghatározza, hogy az egyes ingatlanok tulajdonosai milyen arányban részesednek a társasházi tulajdonból. Ez általában százalékos hányadok formájában kerül rögzítésre. [20]
 3. Közös tulajdon: Az alapító okirat tartalmazza az osztatlan közös tulajdonban lévő területeket és ingatlanrészeket. Ide tartoznak például a közös lépcsőházak, előkertek, pincehelyiségek és egyéb közös területek. [21]

Az alapító okirat egy alapvető jogi dokumentum, amely kifejezi a tulajdonosok szándékát a társasház megalapítására, valamint rögzíti az épület alapvető tulajdonosi szerkezetét is. Az alapító okiratot az illetékes hatóságok (vagyis a földhivatal) előtt is be kell jegyeztetni, hogy hivatalossá tegyék a társasház jogi struktúráját és szabályozását. [23]

A társasház szervezeti és működési szabályzata

A társasház szervezeti és működési szabályzata (rövidítve: SZMSZ) egy olyan dokumentum, amely részletesen szabályozza a társasház technikai, műszaki és üzemeltetési aspektusait. A SZMSZ rendszerint tartalmazza az épület karbantartásának, fenntartásának és üzemeltetésének részleteit, és meghatározza a technikai követelményeket. A SZMSZ általában kötelező dokumentum a társasházak számára, és hozzájárul az épület hosszú távú fenntartásához és a lakók biztonságához. [24,25,26,27]

A SZMSZ tartalmazhatja a következő elemeket:

 1. A társasház legfontosabb szerveinek és hatásköreiknek rögzítése: Az SZMSZ részletesen szabályozza a társasházi közgyűlés, a közös képviselő (vagy intézőbizottság) és a számvizsgáló bizottság feladatait, jogait és kötelezettségeit.
 2. Karbantartási és felújítási tervek: Részletesen leírja az épület karbantartásához és felújításához szükséges intézkedéseket és ütemtervet. Ide tartozik a festés, a tetők felújítása, az elektromos rendszerek karbantartása és más fontos technikai munkálatok. [50]
 3. Villamos- és vízellátás: Leírhatja az épület villamosenergia- és vízellátási rendszerét, beleértve az áramköröket, a vízvezetékeket, a fűtési rendszert és az emelők működését.
 4. Biztonsági intézkedések: Tartalmazhatja az épület biztonságával kapcsolatos szabályokat és előírásokat, beleértve a tűzvédelmi rendszereket és a megfelelő vészhelyzeti eljárásokat.
 5. Légkondícionálás és szellőztetés: Leírhatja az épület légkondicionálási és szellőztetési rendszerét, és meghatározza a karbantartási szabályokat.
 6. Környezetvédelem: Tartalmazhatja az energiahatékonysági intézkedéseket és a környezetvédelmi szempontokat.
 7. Hulladékkezelés: Részletesen leírhatja a hulladékgyűjtés és -kezelés rendszerét.
 8. Felvonók és emelők: Ha az épületben emelők vagy felvonók találhatók, a SZMSZ tartalmazhatja a műszaki adatokat és a karbantartási követelményeket.
 9. Rendszeres ellenőrzések: Meghatározhatja, hogy milyen rendszeres ellenőrzéseket és karbantartást kell elvégezni a különböző rendszereken és berendezéseken.

A SZMSZ célja, hogy biztosítsa az épület hosszú távú fenntarthatóságát és a lakók biztonságát. A lakóknak fontos megismerni és betartani ezen műszaki szabályzat előírásait, és hozzájárulni a társasház jól működő technikai rendszeréhez. A SZMSZ módosításai általában a társasház közgyűlésén történnek, és a lakók részvételével döntenek a technikai kérdésekben. [28]

Házirend

A társasház házirendjének célja, hogy biztosítsa a lakók együttélésének és a társasház közösségének zavartalan működését. A házszabályzat konkrét részletei változók lehetnek, de általában tartalmazza a következő fontos elemeket:

 1. A társasház nevét és címét,
 2. a lakók jogait és kötelességeit,
 3. a közös területek használatának módját,
 4. a közös költségek összegét és felhasználásuk módját,
 5. a vészhelyzetek és sürgősségi intézkedések leírását,
 6. a turisztikai célú vendégfogadás lehetőségeit,
 7. a jogviták és vitarendezés eszközeit,
 8. valamint a házirend módosításának és jóváhagyásának módját.

