fbpx
loader

Pénzkölcsön - szerződéssel vagy becsületszóra? Hogyan védhetjük meg magunkat és pénzügyeinket?

Pénzkölcsön szerződés

Az utóbbi időszak gazdasági eseményei sokunkat nehéz anyagi helyzet elé állíthattak, hiszen az egyre növekvő kiadások fedezése komoly kihívást jelent. Amikor a bevételeik nem tűnnek elegendőnek a szükséges költségeik megfizetésére, felmerülhet az a kellemetlen szituáció, hogy rokonaink, vagy akár közelebbi barátaink pénzt kérnek tőlünk kölcsön. Egy ilyen kérés a legnagyobb jóindulat mellett is komoly megfontolást igényel, hiszen a segíteni vágyás mellett természetesen a saját anyagi biztonságunk megőrzése is fontos szempont.

Amennyiben a kölcsönadás mellett döntünk, érdemes alaposan megfontolni a biztonságunkat leginkább garantáló jogi lehetőségeket, amelyek mellett nem kell aggódnunk a kölcsönadott összeg visszakapása iránt. Ebben a cikkünkben a kölcsönszerződés legfontosabb tudnivalóit gyűjtöttük össze és néhány hasznos gyakorlati tanáccsal is kiegészítettük.

Mi a kölcsönszerződés?

A kölcsönszerződés legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, amely a következőképpen határozza meg e szerződés fogalmát:

,,Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.” PTK

Ha ezt a kissé körülményes definíciót egyszerűbbé szeretnénk tenni, az alábbi 3 pontban foglalhatjuk össze:

 1. A kölcsönszerződés két fél között jön létre, akiket hitelezőnek és adósnak nevezünk.
 2. A hitelező személynek az a kötelessége, hogy egy bizonyos összeget átadjon az adósnak, aki természetesen köteles visszafizetni azt.
 3. A felek abban is megállapodhatnak, hogy az adós az összegen felül kamatot is fizet a hitelező részére. Ez természetesen nem kötelező, úgy is megköthető a szerződés, hogy az adósnak nem kell kamatot is fizetnie, ebben az esetben a megállapodást szívességi kölcsönnek nevezzük. [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Mi lehet a kölcsönszerződés tárgya?

A köznyelvben szinte minden olyan esetet kölcsönnek nevezünk, amikor az egyik fél ideiglenesen egy másik fél rendelkezésére bocsát valamit, ami az övé. A jog nyelvében azonban ez két különálló fogalmat jelent, a polgári jog eltérően rendelkezik a két esetről:

 • Egyrészt lehetőségünk van arra, hogy haszonkölcsön szerződést kössünk: erre akkor kerül sor, ha a kölcsön tárgyát valamilyen dolog képezi. Ez lehet például egy fűnyíró vagy személygépjármű. [10,11,12,13,14,15]
 • Amennyiben a kölcsön azzal a céllal jön létre, hogy egy bizonyos összeg időlegesen gazdát cseréljen, a kölcsönszerződés lesz a megfelelő formája a felek közötti megállapodásnak. [16,17,18]

A kölcsönszerződés tárgya nem csak pénz lehet, hanem a Ptk. szerint más helyettesíthető dolog is. Ebben az esetben az adósnak ugyanolyan fajtájú, minőségű és mennyiségű dolgot kell visszaszolgáltatnia a hitelezőnek a határidő lejártakor.

Hogyan köthetünk kölcsönszerződést?

Sok esetben találkozhatunk olyan jogi megállapodásokkal, amelyek esetében nem mindegy, hogy milyen formában kötjük meg őket, sőt, a jogszabály csak a szigorú alaki követelmények megtartásával kötött szerződést tekinti érvényesnek. A kölcsönszerződés esetében nem érvényesül formakényszer: [20,21,22,23,24]

,,Még csak írásba sem szükséges foglalni az ügyletet, a bíróságok a szóbeli megállapodást vagy egy e-mailezést, chatezést is elfogadnak.” [19]

E nagyfokú rugalmasság ellenére akkor járunk el a legbiztonságosabban, ha írásba foglaljuk a megállapodást, mivel a legfontosabb információk, a felek jogai és kötelezettségei ekkor könnyedén bizonyíthatók egy esetleges félreértés esetén. [25,26,27,28,29,30]

Milyen tartalmi elemek szerepeljenek a szerződésben?

Ahogy fentebb is írtuk, a kölcsönszerződés esetében meglehetősen rugalmas szabályozásról beszélhetünk: nem érvényesül szigorú formakényszer, valamint a Polgári Törvénykönyv is inkább irányadó jellegű rendelkezéseket tartalmaz erre a megállapodásra nézve. Ennek ellenére, vannak olyan tartalmi elemek, amelyeket mindenképpen érdemes szerepeltetni benne: [31,32,33,34]

 1. A szerződést kötő felek személyes adatai: a felek pontos beazonosításához a nevüket, születési adataikat, anyjuk nevét, lakóhelyüket, valamint adó- és személyi számukat érdemes rögzítenünk.
 2. A kölcsön pontosan meghatározott összege: ez az információ, vagyis a szerződés tárgya az egyik legjelentősebb tartalmi elem, amely rögzítése nélkül valószínűleg nem lesz életképes a szerződésünk. Nagyon fontos, hogy olyan formában határozzuk meg az összeget, amely egyértelmű és nem lehet alapja eltérő értelmezésnek.
 3. A fizetés helye és módja: rendelkezzünk arról is, hogy az adósnak hol és milyen formában kell teljesítenie a kötelezettségét. Ezt megtehetjük akár egy cím, vagy bankszámlaszám rögzítésével is.
 4. A fizetés határideje: ne felejtsük el rögzíteni azokat a feltételeket sem, amelyek a kölcsönadott összeg visszafizetésének esedékességét határozzák meg. A határidőt megjelölhetjük egy konkrét naptári nap megjelölésével, vagy valamilyen feltétel beállásától is függővé tehetjük.
 5. Kamat: a kölcsönösszeg után nem feltétlenül szükséges kamatot követelnie a hitelezőnek, ez a felek saját megállapodásán alapuló kérdés. Amennyiben mégis igényt tart rá a hitelező, érdemes rögzíteni a kamat összegét, illetve a számítás módját. Fontos megjegyeznünk, hogy a kamat összege bármekkora lehet, azonban a szerződés semmisségét eredményezheti, ha az adós helyzetével visszaélve, vagy irreálisan magas összegben állapodnak meg.
 6. Egyéb feltételek: ezen felül bármilyen egyéb kikötés, megjegyzés, feltétel szerepelhet benne, a felek igényeinek és szándékainak megfelelően. [35,36,37,38]

Miért fontos kölcsönszerződést kötni?

A magánszemélyek közötti kölcsönök az esetek túlnyomó többségében családi, baráti, vagy adott esetben kollegiális viszonyokban jelennek meg. Ilyen személyes ügyekben sokan sértőnek, vagy bizalmatlanságnak tartják, ha ragaszkodunk a ,,papírozáshoz”, azonban a következőkben összegyűjtöttük 5 érvet, ami ilyenkor a segítségünkre lehet:

 1. Biztonság. Ha szerződésbe foglaljuk a tranzakció legfontosabb pontjait, az mind a két fél számára biztonságot jelent. A hitelező pontosan tudja, hogy mikor és milyen feltételek mellett fogja visszakapni a kölcsönt, és az adós is tisztában van ezáltal a kötelezettségeivel.
 2. Tiszta feltételek. A szerződéskötés és az írásbeli megállapodás azért is előnyös, mert kizárja a kommunikációs problémák felmerülésének kockázatát. Minden lényeges információ szerepel a dokumentumban, így az válik irányadóvá a felek esetleg hiányos emlékei helyett.
 3. Jogi védelem. Talán ez nem is szorul különösebb magyarázatra, de egy későbbi vita esetén akkor tudhatjuk magunkat a legnagyobb biztonságban, ha a jogszabályoknak megfelelő tartalmú megállapodással rendelkezünk.
 1. Pénzügyi tudatosság. Ha szerződést kötünk a kölcsönről azért is előnyös döntés, mert ezáltal mind a két félnek szükségszerűen át kell gondolnia anyagi helyzetüket, illetve meg is kell tervezniük a visszafizetés lépéseit, így tudatosan állhatnak egymás megsegítéséhez. [39,40,41]
 1. Konfliktuskezelés. A szerződéskötés a kapcsolatunk minőségének megőrzésében is segítségünkre lehet. Ha egyszer közösen leülünk, alaposan átbeszéljük a kölcsön lényeges pontjait és aláírjuk a szerződést, elejét vehetjük annak, hogy a későbbiekben ez dominálja az érintkezéseinket. [42,43]

Hogyan járjunk el helyesen hitelezőként?