A társasház lakói törekedjenek betartani a házirend előírásait a társasházban való harmonikus együttélés és a közösség zavartalan működése érdekében. [29,30]

Közgyűlés és határozathozatal

A társasház közgyűlése a lakók által szervezett összejövetel, ahol a fontos ügyekről, mindenkit érintő kérdésekről és a társasház üzemeltetéséről vagy felújításáról döntenek. A közgyűlés rendszerint a társasház alapító okiratában és SZMSZ-ében rögzített rendelkezések alapján működik. [31,32]

Az alábbiakban részletezem a társasház közgyűlésének és döntéshozatalának főbb jellemzőit:

 1. Összehívás: A társasház közgyűlését a közös képviselő teszi meg, vagy az alapító okiratban meghatározott módon kell összehívni. Általában írásban, előre megadott időpontban és helyszínen történik az összehívás. A közgyűlésen minden lakónak joga van részt venni vagy képviseltetni magát.
 2. Napirend: A közgyűlésen megjelenő fontos kérdéseket tartalmazó napirendet előre ki kell hirdetni, rendszerint a meghívóval együtt. A napirenden szerepelhetnek például a közös költségek összetétele, karbantartási vagy felújítási tervek, valamint egyéb fontos ügyek. [33,34]
 3. Szavazati arányok: A közgyűlésen történő döntésekhez általában egyhangú vagy többségi szavazat szükséges. A szavazati arányokat a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Például az alapvető döntésekhez lehet, hogy 2/3-os többség szükséges, míg a napi üzemeltetést érintő kérdésekhez egyszerű többség. [35,36,37]
 4. Jegyzőkönyv: A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megtárgyalt ügyeket, a felvetett kérdéseket, a döntéseket és az esetleges vitákat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés résztvevői vagy a közgyűlés által kijelölt jegyző jegyzi. [38,39,40]
 5. Jogi képviselők és meghatalmazottak: Amennyiben a lakók nem tudnak részt venni a közgyűlésen, jogi képviselőt vagy meghatalmazottat is kijelölhetnek, aki helyettük szavaz és részt vesz a döntéshozatalban. [41,42,43,44]
 6. Döntések: A közgyűlésen döntenek a fontos ügyekről, például a közös költségekről, a karbantartásról, a felújításról, és egyéb társasházat érintő kérdésekről pl.: rövidtávú lakáskiadás. A döntések végrehajtása a közös képviselő vagy a társasház vezetősége feladata. [45,46,48,49]

Konklúzió

Fontos megjegyeznünk, hogy az alapító okirat, a társasház közgyűlésének működése és a döntéshozatal részletei eltérőek lehetnek az egyes társasházak esetében, attól függően, hogy az alapító okirat és az SZMSZ milyen rendelkezéseket fogalmaz meg. A lakóknak fontos szerepük van abban, hogy aktívan részt vegyenek a közgyűléseken, és hogy megfelelően ismerjék és betartsák a társasház szabályait a harmonikus közösségi élet fenntartása érdekében. Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Szerzi platformon regisztrált ügyvédekhez, akik online jogi tanácsadáskeretében állnak rendelkezésére.

Társasházi jog

Igényeljen online jogi tanácsadást!

Felhasznált források:

[1] https://tarsashazikepviselo.hu/tudnivalok/az-alapito-okirat-es-tarsai

[2] https://tudastar.money.hu/fogalom/tarsashaz-alapito-okirat/ 

[3] http://drkeller.hu/szakteruletek/ingatlanjog-szerzodesek/tarsashaz-alapitas/

[4] https://ecocreative.hu/szakertoink-tollabol/ingatlanjog/cikkek/miert-fontos-a-tarsashaz-alapito-okirata/

[5] https://ingatlanangyal.hu/tarsashazi-alapito-okirat/

[6] https://jogaszvilag.hu/szakma/a-tarsashaz-alapito-okirata-szabalyozhatja-a-kozos-tulajdon-hasznalatara-vonatkozo-kotelmeket-is/

[7] http://www.kozoskepviselot.hu/szolgaltatasok/alapito-okirat-szmsz/alapito-okirat-szmsz

[8] https://www.tarsashazipolgar.hu/hogyan-csinaljak-a-tarsashazakat-gondolatok-az-alapito-okirat-korul/

[9] https://realestatebalaton.hu/930-2/

[10] https://drkalota.hu/a-tarsashazzal-kapcsolatos-tudnivalok

[11] https://www.tarsashazipolgar.hu/irni-vagy-nem-irni-a-kozgyulesi-jegyzokonyv-rejtelmeirol/