Ha hitelezőként veszünk részt a pénzkölcsönben, nagyon fontos, hogy jogszerűen és felelősségteljesen járjunk el. A következőkben összegyűjtöttük azt az 5 pontot, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legmagabiztosabban kezeljük a kölcsönszerződésünk sorsát.

 1. Szándék. Mielőtt hozzálátunk a szerződés elkészítéséhez, a legfontosabb lépés az, hogy mérlegeljük, milyen szándékaink vannak a kölcsönnel kapcsolatban. Segíteni szeretnénk? Vagy esetleg üzleti szempontok vezérelnek? Ezek a döntések fontosak lehetnek a későbbiekben, például a kamat összegének meghatározásánál.
 2. Felkészültség. Győződjünk meg arról is, hogy a körülményeink megfelelőek a kölcsön nyújtásához, vagyis rendelkezésünkre áll-e a megfelelő összeg. A fizetés módját is érdemes megfontolni, olyan platformot választva, amely nyomon követhető és biztonságos.
 3. Alaposság és előrelátás. Annak ellenére, hogy feltehetően olyan személynek segítünk, akivel közeli kapcsolatban állunk, nem tehetünk könnyelmű kijelentéseket. Mindig készüljünk fel a döntéseink következményeire és a jogszabályok betartására is.
 4. A Szerzi kölcsönszerződés generátorának igénybevétele. Az interneten található szerződésminták kitöltése nemcsak idejétmúlt, hanem kockázatos gyakorlat is. A Szerzi platformon elérhető pénzkölcsön generátor rendkívül gyors és kényelmes megoldás, amely átláthatóan és mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően készíti el az egyénre szabott megállapodásunkat, így felelősségteljes döntést hozunk, ha egy ilyen okosdokumentum generálásával szerződünk.
 5. Az adós teljesítőképességének mérlegelése. Fontos kiemelnünk, hogy a szerződéskötés mellett is akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha olyan adósnak nyújtunk kölcsönt, akitől joggal várhatjuk annak visszafizetését. Éppen ezért mindig törekedjünk a jövedelmi és vagyoni helyzetüket, esetleges jövőbeli kilátásaikat objektíven értékelni. [44,45,46]

A családi és baráti kölcsönök, szívességek világa meglehetősen ingoványos terület, amelyet csak tovább bonyolíthat, ha a jogi kérdések rendezésében is bizonytalanok vagyunk. Ha úgy érezzük, hogy megbízható válaszokra, vagy segítségre van szükségünk, érdemes a Szerzi platformon elérhető online jogi tanácsadás szolgáltatást igénybe vennünk.

Pénzkölcsön szerződés

Próbálja ki a pénzkölcsön okosdokumentumot!

Források:

[1] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk9/lecke20_lap1.html

[2] https://gmtlegal.hu/cikkek/a-kolcsonszerzodes-sajatos-vonasai-i.php?kid=4&did=284

[3] https://hitelvalaszto.hu/blog/szemelyi-kolcson/van-kulonbseg-hitel-es-kolcson-kozott-alapfogalmak-kozerthetoen

[4] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/kolcsonszerzodes

[5] https://expresszkolcson.hu/2022/12/mi-a-kulonbseg-hitel-es-kolcson-kozott/

[6] https://ellenorzesek.hu/tudastar/Kolcson-es-kamat-kulon-es-megis-egyutt

[7] https://jogaszvilag.hu/szakma/mennyi-a-kamat-ha-maganszemely-ad-vagy-kap-kolcson/

[8] https://www.penzcentrum.hu/hitel/20210627/mi-az-a-kolcsonadasi-szerzodes-gepjarmu-kolcsonadasi-szerzodes-penz-kolcsonadasi-szerzodes-minta-2021-1115672#