[12] https://osztrovics.hu/tarsashazi-ugyved/tarsashaz-alapitas

[13] https://tarsashazkezeles.org/hu/szolgaltatasok/tarsashaz-muszaki-uzemeltetes/

[14] https://www.tarsashazipolgar.hu/tarsashaz-eves-gazdalkodasa/  

[15] https://tudastar.money.hu/fogalom/tulajdoni-lap/

[16] https://drmarkolevai.hu/tarsashazi-kisokos

[17] https://jegyzo.hu/a-tarsashazi-alapito-okirat-alairasanak-potlasa-potlasa/

[18] https://www.tarsashazikozoskepviselo.hu/a-tarsashaz-alapitas/

[19] https://www.markotan.hu/alapito-okirat-es-szervezeti-mukodesi-szabalyzat/

[20] https://kozosugyek.hu/smarty/view/9

[21] https://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/mi-az-enyem-es-mi-a-kozos-a-tarsashazban.html

[22] https://tarsashazikepviselo.hu/tudnivalok/a-tarsashaz-szervezetei-a-kozgyules

[23] https://kozoskepviselo.eu/hu/tudasbazis/116-szervezeti-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat-szmsz/111-gyakori-hibak-a-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatokban-avagy-mire-figyeljunk

[24] https://www.miskolci-kozos-kepviselet.hu/l/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/

[25] https://ado.hu/ado/a-tarsashazak-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatanak-gazdalkodassal-kapcsolatos-kerdesei/

[26] http://tarsashaza.hu/tarsashaz-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat-szmsz/

[27] https://bmtt.hu/alapito-okirat-szmsz-hazirend/

[28] https://osztrovics.hu/tarsashazi-ugyved/tarsashazi-kepviselet/tarsashaz-alapito-okirat-tarsashaz-szmsz

[29] https://oszinteingatlanos.blog.hu/2017/08/09/igy_kell_modosittatni_az_elavult_tarsashazi_hazirendet

[30] https://www.rederugyved.hu/pub.php?id=5  

[31] https://www.karosultak.hu/szervezeti-mukodesi-szabalyzat.html 

[32] https://atalogia.hu/donteshozatali-szavazasi-szabalyok-az-szmsz-ben/

[33] https://menedzserpraxis.hu/hir.php?hir_ID=3368

[34] https://ecovis.hu/airbnb-zok-es-tarsashazak-haboruja-az-szmsz-visszavag-avagy-betilthatja-e-tarsashaz-az-airbnb-zest

[35] https://jogaszvilag.hu/szakma/a-tarsashaz-nem-szabhat-ki-penzbirsagot-az-szmsz-megsertese-eseten/

[36] https://www.vg.hu/ingatlan/2019/07/nagy-valtozas-elott-a-tarsashazak

[37] https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2023/04/szallashely-szolgaltatasi-tevekenyseg-airbnb-a-tarsashazban-kozertheto-tajekoztato/

[38] https://tarsashaz.blogger.hu/2012/03/20/gyakori-hibak-az-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatokban-avagy-mire-is-figyeljunk

[39] https://www.haztudas.hu/hu/hasznos-tudnivalok/gyakori-kerdesek

[40] https://drujvary.hu/tarsashazi-jogok-es-kotelessegek-aldas-vagy-atok/

[41] https://www.tarsashazipolgar.hu/tarsashazi-kozgyules/

[42] https://www.penzcentrum.hu/otthon/20230415/tarsashazi-torveny-2023-milyen-valtozasokra-szamitsunk-ha-tarsashazban-elunk-1135912

[43] https://arsboni.hu/tarsashazi-problemak-es-a-kozgyules-a-dontes-a-mi-kezunkben/

[44] https://mtoszsz.hu/articles/meghatalmazas

[45] https://optimalegal.hu/szakteruleteink/tarsashazi-jog/

[46] https://www.realsafety.hu/szolgaltatasok/tarsashaz-uzemeltetes-kozos-kepviselet.html

[47] https://www.drdobozylilla.hu/ingatlanjogasz-ingatlanos-adasvetel-atiras-ugyved-bp/tarsashaz-kepviselete-tarsashazi-alapito-okirat-tarsashazi-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/

[48] https://drkovacsnorbert.hu/ingatlanjog/megtilthatja-e-a-tarsashaz-az-airbnb-tevekenyseget-az-egyes-lakastulajdonosok-szamara

[49] https://www.portfolio.hu/ingatlan/20161110/tenyleg-betilthatjak-a-tarsashazak-az-airbnb-t-239909

[50] https://www.szamoskozi-tarsashazkezeles.hu/tarsashazi-kisokos/