[9] https://www.drsziklai.hu/aktualitasok/kamatra-adott-kolcson-igy-kellene-adoznia-utana

[10] https://uzletem.hu/jogadokonyveles/mit-kell-tudni-a-haszonkolcson-szerzodesrol

[11]http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk9/lecke15_lap1.html

[12] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/6081222

[13] https://bplegal.hu/jogi-kisokos/visszterhes-szerzodes/

[14] https://kocsisszabougyved.hu/mit-kell-tudni-a-haszonkolcson-szerzodesrol/

[15] https://www.academia.edu/25603680/A_haszonk%C3%B6lcs%C3%B6n_szerz%C5%91d%C3%A9s_komment%C3%A1r_az_%C3%BAj_Ptk_hoz

[16] https://gmtlegal.hu/cikkek/a-kolcsonszerzodes-ervenytelensegenek-jogkovetkezmenyei.php?kid=3&did=254

[17] http://www.ingatlanjog.hu/jogszabalyok/156

[18] https://notar.hu/kozjegyzoi-eljarasok/kolcsonszerzodes-tartozaselismeres/

[19] https://bplegal.hu/kolcsonadasi-szerzodes/

[20] https://biztosdontes.hu/barati-kolcson

[21] http://www.framekonyveles.hu/images/upload/doc/kolcsonszerz.pdf

[22] https://officina.hu/belfoeld/90-kolcsonszerzodes-minta-2017-penz-kolcsonadasi-szerzodes-2017

[23] https://gmtlegal.hu/cikkek/a-kolcsonszerzodes-sajatos-vonasai-ii.php?kid=4&did=285

[24] https://www.borsonline.hu/pr-cikkek/2023/04/penzkolcson-szerzodes-szivesseg-vagy-kamat-x

[25] https://pecsiugyvediiroda.hu/kamatmentes-kolcson/

[26] https://www.portfolio.hu/premium/20150211/barati-kolcsonok-210012

[27] https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/mire-ugyeljunk-ha-szivessegbol-adunk-kolcsont.html

[28] https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/kolcsonszerzodes/

[29] https://www.facebook.com/1481968858688045/photos/a.1495387544012843/2348984091986513/?type=3

[30] https://drujvary.hu/hogyan-kothetunk-szerzodest-irasban-szoban-rautalo-magatartassal/

[31] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/hogyan-adjunk-kolcsont-ismerosoknek

[32] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/barat-vagy-ados-hogyan-adjunk-kolcsont-ismerosoknek

[33] https://miko.hu/content/hu/hitel_es_kolcsonszerzodes

[34] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/hogyan-adjunk-kolcsont-ha-vissza-szeretnenk-kapni/

[35] https://instacash.hu/kolcsonszerzodesnel-mire-figyeljunk/

[36] https://www.ugyveddrvajta.hu/kolcsonszerzodes

[37] https://ugyvedmacska.blog.hu/2017/05/03/igy_adj_kolcson

[38] https://karpataljalap.net/2022/08/01/hogyan-adjunk-kolcson

[39] https://www.penzcentrum.hu/hitel/20170321/legy-esznel-ha-kolcsont-adsz-a-bizalom-keves-papir-kell-x-1054099

[40] https://www.penzcentrum.hu/hitel/20190929/igy-uszhat-el-a-csaladi-vagyon-ezt-feltetlenul-papirozzatok-le-1083409

[41] https://femina.hu/otthon/nem-adjak-meg-a-tartozast/

[42] https://www.jogiforum.hu/forum/20/28030

[43] https://www.penzcentrum.hu/hitel/20140610/nem-tetszik-a-banki-hitel-igy-kerj-kolcsont-a-csaladodtol-1040694

[44] https://kiszamolo.hu/penzugyek-a-csaladon-belul-2/

[45] https://profitline.hu/kolcson-kernel-penzt-barattol-rokontol-igy-papirozd-le-hogy-szabalyos-legyen-439701

[46] https://hvg.hu/brandchannel/mokk_20170309_Kolcsonadott_egy_rokonnak_ismerosnek_aggodhat_ha_nem_irt_szerzodest

[47] https://szerzi.hu/lawyer-mediation

[48] https://szerzi.hu/document/money-loan-agreement